join life

Manifest

Sázíme na budoucnost šetrnou k planetě.

Spolupracujeme s dodavateli, kteří zaručují nejvyšší kvalitu při nejmenším dopadu na životní prostředí a na osoby.

Packaging

Nové online balení již bylo zavedeno ve většině zemí, ve kterých působíme, a budeme dál pracovat na tom, aby se to v nadcházejících měsících stalo realitou na všech trzích elektronického obchodování.

Obal je vyroben z recyklovaných materiálů a má mezinárodní certifikaci, která propaguje udržitelné postupy v lesích po celém světě.

 • SÁČEK

  + 25% recyklovaný papír

  + 100% původ z trvale udržitelných lesů

 • KARTONOVÉ KRABICE

  + 100% recyklovaný papír

  + 100% recyklovatelný

  + Osvědčení o shodě Evropské směrnice 94/62/ES

 • TEXTILNÍ TAŠKA

  + Pochází ze 100% recyklovaných plastů

  + Tašky vícekrát zužitkovatelné pro nová použití

V našich prodejnách

Přineste oblečení, které již nepoužíváte, a vložte je do kontejnerů v našich prodejnách

V současné době najdete kontejnery v některých našich prodejnách ve Španělsku.

Veškeré oblečení, sebrané prostřednictvím naší sítě prodejen ve Španělsku, se dává přímo organizaci Caritas, kde se oděvy přebírají a třídí, aby se každý z nich dostal na nejvhodnější místo.

Tato nezisková organizace zajistí, aby bylo vaše oblečení darováno, recyklováno, přeměněno na nové materiály nebo prodáno v rámci jejích solidárních sítí k financování sociálních projektů.

Recogida de ropa

Oděvy z bavlny nebo 100% vlny lze snadno recyklovat a nyní pracujeme na vývoji projektů, které v budoucnu umožní recyklovat více typů látek.

Pro zlepšení kapacity sběru a třídění darovaných předmětů jsme se zavázali k daru organizaci Caritas, který umožní vylepšení vybavení a podpoří tvorbu pracovních míst pro osoby ohrožené nebo postižené sociálním vyloučením.

Spolupracovali jsme s firmou Lenzing na vývoji vlákna REFIBRA™, vyrobeného z bavlny a dřeva z udržitelně obhospodařovaných lesů. Vytvořili jsme kruhový systém, který nám umožňuje odevzdávat textilní odpad z našeho výrobního řetězce, aby byl použit při výrobě tohoto nového systému vláken.

Rovněž spolupracujeme na podpoře iniciativ španělských univerzit a výzkumných center na pomoc při rozvoji kruhové ekonomiky v textilním odvětví, a to prostřednictvím fondu MIT-Spain Inditex pro udržitelnost.

Pomozte nám recyklovat #recycle #recycle #joinlife

NAŠE PRODUKTY:

Naše oděvy splňují nejvyšší standardy pro zdraví, bezpečnost a udržitelnost životního prostředí.

Provádíme pravidelné kontroly kvality během celého výrobního procesu, abychom se ujistili, že jsou naše výrobky dobré pro lidi i pro životní prostředí.

Obnovitelnější suroviny

Výběr surovin nám pomáhá omezovat náš dopad na životní prostředí a chránit biologickou rozmanitost.

Bavlna

Je to jeden z našich nejpoužívanějších materiálů; jedním z našich cílů je zvýšit kvalitu bavlny pocházející z udržitelnějších zdrojů.

 • Co je organická bavlna neboli ecologically grown cotton?

  Její pěstování je šetrné k životnímu prostředí, biologické rozmanitosti jejího okolí a k lidem, kteří ji pěstují. Organická bavlna se pěstuje s použitím přírodních hnojiv a pesticidů a její semena nejsou geneticky modifikována.

 • Co je Better cotton?

  Bavlnu Better cotton pěstují zemědělci, akreditovaní organizací Better Cotton Initiative. Better Cotton Initiative (BCI) je organizace, která se zabývá školením zemědělců o principech důstojné práce, o účinném využívání vody a péči o půdu a přírodní stanoviště.

TENCEL® lyocell

Je to vlákno ze dřeva z udržitelně obhospodařovaných lesů, kde jsou stromy pěstovány řízeným způsobem a s programy, které zaručují opětovné zalesňování.

Kromě toho se proces výroby vláken provádí v uzavřeném cyklu, který umožňuje opětovné využití 100 % vody a 95 % použitých chemikálií.

Recyklované látky

Výrobní procesy recyklovaných látek a vláken spotřebují méně vody a energie, méně přírodních zdrojů a vytvářejí méně odpadu, takže mají menší dopad na životní prostředí. Dosahují-li recyklované látky kvality nových látek, mluvíme o „upcyklaci“.

REFIBRA™ Lyocell

REFIBRA™ Lyocell je vlákno vytvořené z recyklované bavlny a dřeva pocházejícího z udržitelně obhospodařovaných lesů.

Spolupracujeme se společností Lenzing na vývoji tohoto nového materiálu; vytvořili jsme cirkulární systém, který nám umožňuje dodávat této firmě textilní odpad, který pak oni přemění na toto nové vlákno.

Recyklovaný polyester

Recyklovaný polyester se vyrábí z recyklovaných plastových lahví, jeho použití jim dává nový život a přispívá ke snížení plastového odpadu.

Konvenční recyklace textilií

Při konvenční recyklaci se textilní zbytky rozdrtí a smísí s čistými vlákny k vytvoření nové textilie.

Recyklovaný polyamid

Recyklovaný polyamid se získává z použitých rybářských sítí, koberců a odstřižků z výroby. Tímto procesem dáváme těmto zbytkům nový život, šetříme přírodní zdroje a snižujeme odpad.

RDS

Responsible Down Standard (RDS) čili standard pro zodpovědné použití prachového peří zaručuje, že prachové peří a peří pocházejí z kachen a hus, se kterými bylo zacházeno šetrným způsobem. Standard také sleduje řetězec od péče na farmě k produktu, aby si spotřebitelé mohli být jisti, že peří a prachové peří produktů opravdu splňuje standard RDS.

Reciclados 2 Reciclados 3 Reciclados 4 Reciclados 1 Reciclados 5 Reciclados 6

Názvem Join Life označujeme oděvy, které jsou vyráběny za použití těch nejlepších procesů a nejudržitelnějších surovin, abyste je mohli snadno identifikovat.

 • + Care for Fiber

  Všechny oděvy vyrobené z udržitelnějších surovin, jako je organická bavlna, TENCEL® lyocell nebo recyklovaná vlákna.

 • + Care for Water

  Oděvy vyrobené pomocí technologií, které šetří vodou.

 • + Care for Planet

  Oděvy vyrobené pomocí procesů, které umožňují snižovat emise.

Informace o Join Life +

Forest Friendly

Zavázali jsme se k péči o lesy.

Jak náš nábytek, tak naše výrobky z papíru (tašky, etikety, kancelářský papír) mají certifikace organizací jako je Forest Stewardship Council (FSC) nebo Program for the Endorsement of Forest Certification (PEFC), které podporují udržitelné postupy při správě lesů po celém světě.

Vyhýbáme se používání materiálů, které pocházejí z původních nebo ohrožených lesních porostů a snižujeme spotřebu panenského dřeva použitím výrobků pocházejících z recyklace nebo obsahujících recyklované dřevo.

Zjistěte víc o naší politice ochrany lesů +

Animal Friendly

Veškeré naše produkty živočišného původu pocházejí ze zvířat, se kterými je zacházeno eticky a zodpovědně.

Nepoužíváme kůže ani výrobky, které pocházejí ze zvířat poražených výhradně k prodeji kůže, krunýřů, parohů, kostí, peří, prachového peří nebo jakéhokoli jiného materiálu, ani kosmetiku testovanou na zvířatech.

Spolupracujeme také s koalicí pro ochranu zvířat Fur Free Alliance (Aliance za módu bez kožešin) a programem Fur Free Retailer (Obchod bez kožešin), abychom zabránili vykořisťování zvířat.

Zjistěte víc o našich zásadách ochrany zvířat +

Bezpečnost a zdraví

V roce 2016 jsme zanalyzovali více než 600 000 produktů a bylo provedeno více než 55 000 kontrol.

Ujišťujeme se, že jsou naše výrobky dobré pro vás i pro životní prostředí prováděním pravidelných kontrol kvality během celého výrobního procesu.

Informace o bezpečnostním a zdravotním programu Inditexu +

Naším cílem je, aby naše výrobky byly čím dál udržitelnější.

#recycle #joinlife

NAŠI DODAVATELÉ

Náš dodavatelský řetězec respektuje pracovníky a životní prostředí.

Pracujeme pouze s dodavateli, kteří splňují naše požadavky.

Každý z našich oděvů, dříve, než dorazí do obchodu, prochází různými procesy.

Abychom zajistili, že v celém výrobním řetězci budou respektovány pracovní podmínky zaměstnanců, bezpečnostní úrovně našich výrobků a životního prostředí, pracujeme se systémem, který nám umožňuje zjistit, kde a jak byly střihány, barveny, prány a vyráběny všechny naše oděvy.

Kodex chování pro výrobce a dodavatele +

Více než 55 % továren, ve kterých vyrábíme, jsou v blízkých oblastech - Španělsku, Portugalsku, Turecku a Maroku.

V roce 2016 jsme pracovali s více než 1800 dodavateli ve více než 6500 továrnách:


 • Látka

  932
 • Konfekce

  306
 • Konfekce

  4.269
 • Barvení a praní

  573
 • Povrchová úprava

  636
Sledovatelnost dodavatelského řetězce Inditex 2016 +

Pro zajištění plnění Kodexu chování hodnotíme a zavádíme plány na zlepšení a průběžně sledujeme výrobce i dodavatele.

Audity

Spolupracujeme s externími a interními auditory, kteří hodnotí naše dodavatele. V roce 2016 bylo provedeno více než 10 000 auditů.

HODNOCENÍ DODAVATELSKÉHO ŘETĚZCE INDITEXU 2016+ +
Plány na zlepšení

Pokud dojde k jakémukoli porušení Kodexu chování dodavatelem, vypracujeme společné akční plány, aby došlo k nápravě. Pokud po uplynutí doby určené k nápravě nedojde ke konečnému vyřešení tohoto porušení, ukončíme spolupráci s tímto dodavatelem.

Školení

Naše audity a plány optimalizace doplňujeme školícími programy zaměřenými na kritéria udržitelnosti pro naše dodavatele a obchodní týmy. Navrhujeme školení v jednotlivých oblastech kodexu chování, procesech a surovinách pro udržitelnou výrobu a zvyšování povědomí v otázkách jako je rovnost pohlaví nebo hodnota odborů.

Dlouhodobě udržitelný výrobní řetězec

Pracujeme tak, aby byl výrobní řetězec udržitelný v průběhu času a měl pozitivní dopad na všechny zúčastněné strany: zaměstnance, zaměstnavatele, nevládní organizace, odbory a vlády.

Za tímto účelem vytváříme místní pracovní prostory (klastry), ve kterých všechny tyto strany spolupracují a vedou dialog. V současné době jsou již v provozu klastry dodavatelů ve Španělsku, Portugalsku, Turecku, Maroku, Indii, Pákistánu, Vietnamu, Kambodži, Bangladéši, Číně, Brazílii a Argentině.

STRATEGICKÝ PLÁN STABILNÍHO A UDRŽITELNÉHO DODAVATELSKÉHO ŘETĚZCE 2014-2018 + +

Spolupracujeme s různými organizacemi pro ochranu pracovních práv zaměstnanců a péči o životní prostředí.

 • IndustriALL Global Union +
 • Mezinárodní organizace práce (MOP) +
 • Ethical Trading Initiative +
 • Global Compact, Organizace spojených národů +
 • Sustainable Apparel Coalition (SAC) +

Naším závazkem je pracovat v každé části dodavatelského řetězce s cílem zajistit trvale udržitelný rozvoj

NAŠE PRODEJNY

91 % našich prodejen je již eko‑efektivních

Šetříme energií i vodou

Naše eko‑efektivní prodejny ušetří až 20 % energie a 50 % vody.

Programujeme osvětlení, topení a klimatizaci, aby odpovídaly potřebám prodejny v každém okamžiku, čímž regulujeme spotřebu energie a omezujeme emise CO2.

Používáme opakovaně a recyklujeme

Prodlužujeme životnost krabic, tašek, ramínek a alarmů jejich používáním až do chvíle jejich recyklace, čímž snižujeme množství odpadu. Naším cílem je dosáhnout do roku 2020 nulového odpadu v našich prodejnách, kancelářích a logistických centrech.

Kartónové krabice, které přicházejí do našich prodejen, jsou před recyklací použity až 5krát. Jdou od našich dodavatelů přes distribuční centra a centrální sklady a poté dorazí do našich prodejen. Tam je používáme, dokud jsou v dobrém stavu, pro skladování a transport oděvů a prodejního materiálu; když už nemohou být dál použity, recyklujeme je.

Tašky v prodejně

V Oysho chceme prodloužit životnost našich tašek, aby byly používány až do chvíle, kdy budou recyklovány. Proto v našich prodejnách dáváme plastové tašky o tloušťce větší než 50 mikronů, které obsahují z více než 70 % recyklovaný plast, nebo papírové tašky s certifikací podle normy PEFC a FSC. V souladu s předpisy společenství a dalšími platnými předpisy jsou tyto tašky dávány zdarma.

Chcete-li požádat o průkazné informace, které nám v tomto ohledu poskytli naši výrobci, můžete se obrátit na naše Oddělení služeb zákazníkům prostřednictvím obvyklých komunikačních kanálů.

Chcete-li podrobněji poznat naše environmentální opatření, zveme vás k návštěvě našich korporátní webových stránek www.inditex.com

Efektivní přeprava: green to pack

Oděvy, které přicházejí dvakrát týdně do našich prodejen, mají historii, ve které hraje doprava klíčovou roli. S tím souvisí mnoho faktorů, jako typ balení nebo hustota přepravy. Na všech těchto aspektech dál pracujeme i v letošním roce, abychom snížili spotřebu energie a emise z logistických operací.

Další opatření pro optimalizaci balení

Některé z našich oděvů cestovaly od našich dodavatelů s plastovým ramínkem, které již bylo eliminováno. Tímto opatřením se zamezí použití 11 milionů plastových ramínek a předpokládaná úspora je 153 000 kg plastu za rok. Vedle úspor plastu vede eliminování ramínek ke zvýšení hustoty zásilek a zredukování použitých krabic o 85 000 ročně.

Všechny naše provozovny odpovídají kritériu maximální udržitelnosti.

Pracujeme s organizací U.S. Green Building Council, aby naše prodejny dosáhly nejvyšší úrovně eko‑efektivity.

U.S. Green Building Council je nestátní nezisková organizace, která podporuje udržitelnost v projektování, výstavbě a provozu budov.

Její známka Leadership in Energy and Environmental Design LEED je jednou z hlavních certifikací udržitelné výstavby na celém světě.

+ OBJEVTE PROGRAM LEED

Závazek náš a našich týmů

Vytvořili jsme školící programy udržitelnějších postupů jako je opětovné použití, recyklace, snížení spotřeby energie a využívání vodních zdrojů, které nám pomáhají zajistit eko-efektivní řízení prodejen.

Naším cílem je, aby v roce 2020 byly všechny naše prodejny eko‑efektivní

PODPORA KOMUNITY

Spolupracujeme na sociálních projektech pro rozvoj komunity

Naše sociální iniciativy se zaměřují na akce sociální péče, vzdělávání a humanitární pomoc.

Sociální péče

Pracujeme na iniciativách pro rozvoj komunity prostřednictvím programů sociální integrace zranitelných skupin. Navíc podporujeme rozvoj projektů různých organizací po celém světě.

Podporujeme Caritas v projektech na podporu zaměstnanosti a podnikání ve Španělsku a v komunitních rozvojových programech pro lidi v nouzi v Bangladéši a Kambodži. Spolupracujeme s Every Mother Counts na pomoc matkám po celém světě, aby měly přístup k základní péči o matku.

Vzdělávání

Vyvíjíme různé programy na podporu vzdělávání jako hnací síly sociálních změn v různých zemích.

Od roku 2001 spolupracujeme s nevládní organizací Entreculturas ve 14 zemích v Africe, Asii a Americe na programech technického a profesního vzdělávání pro zranitelné osoby, zaměřené zejména pro ty nejmladší.

V rámci akademické sféry spolupracujeme s různými univerzitami na prohloubení výzkumu v sociální oblasti. V současné době máme k dispozici síť univerzitních kateder ve spolupráci s institucemi jako jsou Papežská univerzita v Comillas, Univerzita v Santiagu de Compostela, Univerzita v A Coruně, Univerzita Miguela Hernándeze v Alicante a Univerzita v Dháce (Bangladéš), dále spolupracujeme s Univerzitou v Tsinghua (Čína) s konkrétním stipendijním programem pro vysokoškoláky.

Spolupracujeme s organizacemi jako jsou Lékaři bez hranic, Water.org, Červený kříž, Entreculturas, Caritas nebo Every Mother Counts na rozvoji sociálních projektů

Humanitární pomoc

Naše programy humanitární pomoci se zaměřují na podporu při mimořádných situacích, jako jsou přírodní katastrofy nebo ozbrojené konflikty.

Od roku 2011 stabilně spolupracujeme s pohotovostní jednotkou organizace Lékaři bez hranic, aby měla k dispozici potřebné prostředky k reakci na humanitární výstrahy. Tuto dlouhodobou spolupráci doplňujeme dalšími akcemi v mimořádných situacích po celém světě.

V roce 2016 jsme se podíleli na projektech pomoci na ochranu života, zdraví a blaha lidí postižených ozbrojenými konflikty v Sýrii, Jemenu a Nigérii, v uprchlické krizi ve Středomoří a zemětřesení v Itálii a Ekvádoru.

Kromě toho jsme v roce 2017 podpořili lidi postižené zemětřesením v Mexiku prostřednictvím realizace nouzového programu ve spolupráci s mexickým Červeným křížem.

V roce 2016 bylo přímým příjemcem našich sociálních programů 1,1 milionu lidí investice skupiny INDITEX do sociálních programů 2016+

Pokud se chcete dozvědět více o našem dlouhodobém závazku, klikněte sem

#recycle #joinlife