join life

Manifest

Me usume tulevikku, kus austatakse planeeti.

Teeme koostööd tarnijatega, kes tagavad parima kvaliteedi vähima mõjuga keskkonnale ja inimestele.

Packaging

Uut e-poe kaupade pakkesüsteemi on rakendatud juba enamikus riikides, kus me tegutseme, ja me jätkame tööd selle nimel, et see viidaks lähikuudel sisse kõigil e-poe turgudel.

Pakend valmistatakse ümbertöödeldud materjalidest rahvusvaheliste standardite järgi, mis edendavad säästlikke praktikaid kogu maailma metsades.

 • ÜMBRIS

  + 25% ümbertöödeldud paber

  + 100% pärit säästlikest metsadest

 • PAPPKARBID

  + 100% ümbertöödeldud paber

  + 100% taaskasutatav

  + Sertifitseeritud Euroopa direktiivi 94/62/EÜ järgi

 • RIIDEKOTT

  + 100% taaskasutatud plastikust

  + Korduvkasutatavad kotid uuteks kasutusteks

Meie poodides

Võta kaasa oma rõivad, mida sa enam ei kasuta, ja pane need meie poodides olevatesse konteineritesse

Praegu leiad konteinerid mõnes meie poes Hispaanias.

Kõik meie Hispaania poevõrgustiku kaudu kogutud riided antakse otse üle Caritasele, kus need sorteeritakse kõige sobivama kasutusviisi järgi

See mittetulundusorganisatsioon tagab, et sinu rõivad võetaks ringlusse, muudetaks uueks kangaks või pandaks müüki selle solidaarsetes kanalites sotsiaalsete projektide rahastamiseks.

Recogida de ropa

100% puuvillaseid ja villaseid rõivaid on kerge ümber töödelda ning me tegeleme arendusprojektidega, mis võimaldavad tulevikus ringlusse võtta rohkem kangatüüpe.

Et parendada annetatud esemete kogumist ja sorteerimist, oleme teinud Caritasele annetuse, mis võimaldab neil seadmeid täiustada ning soodustab töökohtade loomist riski- või sotsiaalse tõrjutuse olukorras olevatele inimestele.

Oleme teinud koostööd ettevõttega Lenzing REFIBRA™-i väljatöötamisel: see on kiud, mida valmistatakse puuvillast ja säästvalt majandatud metsast pärit puidust. Oleme loonud ringlussüsteemi, mis võimaldab meil anda neile uue kiu valmistamiseks oma tootmisahela tekstiilijäätmeid.

Samuti teeme koostööd selleks, et ergutada Hispaania ülikoolides ja uurimiskeskustes algatusi ringmajanduse edendamiseks tekstiilisektori säästlikkuse toetamise fondi MIT-Spain Inditex kaasabil.

Aita meil taaskasutada #recycle #recycle #joinlife

MEIE TOOTED:

Meie riided toetavad kohalikku põllumajandust ja on keskkonnasõbralikud.

Korraldame kogu tootmisahela ulatuses kvaliteedikontrolle, et meie tooted oleks kontrollitult head nii inimestele kui ka keskkonnale.

Säästvamad toorained

Toorainete valimine aitab meil vähendada keskkonnamõju ja kaitsta bioloogilist mitmekesisust.

Puuvill

See on üks materjalidest, mida kasutame kõige enam; üks meie eesmärke on suurendada säästlikest allikatest pärit puuvilla osakaalu.

 • Mis on orgaaniline puuvill ehk ecologically grown cotton?

  Seda kasvatatakse keskkonnasäästlikult, kaitstes ümbritsevate alade bioloogilist mitmekesisust ja seda kasvatavaid inimesi. Orgaanilist puuvilla kasvatatakse looduslike väetiste ja pestitsiididega ning selle seemneid ei ole geneetiliselt modifitseeritud.

 • Mis on Better Cotton?

  Puuvilla Better Cotton kasvatavad organisatsiooni Better Cotton Initiative poolt akrediteeritud põllumajandustootjad. Better Cotton Initiative (BCI) on organisatsioon, mis tegeleb keskkonnasäästliku töö põhimõtete, vee säästliku kasutamise ning maa ja elukeskkonna eest hoolitsemise propageerimisega põllumajandustootjate hulgas.

TENCEL® lyocell

See on kiud, mida saadakse säästlikult majandatavatest metsadest pärit puidust: neis metsades kasvatatakse puid kontrollitud viisil ja programmidega, mis tagavad metsa uuenemise.

Lisaks toimub kiu tootmine suletud ringis, mis võimaldab taaskasutada 100% veest ja 95% kasutatavatest kemikaalidest.

Ümbertöödeldud kangad

Ringlussevõetud kangaste ja kiudude tootmisprotsesside käigus kulub vähem vett, energiat ja loodusvarasid ning tekib vähem jäätmeid, tänu millele on keskkonnamõju väiksem. Kui ringlussevõetud kangad võivad olla sama kvaliteediga mis uued, räägime „loomingulisest taaskasutusest“ (upcycling).

REFIBRA™ Lyocell

REFIBRA™ Lyocell on kiud, mis on valmistatud ringlussevõetud puuvillast ja säästvalt majandatavatest metsadest pärit puidust.

Teeme selle uue materjali arendamiseks koostööd ettevõttega Lenzing. Meie loodud ringlussüsteem võimaldab meil neile edastada tekstiilijäätmeid, millest valmistatakse seda uut kiudu.

Ringlussevõetud polüester

Ringlussevõetud polüestrit valmistatakse kasutatud plastpudelitest: nii vähendame plastjäätmeid, andes neile uue elu.

Tavaline tekstiili ringlussevõtt

Tavalise ringlussevõtu käigus tekstiilijäätmed peenestatakse ja segatakse uute kangaste valmistamiseks puhaste kiududega.

Ümbertöödeldud polüamiid

Ringlussevõetud polüamiid saadakse vanadest kalavõrkudest, vaipadest ja tootmisjääkidest. Selle protsessiga anname neile jääkidele uue elu, säästes loodusressursse ja vähendades jäätmeid.

RDS

Responsible Down Standard (RDS) ehk udusulgede vastutustundliku kasutamise standard tagab selle, et suled ja udusuled pärineks hästi koheldud partidelt ja hanedelt. Standard jälgib ka tootmisfarmide järelevalveahelat, et tarbijad saaksid olla kindlad toote vastamises RDS-ile.

Reciclados 2 Reciclados 3 Reciclados 4 Reciclados 1 Reciclados 5 Reciclados 6

Sildistame parimate protsessidega ja jätkusuutlikumatest toorainetest valmistatud rõivaid nime Join Life all, et neid oleks lihtsam ära tunda.

 • + Care for Fiber

  Kõik rõivad, mis on valmistatud säästlikumatest toormaterjalidest, näiteks orgaanilisest puuvillast, TENCEL® lyocellist või ringlussevõetud kiust.

 • + Care for Water

  Rõivad, mida toodetakse vett säästvate tehnoloogiatega.

 • + Care for Planet

  Rõivad, mida valmistatakse heitkoguseid vähendava tehnoloogiaga.

Algatuse Join Life teave +

Forest Friendly

Oleme võtnud kohustuse säästa metsi.

Nii meie mööbli kui ka pabertooted (kotid, sildid, kontoripaberi) on sertifitseerinud sellised organisatsioonid nagu Forest Stewardship Council (FSC) või Program for the Endorsement of Forest Certification (PEFC), kes edendavad säästlikku tegevust kogu maailma metsamajanduses.

Me väldime materjale, mis pärinevad põlismetsadest või väljasuremisohus olevatest metsadest ning vähendame toorpuidu kasutamist, kasutades ümbertöödeldud materjale või ümbertöödeldud puitu sisaldavaid tooteid.

Lugege pikemalt meie metsakaitsepoliitika kohta +

Animal Friendly

Kõik meie loomset päritolu tooted on saadud eetiliselt ja vastutustundlikult koheldavatelt loomadelt.

Me ei kasuta ei nahka ega muud tooret, mis pärineb loomadelt, kes on tapetud üksnes oma nahkade, karpide, sõrgade, luude, sulgede, udusulgede või muude materjalide turustamiseks, ega loomade peal katsetatud kosmeetikatooteid.

Lisaks teeme koostööd loomakaitsjate koalitsiooniga Fur Free Alliance ja nende programmiga Fur Free Retailer, et vältida loomade ekspluateerimist.

Tutvuge lähemalt meie loomadega seotud põhimõtetega +

Ohutus ja tervis

2016. aastal analüüsisime rohkem kui 600 000 toodet ja tegime rohkem kui 55 000 kontrolli.

Tagame, et meie tooted oleks head nii tarbijat kui ka keskkonda silmas pidades, korraldades kogu tootmisprotsessi vältel regulaarseid kvaliteedikontrolle.

Teave Inditexi ohutus- ja tervishoiuprogrammi kohta +

Meie eesmärk on saavutada, et meie tooted oleksid järjest säästvamad

#recycle #joinlife

MEIE TARNIJAD

Meie tarneahel austab töötajaid ja keskkonda.

Teeme koostööd ainult tarnijatega, kes vastavad meie nõutavale tasemele.

Iga meie rõivas läbib enne poodi jõudmist erinevad protsessid.

Tagamaks seda, et kogu meie tootmisahelas austataks töötajate töötingimusi, meie toodete ja keskkonna ohutustaset, töötame süsteemiga, mis võimaldab meil teada, kus ja kuidas on kõik meie riided lõigatud, värvitud, pestud ja valmistatud.

Tootjate ja tarnijate käitumiskoodeks +

Enam kui 55% tehastest, kus meie tooteid valmistatakse, asub Hispaania lähipiirkonnas: Portugalis, Türgis ja Marokos.

2016. aastal tegime koostööd enam kui 1800 tarnijaga rohkem kui 6500 tehases:


 • Kangas

  932
 • Õmblemine

  306
 • Õmblemine

  4.269
 • Värvimine ja pesemine

  573
 • Viimistlus

  636
Inditexi tarneahela jälgitavus 2016. aastal +

Käitumiskoodeksi täitmise tagamiseks hindame ja jälgime pidevalt oma tootjaid ja tarnijaid ning juurutame täiustamise plaane.

Auditid

Teeme koostööd sise- ja välisaudiitoritega, kes hindavad meie tarnijaid. 2016. aastal tehti üle 10 000 auditi.

INDITEXI TARNEAHELA HINDAMINE 2016. AASTAL+ +
Täiustusplaanid

Kui esineb varustajapoolseid käitumiskoodeksi rikkumisi, koostame ühiselt tegevuskavad olukorra parandamiseks. Kui pärast parandusperioodi lõppu pole rikkumine lahendatud, lõpetame koostöö selle varustajaga.

Koolitused

Täiendame oma auditeid ja parendusplaane koolitusprogrammidega jätkusuutlikkuse teemadel oma tarnijatele ja müügimeeskondadele. Koostame oma koolitusi erinevates valdkondades, mis käsitlevad käitumisjuhendit, protsesse ja tooraineid säästvaks tootmiseks ning teadlikkust sellistes teemades nagu sooline võrdõiguslikkus ja ametiühingute väärtus.

Pikaajaliselt jätkusuutlik tootmisahel

Töötame nii, et tootmisahel oleks pikas perspektiivis jätkusuutlik ja mõjutaks positiivselt kõiki osapooli: töötajaid, tööandjaid, valitsusväliseid organisatsioone, ametiühinguid ja valitsusi.

Selleks loome kohalikke töökeskkondi (klastreid), kus kõik need pooled teevad koostööd ja peavad dialoogi. Praegu toimivad tarnijate klastrid Hispaanias, Portugalis, Türgis, Marokos, Indias, Pakistanis, Vietnamis, Kambodžas, Bangladeshis, Hiinas, Brasiilias ja Argentinas.

STABIILSE JA JÄTKUSUUTLIKU TARNEAHELA STRATEEGILINE PLAAN 2014-2018 + +

Teeme koostööd erinevate organisatsioonidega, et kaitsta töötajate tööalaseid õigusi ja hoida keskkonda.

 • IndustriALL Global Union +
 • Rahvusvaheline Tööorganisatsioon (ILO) +
 • Ethical Trading Initiative +
 • Ülemaailmne tööhõive pakt, ÜRO +
 • Sustainable Apparel Coalition (SAC) +

Meie kohustus jätkata tarneahela igas lülis tööd säästva arengu tagamise nimel

MEIE POED

91% meie poodidest on juba ökoloogiliselt tõhusad

Säästame energiat ja vett

Meie ökoloogiliselt tõhusad poed säästavad 20% energiat ja 50% vett.

Reguleerime valgustust, kütet ning konditsioneeri vastavalt poe vajadusele, kontrollides seeläbi meie energiatarbimist ning vähendades CO2 heitkoguseid.

Korduvkasutame ja taaskasutame

Pikendame oma kastide, kottide, riidepuude ja turvaelementide kasutusiga, kasutades neid korduvalt, kuni tuleb aeg need ümber töödelda ja seeläbi jäätmete hulka vähendada. Meie eesmärk on nulljäätmed meie poodides, büroodes ja logisitikakeskustes aastaks 2020.

Meie pappkaste kasutatakse enne nende ümbertöötlemist kuni 5 korda. Enne poodidesse jõudmist käivad need läbi meie tarnijate käest ning meie jaotuskestustest ja keskladudest. Seejärel kasutame neid uuesti, sest need sobivad hästi rõivaste ja poematerjali hoidmiseks ja transportimiseks, ning kui neid ei saa enam kasutada, saadame need ümbertöötlemisele.

Kotid poes

Tahame Oyshos pikendada oma kottide eluiga, et neid oleks võimalik kuni ringlussevõtmiseni korduvkasutada. Selleks pakume oma kauplustes kilekotte, mille paksus on üle 50 mikromeetri ja mis koosneb rohkem kui 70% ulatuses ümbertöödeldud plastist, või standardite PEFC/FSC järgi serditud paberkotte. Ühenduse normatiivide ja muude kehtivate eeskirjade kohaselt pakutakse neid kotte tasuta.

Meie tootjatelt lisateabe saamiseks võite üldkontaktide kaudu ühendust võtta meie klienditeenindusega.

Kui soovite saada täpsemat teavet meie keskkonnameetmete kohta, külastage meie ettevõtte veebisaiti www.inditex.com

Tõhusad saadetised: green to pack

Kaks korda nädalas meie poodidesse saabuvate rõivaste taga on lugu, milles transport mängib olulist rolli. Sellega on seotud mitu tegurit, näiteks pakendi tüüp ja saadetiste tihedus. Kõigi nende aspektide osas jätkame käesoleval aastal energiatarbimise ja logistikaoperatsioonidest tulenevate heitkoguste vähendamist.

Muud pakkesüsteemi optimeerimise meetmed

Mõni meie rõivas on tulnud meie varustajatelt koos plastriidepuuga, mis on nüüd eemaldatud. Niiviisi välditakse 11 miljoni plastriidepuu kasutamist ja säästetakse 153 000 kilo plasti aastas. Lisaks plasti kokkuhoiule suurendab riidepuu eemaldamine karpidest saadetiste tihedust, nii et aastas kasutatakse 85 000 karpi vähem.

Kõik meie ained vastavad maksimaalse jätkusuutlikkuse kriteeriumile.

Teeme koostööd organisatsiooniga U.S. Green Building Council tagamaks, et meie poed jõuaksid maksimaalsele ökotõhususe tasemele.

U.S. Green Building Council on valitsusväline organisatsioon, mis edendab hoonete säästvat projekteerimist, ehitamist ja hooldamist.

Selle märk Leadership in Energy and Environmental Design LEED on üks peamisi jätkusuutliku ehituse sertifikaate kogu maailmas.

+ AVASTA PROGRAMM LEED

Meie ja meie meeskondade vastutus

Oleme koostanud koolitusprogramme sellistel jätkusuutlikkuse teemadel nagu taaskasutus, ringlussevõtt, energia ja vee tarbimise vähendamine, mis aitavad meil tagada keskkonnahoidlikku tööd poodides.

Meie eesmärk on, et 2020. aastal oleks kõik meie poed ökotõhusad.

KOGUKONNAABI

Teeme sotsiaalprojektides koostööd kogukonna hüvanguks.

Meie sotsiaalsed algatused on keskendunud sotsiaalhoolekandele, haridusele ja humanitaarabile.

Sotsiaalhoolekanne

Tegeleme algatustega kogukonna arendamiseks vähe kaitstud rühmade sotsiaalse integratsiooni programmide kaudu. Lisaks toetame eri organisatsioonide projekte kogu maailmas.

Toetame Caritast Hispaania tööhõive ja ettevõtluse edendamise projektides ning kogukondade arenduse programmides puudust kannatavate inimeste aitamiseks Bangladeshis ja Kambodžas. Toetame projekti Every Mother Counts, et aidata teha rasedusaegne arstiabi ja sünnitusabi kogu maailma emadele kättesaadavaks.

Haridus

Me arendame eri programme, et edendada haridust kui riikide sotsiaalsete muutuste alust.

Alates 2001. aastast teeme koostööd valitsusvälise organisatsiooniga Entreculturas 14 Aafrika, Aasia ja Ameerika riigis, kus tegeldakse eelkõige vähe kaitstud nooremate inimeste tehnilise ja kutsehariduse programmidega.

Akadeemilises valdkonnas teeme koostööd eri ülikoolidega, et süvendada teadustegevust sotsiaalvaldkonnas. Praegu on meil ülikoolide osakondade võrgustik koostöös selliste asutustega nagu Universidad Pontificia de Comillas, Santiago de Compostela ülikool, A Coruña ülikool, Alicante Miguel Hernándeze ülikool ja Dhaka ülikool (Bangladesh) ning me teeme koostööd Tsinghua ülikooliga (Hiina), kellel on üliõpilaste jaoks spetsiaalne stipendiumiprogramm.

Teeme koostööd selliste organisatsioonidega nagu Piirideta Arstid, Water.org, Punane Rist, Entreculturas, Caritas ja Every Mother Counts sotsiaalsete projektide arendamises.

Humanitaarabi

Meie humanitaarabiprogrammid keskenduvad abi andmisele hädaolukordades, näiteks loodusõnnetuse ja relvakonfliktide korral.

Alates 2011. aastast teeme stabiilselt koostööd humanitaarabiorganisatsiooniga Piirideta Arstid, et sel oleksid abi andmiseks vajalikud vahendid. Täiendame seda pikaajalist koostööd muude tegevustega hädaolukordades üle kogu maailma.

2016. aastal osalesime abiprojektides Süüria, Jeemeni ja Nigeeria relvakonfliktidest, Vahemere põgenikekriisist ning Itaalia ja Ecuadori maavärinatest mõjutatud inimeste elu, tervise ja heaolu kaitseks.

Peale selle toetasime 2017. aastal Mehhiko maavärinas kannatanuid, käivitades hädaabiprogrammi koostöös Mehhiko Punase Ristiga.

2016. aastal sai meie sotsiaalprogrammidest otsest abi 1,1 miljonit inimest. INDITEXi investeering sotsiaalprogrammidesse 2016 +

kui soovid rohkem teavet meie võetud pikaajalise kohustuse kohta, kliki siia

#recycle #joinlife