OYSHO {7} | Sport, plavky a beachwear | Oficiální stránky

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

NAŠE ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ VE ZKRATCE

 1. KDO JSME. Jsme Oysho Česká republika s.r.o. a OYSHO ESPAÑA, S.A. a zpracováváme Vaše osobní údaje jako společní správci. To znamená, že neseme společnou odpovědnost za způsob zpracování a ochranu Vašich osobních údajů.  Více informací.
 2. K ČEMU POUŽÍVÁME VAŠE ÚDAJE. Vaše osobní údaje (získané online nebo osobně) použijeme mimo jiné ke správě registrace Vás jako uživatele, ke správě Vašich nákupů zboží či služeb, ke vyřizování Vašich žádostí a –budete-li si to přát – k zasílání našich personalizovaných sdělení. Více informací.
 3. PROČ POUŽÍVÁME VAŠE ÚDAJE. Ke zpracování Vašich údajů nás opravňují různé právní důvody. V první řadě Vaše osobní údaje potřebujeme, abychom mohli plnit  smlouvu, kterou s námi uzavíráte při registraci a nákupu nebo při využívání některé z našich služeb či funkcí. Existují však také jiné důvody, které nás k tomu opravňují, jako například náš zájem na zodpovězení Vašich požadavků nebo souhlas, který nám udělujete pro zasílání newsletteru. Více informací.
 4. S KÝM SDÍLÍME VAŠE ÚDAJE. Vaše údaje sdílíme s poskytovateli služeb, kteří nám poskytují pomoc anebo podporu. Jedná se o společnosti Skupiny Inditex nebo externí spolupracovníky v rámci Evropské unie i mimo ni, s nimiž jsme uzavřeli dohodu. Více informací.
 5. VAŠE PRÁVA. Máte právo na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz. V některých případech disponujete i dalšími právy jako například právem vznést námitku proti použití Vašich osobních údajů nebo právo na jejich přenositelnost, jak je podrobně vysvětleno níže. Více informací.

Abyste důkladně pochopili, jak Vaše osobní údaje používáme a jakými právy v této souvislosti disponujete, doporučujeme Vám si přečíst úplné znění našich Zásad ochrany osobních údajů uvedené níže.

*******

NEŽ ZAČNETE…

 1. KDO JE SPRÁVCEM VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správci Vašich osobních údajů jsou:

Jinými slovy, jak OYSHO  ČESKÁ REPUBLIKA tak OYSHO ŠPANĚLSKO (dále, společně „My“ nebo „Společní správci“) jsou Společnými správci údajů. To znamená, že společně řídíme zpracování a zodpovídáme za ochranu Vašich osobních údajů.

 1. PROČ ZPRACOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE

V závislosti na účelu zpracování Vašich osobních údajů, budeme zpracovávát určité Vaše osobní údaje, jak je vysvětleno výše, přičemž obecně se bude jednat (dle každého případu) o následující údaje:

Nezapomeňte, že žádáme-li Vás o vyplnění osobních údajů, abychom Vám mohli poskytnout přístup k některé funkci nebo službě Platformy, určitá políčka označujeme jako povinná. Činíme tak proto, že se jedná o údaje, které potřebujeme k tomu, abychom Vám mohli poskytnout danou službu nebo Vám poskytnout přístup k dané funkci. Mějte prosím na paměti, že pokud nám tyto údaje neposkytnete, je možné, že nebudete moci dokončit proces registrace uživatele, případně nebudete moci využívat tyto služby nebo funkce.

V závislosti na tom, jak využíváte naši Platformu, budeme zpracovávat Vaše osobní údaje za následujícími účely:

ÚČEL

+ informace

1. Spravování Vaší registrace jako uživatele Platformy

V případě, že se rozhodnete stát se registrovaným uživatelem naší Platformy, potřebujeme zpracovat Vaše osobní údaje, abychom Vás mohli identifikovat jako jejího uživatele a abychom Vám mohli udělit přístup k jejím různým funkcím, produktům a službám, které mají registrovaní uživatelé k dispozici. Svůj zaregistrovaný účet můžete zrušit kontaktováním našeho Zákaznického servisu.

Můžete také využít pro přístup či přihlášení sociální sítě jako je například Facebook, buď při registraci nového uživatele nebo po přihlášení do Vašeho aktuálního účtu. V takovémto případě se Vaše přihlašovací údaje, stejně jako e-mail, pokud to umožníte,  importují z Vašeho účtu na sociální síti. Pokud využijete tento druh přihlášení, sociální síť nám může odeslat další doplňující údaje z Vašeho veřejného profilu, jako je například Vaše jméno, pohlaví, přibližný věk nebo profilovou fotografii, a to v souladu s podmínkami používání sociální sítě, jež Vám doporučujeme si pozorně přečíst. Tyto doplňující údaje nebudeme bez Vašeho výslovného souhlasu uchovávat. Používání této funkce může znamenat, že poskytnete sociální síti jisté informace o Vašich aktivitách. V každém případě Vám doporučujeme zkontrolovat nastavení Vašeho soukromí a ochrany osobních údajů na daných sociálních sítích, abyste zjistili, jak používají Vaše údaje.

2. Příprava, plnění a provádění kupní smlouvy nebo smlouvy o poskytování služeb, kterou jste s námi uzavřeli prostřednictvím Platformy 

Tento účel zahrnuje zpracování Vašich osobních údajů především proto, abychom:

 • Vás mohli kontaktovat v souvislosti s aktualizacemi a informativními sděleními spojenými se sjednanými funkcemi, produkty nebo službami, včetně zasílání dotazníků průzkumu kvality, abychom byli schopni určit stupeň spokojenosti zákazníků s  poskytnutými službami.   
 • Vyřídili platbu za Vámi nakoupené zboží, nezávisle na použité platební metodě. Například:
 • Jestliže při koupi některého našeho zboží prostřednictvím naší Webové stránky nebo Aplikace aktivujete funkci uložení údajů o platební kartě pro příští nákupy, potřebujeme zpracovat dané údaje pro účely aktivace a rozšíření této funkce. Souhlas s aktivací této funkce umožňuje, že se Vaše platební údaje automaticky předvyplní během příštích nákupů, abyste je nemuseli znovu zadávat při každém novém nákupu, a tyto údaje budou považovány za platné a účinné pro další nákupy. Údaje o Vašich platebních kartách můžete kdykoliv upravit nebo smazat prostřednictvím příslušné čísti o platebních informacích. Můžete tak učinit buď z Vašeho zaregistrovaného uživatelského účtu na Webové stránce nebo v části Wallet Vaší Aplikace OYSHO.
 • Jestliže pro platbu nákupů v kamenných pobočkách používáte funkci Wallet v naší Aplikaci, potřebujeme zpracovat Vaše osobní údaje pro její aktivaci. Poté budete moci platit za Vaše nákupy v kamenných obchodech OYSHO ve České Republice (dále „Kamenné obchody”), které jsou k tomu uzpůsobeny.
 • Vám aktivovali potřebné mechanismy během nákupního procesu s cílem předejít možným podvodům proti Vaší osobě a také proti nám. Jestliže shledáme operaci jako podvodnou, může to mít za následek zablokování transakce.
 • Vyřizovali možné vrácení zboží či služeb po jejich koupi, a abychom vyřizovali dotazy na dostupnost zboží a jeho rezervaci prostřednictvím Platformy, nebo abychom poskytovali služby vztahující se k funkci Personal Tailoring, podle aktuálně dostupných možností
 • Vám mohli fakturovat a poskytnout Vám doklady a faktury o koupi, kterou jste provedli prostřednictvím Platformy.
 • Vám zajistili použití dalších dostupných funkcí nebo služeb jako je nákup, správa a použití Dárkové karty nebo Dárkového poukazu. Dále, abychom Vám mohli poskytnout přístup a využití připojení k Wifi, které nabízíme našim klientům v kamenných obchodech.

3. Vyřízení žádostí nebo dotazů, které učiníte prostřednictvím Zákaznického servisu

Zpracováváme pouze osobní údaje, které jsou nezbytně nutné k vyřízení žádosti nebo dotazu.

4.  Marketingové účely

Tento účel zahrnuje zpracování Vašich osobních údajů především proto, abychom:

 • Zpracovali Vaše osobní údaje v důsledku přihlášení odběru našeho Newsletteru, za účelem spravování odběru, včetně zasílání personalizovaných informací o našich produktech a službách prostřednictvím různých prostředků (například e-mail nebo SMS). Můžeme Vám také zaslat tyto informace pomocí notifikací push, pokud jste je aktivovali na Vašem mobilním zařízení.
  • Z tohoto důvodu mějte na paměti, že toto zpracování osobních údajů zahrnuje analýzu Vašeho uživatelského/zákaznického profilu s cílem určit Vaše preference, tedy, jaké produkty a služby se nejvíce hodí k Vašemu stylu při zasílání informací. Například, v závislosti na Vaší historii nákupů a  prohlížení (tedy, na základě produktů, na které jste klikli) Vám nabídneme produkty, které si myslíme, že by Vás mohly zajímat. Pokud jste registrovaný uživatel, nabídneme Vám funkci „obnovení nákupního košíku“.
  • Mějte na paměti, že z odběru Newsletteru se můžete kdykoli bezplatně odhlásit. Můžete tak učinit v sekci „Newsletter“ naší Platformy a také dle instrukcí, které Vám poskytujeme při každém oznámení. Pokud si nepřejete dostávat notifikace push, můžete tuto funkci deaktivovat ve Vašem mobilním zařízení.
 • Mohli pracovat s propagačními akcemi (například vyhlášení soutěží nebo zasílání seznamu uložených článků na Vámi uvedenou elektronickou adresu). Účastí na propagační akci nám dáváte souhlas ke zpracování osobních údajů v závislosti na typu propagační akce. Také souhlasíte, abychom Vám akci mohli nabídnout pomocí různých médií, jako jsou sociální sítě nebo samotná Platforma. V případě každé propagační akce, které se zúčastníte, budete mít k dispozici její obecné podmínky, v  rámci nichž Vám poskytneme detailní informace o zpracování Vašich osobních údajů.
 • Mohli šířit na Platformě nebo prostřednictvím našich kanálů na sociálních sítích fotografie nebo obrázky, které jste veřejně sdíleli, ovšem jen pokud nám k tomu dáte výslovný souhlas.  

5. Analýza využitelnosti a kvality pro zlepšování našich služeb

Při vstupu do naší Platformy Vás informujeme, že budeme zpracovávat Vaše údaje o prohlížení za analytickými a statistickými účely, tedy, abychom porozuměli tomu, jak uživatelé používají naší Platformu, a mohli ji tak dále zlepšovat.

Příležitostně také posíláme průzkumy kvality  a dotazníky, abychom zjistili míru spokojenosti našich zákazníků a uživatelů a rozpoznali ty oblasti, v nichž se můžeme zlepšit. 

 1. JAKÉ JE NAŠE ZÁKONNÉ OPRÁVNĚNÍ KE ZPRACOVÁNÍ VAŠICH ÚDAJŮ?

Právní základ, který nás opravňuje ke zpracování Vašich osobních údajů, závisí také na účelu, za jakým Vaše údaje zpracováváme, jak je vysvětleno v následující tabulce:

Účel

Oprávněnost

1. Spravování Vaši registrace jako uživatele Platformy

Zpracování Vašich údajů je nezbytné pro splnění podmínek, které upravují používání Platformy. Jinými slovy, abyste se mohli registrovat jako uživatel Platformy, potřebujeme zpracovávat Vaše osobní údaje. V opačném případě bychom nemohli registraci vyřídit.

V případě, že zvolíte přístup či přihlášení prostřednictvím sociální sítě, jsme oprávněni zpracovat Vaše osobní údaje na základě souhlasu, který nám udělujete v okamžiku autorizace poskytnutí údajů ze sociální sítě.

2. Příprava, plnění a provádění kupní smlouvy nebo smlouvy o poskytování služeb

Zpracováváme Vaše osobní údaje, protože je to nezbytné pro účely uzavírání kupní smlouvy nebo smlouvy o poskytování služeb s Vámi.

Některá zpracování osobních údajů spojená s nákupním procesem budou aktivována pouze, pokud o to požádáte nebo nás k tomu autorizujete, jako například v případě uložení platebních údajů (platební karta) pro budoucí nákupy, zpracování údajů potřebných ke skenování účtenek pomocí sekce Wallet v naší Aplikaci nebo také, abychom Vás mohli informovat o dostupnosti našich produktů. V těchto případech zpracováváme Vaše údaje na základě Vašeho vlastního souhlasu.

Domníváme se, že máme oprávněný zájem na provedení potřebných ověření, abychom rozpoznali a předešli možným podvodům při uskutečnění Vašeho nákupu. Zpracování těchto údajů je z našeho pohledu prospěšné pro všechny strany, které se účastní platby nákupu, a obzvláště pro Vás, protože nám umožňuje Vás chránit proti pokusům o podvod ze strany třetích osob.  

3. Zákaznický servis

Domníváme se, že máme oprávněný zájem na tom, abychom řešili Vaše žádosti nebo dotazy, které nám zašlete prostřednictvím různých existujících kontaktních kanálů. Z našeho pohledu je zpracování těchto údajů prospěšné i pro Vás, protože nám umožňuje odpovídajícím způsobem Vám pomoci a odpovědět na Vaše dotazy.

Když nás kontaktujete, zvláště v záležitostech týkajících se Vaší objednávky nebo produktu/služby dodané prostřednictvím Platformy, bude zpracování osobních údajů nutné pro plnění kupní smlouvy.

Jestliže se Váš dotaz vztahuje k výkonu práv, o nichž Vás informujeme níže nebo k reklamacím našich produktů nebo služeb, jsme oprávnění zpracovávat Vaše údaje, abychom z naší strany splnili zákonné povinnosti

4. Marketing

Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů pro marketingovými účely je Váš souhlas, který nám udělujete, například, když souhlasíte s odběrem personalizovaných informací prostřednictvím různých komunikačních kanálů, když povolíte zasílání notifikací push na Vašem mobilní zařízení nebo když schválíte právní základ pro účast v reklamních akcích nebo publikaci Vašich fotografií na naší Platformě či na našich kanálech na sociálních sítích.  

Abychom Vám mohli nabídnout personalizované informace, domníváme se, že máme oprávněný zájem na provádění profilování z informací, které o Vás máme (jako je například prohlížení, Vaše preference nebo historie nákupů), a z osobních údajů, které jste nám poskytli, jako je například věkové rozmezí nebo jazyk. Z našeho pohledu je zpracování těchto údajů prospěšné i pro Vás, protože Vám umožňuje vylepšení uživatelského prostředí a přístup k informacím dle Vašich preferencí.

5. Analýza využitelnosti a kvality

Domníváme se, že máme oprávněný zájem na tom, abychom analyzovali využitelnost Platformy a spokojenost uživatelů. Z našeho pohledu je zpracování těchto údajů prospěšné i pro Vás, protože jejím cílem je zlepšení uživatelského prostředí a nabízení kvalitnějších služeb.

 1. JAK DLOUHO BUDEME UCHOVÁVAT VAŠE ÚDAJE

Lhůta uchování Vašich údajů bude záviset na účelu, za jakým Vaše údaje zpracováváme. Vysvětlení najdete v následující tabulce:

Účel

Lhůta uchování

1. Spravování Vaši registrace jako uživatele Platformy

Budeme zpracovávat Vaše osobní údaje po dobu, v průběhu níž budete registrovanými uživateli (tedy, až do doby, než se rozhodnete zrušit účet).

2. Příprava, plnění a provádění kupní smlouvy nebo smlouvy o poskytování služeb

Budeme zpracovávat Vaše osobní údaje po dobu nezbytnou k vyřízení koupě produktů nebo služeb včetně možných vrácení, stížností nebo reklamací spojených s koupí jednotlivého produktu nebo služby.

V některých případech budeme zpracovávat Vaše údaje pouze do okamžiku, do kdy tak rozhodnete, jako v případě platebních údajů (platební karta), u nichž jste nás požádali o jejich uložení pro možné budoucí nákupy.

3. Zákaznický servis

Budeme zpracovávat Vaše osobní údaje po dobu nezbytnou k vyřízení žádosti nebo požadavku.

4. Marketing

Budeme zpracovávat Vaše osobní údaje do doby, než zrušíte svoji registraci nebo se odhlásíte z odběru newsletteru.

Pokud se účastníte propagační akce, uchováme Vaše údaje po dobu 6 měsíců od konce takové akce.

5. Analýza využitelnosti a kvality

Budeme zpracovávat Vaše osobní údaje pouze během doby, v průběhu níž budeme realizovat průzkum kvality nebo dotazník nebo dokud neanonymizujeme Vaše údaje o prohlížení.

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze během doby nezbytně nutné ke splnění příslušného účelu. Následně je uchováme řádně uschované a chráněné během doby, v níž by mohla vzniknout právní odpovědnost vyplývající z jejich zpracování, v souladu s aktuálně platnými právními předpisy. Jakmile dojde k uplynutí lhůt pro jednotlivé úkony, přistoupíme k výmazu osobních údajů.

 1. SDÍLÍME VAŠE ÚDAJE SE TŘETÍMI STRANAMI

Pro naplnění účelů popsaných v těchto Zásadách ochrany osobních údajů je nezbytné, abychom umožnili přístup k Vašim osobním údajům společnostem Skupiny Inditex a třetím stranám, které pro nás zajišťují služby, které Vám nabízíme, jedná se o:

Z důvodu efektivnosti služeb se někteří zmínění poskytovatelé nachází mimo území Evropského hospodářského prostoru a neposkytují úroveň ochrany údajů na takové úrovni jako v Evropské unii. Jedná se o Spojené státy americké. V takových případech Vás informujeme, že přenášíme Vaše údaje s dostatečnými zárukami a po celou dobu chráníme bezpečnost Vašich údajů:

https://www.privacyshield.gov/welcome

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en

Dále Vás informujeme, že je pro nás nezbytné sdílet Vaše osobní údaje s naší mateřskou společností Industria de Diseño Textil, S.A. (Inditex, S.A), patřící do holdingu Skupiny Inditex, a to za účelem splnění povinností naší mateřské společnosti.  

 1. JAKÁ JSOU VAŠE PRÁVA, KDYŽ NÁM POSKYTNETE SVÉ ÚDAJE

Zavazujeme se k respektování důvěrnosti Vašich osobních údajů a zaručujeme Vám uplatnění Vašich práv. Jako společní správci jsme se dohodli, že Vaše práva můžete uplatňovat bezplatně tak, že nám napíšete e-mail na společnou e-mailovou adresu dataprotection@oysho.com, jednoduše s uvedením důvodu Vaší žádosti a práva, které chcete uplatnit. V případě, že to bude nezbytné k Vaší identifikaci, můžeme Vás požádat o kopii dokladu prokazujícího Vaši totožnost.

Bez ohledu na účel nebo právní základ, na jehož základě zpracováváme Vaše údaje, máte právo:

Jestliže jste nám udělili souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jakýkoli účel, máte také právo jej kdykoli odvolat. Některé způsoby odvolání souhlasu jsou vysvětleny v oddíle 2, v němž Vám vysvětlujeme, za jakými účely zpracováváme Vaše osobní údaje.

V případě, že nás bude opravňovat ke zpracování Vašich osobních údajů Váš souhlas nebo plnění smlouvy, jak je popsáno v oddíle 3, máte též právo žádat přenositelnost Vašich osobních údajů. To znamená, že budete mít právo obdržet Vaše osobní údaje, které jste nám poskytli ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, abyste je mohli přímo poskytnout jinému subjektu vždy, když to bude technicky proveditelné.

Kromě toho, pokud bude zpracovávání Vašich údajů založeno na našem oprávněném zájmu, rovněž disponujete právem podat námitku proti zpracování Vašich údajů.

Závěrem Vás informujeme o Vašem právu podat stížnost k příslušnému dozorovému orgánu příslušným k ochraně osobních údajů. Jedná se o:

 1. CO SE STANE, POKUD NÁM POSKYTNETE ÚDAJE TŘETÍCH STRAN?

Nabízíme funkce a služby, které vyžadují, abychom zpracovávali osobní údaje třetích stran, které nám poskytnete, jako napžíklad při aktivaci a zaslání dárkového poukazu nebo vyřízení uplatnění dárkového poukazu. Pokud nám poskytnete osobní údaje třetích osob, zaručujete, že jste je informovali o účelech, za jakými potřebujeme zpracovávat jejich osobní údaje a o způsobech, jakými to činíme.

 1. ZMĚNY V ZÁSADÁCH OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Pokud to budeme považovat za vhodné, můžeme upravit informace obsažené v těchto Zásadách ochrany osobních údajů. V případě, že se tak stane, oznámíme Vám to různými způsoby prostřednictvím Platformy (např. bannerem, pop-up oknem nebo push notifikací). V případě, že se bude jednat o významnou změnu pro ochranu Vašeho soukromí, zašleme Vám oznámení e-mailem, abyste si mohli projít změny, zhodnotit je a případně s nimi nesouhlasit či zrušit některou službu nebo funkci. V každém případě Vám doporučujeme, občas naše Zásady ochrany osobních údajů zkontrolovat, zda nedošlo k drobným změnám nebo zavedení nějakého interaktivního vylepšení. Vždy je lze nalézt jako stále zveřejněné informace na naší Webové stránce nebo v naší Aplikaci.

 1. INFORMACE O COOKIES

Používáme cookies a podobné technologie, abychom Vám usnadnili brouzdání na naší Platformě, abychom získali informace o tom, jak s námi komunikujete a abychom Vám, v určitých případech, mohli zobrazovat reklamu na základě Vašich návyků při prohlížení. Přečtěte si prosím naše Zásady používání cookies, abyste se důkladněji seznámili s cookies a podobnými technologiemi, které používáme, jejich účelem a dalšími potřebnými informacemi.