ENTORNO DE PRUEBA / TEST ENVIRONMENT
 
 
 / 
UDRŽITELNÁ KOLEKCE JOIN LIFE
TO NÁS POSOUVÁ DÁL SOUSTŘEDÍME SE NA UDRŽITELNÝ ZÁVAZEK

Na základě zodpovědnějšího navrhování a výroby kolekcí věříme v udržitelnější budoucnost.

Neustále snažíme zaručit minimální dopad našich výrobků na životní prostředí a společnost na všech úrovních, přičemž do svých aktivit zapojujeme i své dodavatele, abychom vytvořili výrobní řetězec, který by byl šetrný k životnímu prostředí v rámci všech svých procesů.

Sázíme na budoucnost šetrnou k planetě Informace o Join Life
Join Life Collection
ZÁVAZKY

Máme závazek vůči životnímu prostředí a z toho důvodu neustále hledáme nová řešení, která by byla prospěšná okolí.
Naším cílem je nabízet udržitelné kolekce, které byly navrženy a vyrobeny etickým a zodpovědným způsobem.

2019
39,1% KOLEKCE JOIN LIFE
100% EKOLOGICKY ÚČINNÉ PRODEJNY
2020
ZÁVAZEK INICIATIVĚ CANOPYSTYLE PRO PÉČI O LESY

ZERO DISCHARGE OF HAZARDOUS CHEMICALS (NULOVÉ VYPOUŠTĚNÍ NEBEZPEČNÝCH CHEMICKÝCH LÁTEK, ZDHC) 
100% SBĚR OBLEČENÍ V PRODEJNĚ
2023
100% UDRŽITELNÁ CELULÓZOVÁ VLÁKNA 
100% GREEN TO PACK 
100% BEZ PLASTŮ NA JEDNO POUŽITÍ PRO ZÁKAZNÍKA 
2025
100% UDRŽITELNÁ BAVLNA 
100% UDRŽITELNÝ LEN 
100% RECYKLOVANÝ POLYESTER 
80% SPOTŘEBA ENERGIE Z OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ 

Naším závazkem je pracovat v každé části dodavatelského řetězce s cílem zajistit trvale udržitelný rozvoj

#JOINLIFE #RECYCLE
Care for Fiber

Pro navrhování kolekce Join Life používáme vynikající udržitelné materiály, přičemž v rámci všech jeho procesů snižujeme dopad na životní prostředí.

Bavlna

Co je organická bavlna neboli ecologically grown cotton?

Její pěstování je šetrné k životnímu prostředí, biologické rozmanitosti jejího okolí a k lidem, kteří ji pěstují. Organická bavlna se pěstuje s použitím přírodních hnojiv a pesticidů a její semena nejsou geneticky modifikována.

TENCEL® lyocell

Je to vlákno ze dřeva z udržitelně obhospodařovaných lesů, kde jsou stromy pěstovány řízeným způsobem a s programy, které zaručují opětovné zalesňování.

Kromě toho se proces výroby vláken provádí v uzavřeném cyklu, který umožňuje opětovné využití 100 % vody a 95 % použitých chemikálií.

Recyklované látky

Výrobní procesy recyklovaných látek a vláken spotřebují méně vody a energie, méně přírodních zdrojů a vytvářejí méně odpadu, takže mají menší dopad na životní prostředí. Dosahují-li recyklované látky kvality nových látek, mluvíme o „upcyklaci“.

REFIBRA™ Lyocell

REFIBRA™ Lyocell je vlákno vytvořené z recyklované bavlny a dřeva pocházejícího z udržitelně obhospodařovaných lesů.

Spolupracujeme se společností Lenzing na vývoji tohoto nového materiálu; vytvořili jsme cirkulární systém, který nám umožňuje dodávat této firmě textilní odpad, který pak oni přemění na toto nové vlákno.

REFIBRA™ přeměňuje odpad na prostředek; vyrábí se stejným způsobem jako TENCEL® Lyocell při dodržování nejpřísnějších ekologických norem a zachování jeho přírodního původu.

Recyklovaný polyester

Recyklovaný polyester se vyrábí z recyklovaných plastových lahví, jeho použití jim dává nový život a přispívá ke snížení plastového odpadu.

Konvenční recyklace textilií

Při konvenční recyklaci se textilní zbytky rozdrtí a smísí s čistými vlákny k vytvoření nové textilie.

Oděvy z bavlny nebo vlny lze snadno recyklovat a nyní pracujeme ve spolupráci se subjekty jako Caritas, Červený kříž nebo MIT na rozvojových projektech, které v budoucnu umožní recyklovat více typů látek.

Recyklovaný polyamid

Recyklovaný polyamid se získává z použitých rybářských sítí, koberců a odstřižků z výroby. Tímto procesem dáváme těmto zbytkům nový život, šetříme přírodní zdroje a snižujeme odpad.

RDS

Responsible Down Standard (RDS) čili standard pro zodpovědné použití prachového peří zaručuje, že prachové peří a peří pocházejí z kachen a hus, se kterými bylo zacházeno šetrným způsobem. Standard také sleduje řetězec od péče na farmě k produktu, aby si spotřebitelé mohli být jisti, že peří a prachové peří produktů opravdu splňuje standard RDS.

Naším cílem je, aby naše výrobky byly čím dál udržitelnější.

#JOINLIFE #RECYCLE
Care for Water

Zavázali jsme se ke snížení spotřeby vody a k jejímu zodpovědnému užívání.

Snižujeme spotřebu vody ve výrobních procesech prostřednictvím technologií, které nám umožňují chránit zdroje sladké vody a jednat zodpovědnějším způsobem.

Zavázali jsme se k dodržování programu Zero Discharge of Hazardous Chemicals (nulové vypouštění nebezpečných chemických látek, ZDHC) a naším cílem je v rámci výroby našich produktů zaručit nulové vypouštění chemických látek, které nesplňují naše environmentální standardy.

Naším cílem je, aby naše výrobky byly čím dál udržitelnější.

#JOINLIFE #RECYCLE
Care for Planet

Efektivní řízení nám pomáhá snížit emise související se skleníkovým efektem.

Naše procesy nám umožňují snižovat emise a/nebo používání chemických látek ve výrobních procesech.

Používáme technologie, jako je využívání energií z obnovitelných zdrojů, aby se naše kolekce vyráběly co nejudržitelnějším způsobem.Do našeho závazku vůči životnímu prostředí spadá také skutečnost, že jsme součástí iniciativy Fashion Pact. Podepsáno při setkáních G7 v Biarritzu. Fashion Pact je iniciativa v oblasti textilního a módního průmyslu, která podporuje environmentální udržitelnost daného průmyslu na základě vědeckých cílů (SBT) v oblastech klimatu, biologické rozmanitosti a oceánů.

Naším cílem je, aby naše výrobky byly čím dál udržitelnější.

#JOINLIFE #RECYCLE
PÉČE O SPOLEČENSTVÍ

Neustále se snažíme zaručit minimální dopad na životní prostředí na všech úrovních. 

Chceme, aby naše oblečení bralo v úvahu jak své uživatele, tak své výrobce a také planetu, na níž bylo vytvořeno.

Dodavatelé

Vyvinuli jsme program sledovatelnosti, který nám umožňuje zjistit, kde a jak se naše oblečení vyrobilo.

Abychom zaručili, že se v rámci celého našeho výrobního řetězce dodržují pracovní podmínky pracovníků, úrovně zabezpečení našich výrobků a výrobní standardy, zavádíme program, který nám umožňuje zjistit, kde a jak se veškeré naše oblečení stříhalo, barvilo, pralo a zhotovilo.

Díky tomuto programu sledovatelnosti a neustálé spolupráci se svými dodavateli se snažíme zaručit, abychom spolupracovali pouze s dodavateli, kteří splňují náš kodex chování.

Sledovatelnost v rámci zásobovacího řetězce
Prodejny

Většina našich prodejen (98 %) je ekologicky účinná.

Vytvořili jsme manuál ekologicky účinné prodejny, který definuje standardy pro navrhování, konstrukci a řízení našich prodejen za účelem snížení jejich spotřeby vody a energie.

Spolupracujeme s organizací U.S. Green Building Council, abychom zajistili, že naše prodejny dosáhnou maximálních úrovní ekologické účinnosti. U.S. Green Building Council je nestátní nezisková organizace, která podporuje udržitelnost navrhování, konstrukce a fungování budov.

Zavedli jsme programy pro optimalizaci balení, které zamezí použití 11 milionů plastových ramínek a povedou k roční úspoře 153 000 kilogramů plastů.

Pomozte nám recyklovat #recycle #JOINLIFE #RECYCLE  
Přineste oblečení, které již nepoužíváte, a vložte je do kontejnerů v našich prodejnách

Momentálně máme tuto službu k dispozici ve vybraných prodejnách a neustále pracujeme na tom, abyste už zanedlouho mohli odevzdávat oblečení, které chcete recyklovat, v jakékoli z našich prodejen na světě.

Veškeré oblečení shromážděné prostřednictvím sítě našich prodejen ve Španělsku se přímo daruje organizaci Cáritas, která každý kousek oblečení roztřídí a určí jeho nejvhodnější účel.

 / 
Používáme opakovaně a recyklujeme

Prodlužujeme životnost našich krabic, tašek, ramínek a alarmů, přičemž je opětovně používáme až do okamžiku jejich recyklace, čímž snižujeme objem odpadu.

BALENÍ
SÁČEK
25% recyklovaný papír 100% původ z trvale udržitelných lesů 100% recyklovatelný Certifikace FSC® (Forest Stewardship Council®)
KARTONOVÉ KRABICE
100% recyklovaný papír 100% recyklovatelný Osvědčení o shodě Evropské směrnice 94/62/ES
PODPORA KOMUNITY

Spolupracujeme na sociálních projektech pro rozvoj komunity

Naše sociální iniciativy se zaměřují na akce sociální péče, vzdělávání a humanitární pomoc.

Sociální péče
Vzdělávání
Humanitární pomoc
Události

Prostřednictvím událostí našim klientkám zajišťujeme účast na iniciativách Join Life.

Trička ze 100% recyklované tkaniny
Oběhová ekonomika Oysho Yoga
Tašky ze 100% recyklovaného plastu

Naším cílem je, aby naše výrobky byly čím dál udržitelnější.

#JOINLIFE #RECYCLE
buy_look: Koupit outfit*** view_details: Zobrazit podrobnosti*** look: Look*** items: Položky***