OYSHO UDRŽITELNOST

Věříme v udržitelnější budoucnost, a proto se Oysho připojuje ke globálnímu akčnímu plánu s cílem podpořit a zmírnit sociální a environmentální dopad v průběhu celého procesu..

Přejeme si, aby naše oblečení dbalo stejnou měrou o ty, kdo je nosí, kdo jej vyrábí, a o planetu , na které bylo vytvořeno.

Sázíme na budoucnost šetrnou k planetě.

Spolupracujeme s dodavateli, kteří zaručují nejvyšší kvalitu při nejmenším dopadu na životní prostředí a na osoby.

Neustále hledáme nová řešení pro zlepšení okolního prostředí.

#recycle #joinlife

En nuestras tiendas
V našich prodejnách
Přineste oblečení, které již nepoužíváte, a vložte je do kontejnerů v našich prodejnách

V současné době najdete kontejnery v některých našich prodejnách ve Španělsku.

V průběhu letošního roku máme v plánu umístit kontejnery do všech prodejen ve Španělsku a budeme dále pracovat na tom, abyste v příštích letech mohli odložit oblečení, které chcete recyklovat, v kterékoli z našich prodejen na světě.

En nuestras tiendas

Veškeré oblečení, sebrané prostřednictvím naší sítě prodejen ve Španělsku, se dává přímo organizaci Caritas, kde se oděvy přebírají a třídí, aby se každý z nich dostal na nejvhodnější místo.

Tato nezisková organizace zajistí, aby bylo vaše oblečení darováno, recyklováno, přeměněno na nové materiály nebo prodáno v rámci jejích solidárních sítí k financování sociálních projektů.

Oděvy z bavlny nebo 100% vlny lze snadno recyklovat a nyní pracujeme na vývoji projektů, které v budoucnu umožní recyklovat více typů látek.

Pro zlepšení kapacity sběru a třídění darovaných předmětů jsme se zavázali k daru organizaci Caritas, který umožní vylepšení vybavení a podpoří tvorbu pracovních míst pro osoby ohrožené nebo postižené sociálním vyloučením.

Spolupracovali jsme s firmou Lenzing na vývoji vlákna REFIBRA™, vyrobeného z bavlny a dřeva z udržitelně obhospodařovaných lesů. Vytvořili jsme kruhový systém, který nám umožňuje odevzdávat textilní odpad z našeho výrobního řetězce, aby byl použit při výrobě tohoto nového systému vláken.

Cílem tohoto projektu je zajistit, aby v budoucnu tato bavlna pocházela z oděvů sebraných v prodejně.

Cílem tohoto projektu je zajistit, aby v budoucnu tato bavlna pocházela z oděvů sebraných v prodejně.

Pomozte nám recyklovat #recycle #recycle #joinlife
NAŠE PRODUKTY: Naše oděvy zaručují místní zemědělskou výrobu a jsou šetrné k životnímu prostředí. Objevte celou kolekci
Bavlna

Co je organická bavlna neboli ecologically grown cotton?

Její pěstování je šetrné k životnímu prostředí, biologické rozmanitosti jejího okolí a k lidem, kteří ji pěstují. Organická bavlna se pěstuje s použitím přírodních hnojiv a pesticidů a její semena nejsou geneticky modifikována.

Co je Better cotton?

Bavlnu Better cotton pěstují zemědělci, akreditovaní organizací Better Cotton Initiative. Better Cotton Initiative (BCI) je organizace, která se zabývá školením zemědělců o principech důstojné práce, o účinném využívání vody a péči o půdu a přírodní stanoviště.

TENCEL® lyocell

Je to vlákno ze dřeva z udržitelně obhospodařovaných lesů, kde jsou stromy pěstovány řízeným způsobem a s programy, které zaručují opětovné zalesňování.

Kromě toho se proces výroby vláken provádí v uzavřeném cyklu, který umožňuje opětovné využití 100 % vody a 95 % použitých chemikálií.

Recyklované látky

Výrobní procesy recyklovaných látek a vláken spotřebují méně vody a energie, méně přírodních zdrojů a vytvářejí méně odpadu, takže mají menší dopad na životní prostředí. Dosahují-li recyklované látky kvality nových látek, mluvíme o „upcyklaci“.

REFIBRA™ Lyocell

REFIBRA™ Lyocell je vlákno vytvořené z recyklované bavlny a dřeva pocházejícího z udržitelně obhospodařovaných lesů.

Spolupracujeme se společností Lenzing na vývoji tohoto nového materiálu; vytvořili jsme cirkulární systém, který nám umožňuje dodávat této firmě textilní odpad, který pak oni přemění na toto nové vlákno.

Recyklovaný polyester

Recyklovaný polyester se vyrábí z recyklovaných plastových lahví, jeho použití jim dává nový život a přispívá ke snížení plastového odpadu.

Konvenční recyklace textilií

Při konvenční recyklaci se textilní zbytky rozdrtí a smísí s čistými vlákny k vytvoření nové textilie.

Oděvy z bavlny nebo vlny lze snadno recyklovat a nyní pracujeme ve spolupráci se subjekty jako Caritas, Červený kříž nebo MIT na rozvojových projektech, které v budoucnu umožní recyklovat více typů látek.

Recyklovaný polyamid

Recyklovaný polyamid se získává z použitých rybářských sítí, koberců a odstřižků z výroby. Tímto procesem dáváme těmto zbytkům nový život, šetříme přírodní zdroje a snižujeme odpad.

RDS

Responsible Down Standard (RDS) čili standard pro zodpovědné použití prachového peří zaručuje, že prachové peří a peří pocházejí z kachen a hus, se kterými bylo zacházeno šetrným způsobem. Standard také sleduje řetězec od péče na farmě k produktu, aby si spotřebitelé mohli být jisti, že peří a prachové peří produktů opravdu splňuje standard RDS.

EVROPSKÝ LEN Z UDRŽITELNÉHO HOSPODÁŘSTVÍ

Evropský len z udržitelného hospodářství je přírodní vlákno pěstované bez umělého zavlažování a bez geneticky modifikovaných semen. Jeho pěstování omezuje používání hnojiv a zabraňuje použití defoliantů, které nám pomáhají dbát o půdu a řeky. Tento proces má certifikaci European Flax® Evropské konfederace lnu a konopí (CELC), neziskové organizace, která dohlíží na všechny fáze výroby a zpracování lnu a konopí.

UDRŽITELNĚJŠÍ MODAL

Modal je biologicky rozložitelné vlákno, které se vyznačuje velkou odolností a trvanlivostí. Lenzing Modal se získává z bukového dřeva z udržitelných rakouských lesů a je vyráběn přímo v Rakousku. Použití dřeva z certifikovaných místních lesů a výrobní proces označený certifikátem EU Ecolabel nám pomáhají při péči o životní prostředí a při ochraně biologické rozmanitosti.

UDRŽITELNĚJŠÍ VISKÓZA

EcoveroTM je označen certifikátem EU Ecolabel, který zaručuje, že se jedná o vlákno, které splňuje nejnáročnější environmentální normy Evropské unie od suroviny až po jeho výrobu. Tento výrobní proces šetří vodu a snižuje emise CO2, což nám pomáhá pečovat o biologickou rozmanitost a předcházet klimatickým změnám.