Μεγάλο κλάμερ μαλλιών

12.99 €

ΜΠΛΕ ΛΕΒΑΝΤΑ

ΑΝΑΦ. 1439/414/290

Κλάμερ μαλλιών μεγάλου μεγέθους.