Eyelash lace thong

Add

 • XS
 • S
 • M
 • L

Save
 • XS
 • S
 • M
 • L

Eyelash lace thong

CHF 25.90

CHF 19.90

-23%

BURGUNDY

MUSTARD

BLACK

ELECTRIC BLUE

Satin thong

Add

 • XS
 • S
 • M
 • L

Save
 • XS
 • S
 • M
 • L

Satin thong

CHF 19.90

CHF 7.90

-60%

BLACK

BURGUNDY

Satin thong

Add

 • XS
 • S
 • M
 • L

Save
 • XS
 • S
 • M
 • L

Satin thong

CHF 19.90

CHF 7.90

-60%

BURGUNDY

BLACK

Satin strappy Brazilian briefs

Add

 • XS
 • S
 • M
 • L

Save
 • XS
 • S
 • M
 • L

Satin strappy Brazilian briefs

CHF 19.90

CHF 7.90

-60%

BLACK

Satin strappy Brazilian briefs

Add

 • XS
 • S
 • M
 • L

Save
 • XS
 • S
 • M
 • L

Satin strappy Brazilian briefs

CHF 19.90

CHF 7.90

-60%

RED

Lace thong

Add

 • XS
 • S
 • M
 • L

Save
 • XS
 • S
 • M
 • L

Lace thong

CHF 19.90

CHF 12.90

-35%

RED

SKY BLUE

Polyamide lace Brazilian briefs

Add

 • XS
 • S
 • M
 • L

Save
 • XS
 • S
 • M
 • L

Polyamide lace Brazilian briefs

CHF 14.90

CHF 7.90

-47%

PINK

PALE SAGE GREEN

BLACK

Polyamide lace Brazilian briefs

Add

 • XS
 • S
 • M
 • L

Save
 • XS
 • S
 • M
 • L

Polyamide lace Brazilian briefs

CHF 14.90

CHF 7.90

-47%

PALE SAGE GREEN

PINK

BLACK

Tulle lace Brazilian briefs

Add

 • XS
 • S
 • M
 • L

Save
 • XS
 • S
 • M
 • L

Tulle lace Brazilian briefs

CHF 12.90

CHF 7.90

-39%

PALE SAGE GREEN

BLACK

Strappy tulle thong

Add

 • XS
 • S
 • M
 • L

Save
 • XS
 • S
 • M
 • L

Strappy tulle thong

CHF 12.90

CHF 7.90

-39%

BLACK

FUCHSIA

ELECTRIC BLUE

Invisible laser-cut hipster thong

Add

 • XS
 • S
 • M
 • L

Save
 • XS
 • S
 • M
 • L

Invisible laser-cut hipster thong

CHF 12.90

CHF 5.90

-54%

SOFT MAUVE

DUSTY ROSETTE

Invisible laser-cut hipster thong

Add

 • XS
 • S
 • M
 • L

Save
 • XS
 • S
 • M
 • L

Invisible laser-cut hipster thong

CHF 12.90

CHF 5.90

-54%

DUSTY ROSETTE

SOFT MAUVE

BRIEFS - Lingerie

Shop BRIEFS - Lingerie at OYSHO Online.