ENTORNO DE PRUEBA / TEST ENVIRONMENT
 
 
 
 
 
OYSHO УСТОЙЧИВОСТ

Ние вярваме в по-устойчивото бъдеще и затова марката Oysho се ангажира с глобален план за действие, който да даде тласък на тази промяна и да сведе до минимум въздействието върху социалната и околна среда във всички процеси.

Искаме всички наши облекла да се грижат в еднаква степен за тези, които ги използват, за тези, които ги произвеждат и за планетата, на която са създадени.

Залагаме на бъдеще с отговорно отношение към околната среда.

Работим заедно с доставчици, които гарантират най-доброто качество с минимално въздействие върху околната среда и хората.

Постоянно търсим нови решения в полза на заобикалящата ни среда.

#recycle #joinlife