Trends in women fashion | Autumn Winter | Oysho {7}
ENTORNO DE PRUEBA / TEST ENVIRONMENT

PRIVAATSUSAVALDUS KASUTAMISE PÕHIMÕTTED

LÜHIÜLEVAADE MEIE PRIVAATSUSAVALDUSEST

 1. KES ME OLEME? Me oleme OÜ APRANGA ECOM EE ja ITX MERKEN, B.V. ning töötleme teie isikuandmeid ühiselt vastutavate töötlejatena. See tähendab, et vastutame üheskoos selle eest, kuidas teie andmeid töötleme ja kaitseme. Lugege lähemalt.
 2. MILLEKS ME TEIE ANDMEID KASUTAME? Me kasutame teie andmeid muu hulgas selleks, et võimaldada teil kasutajaks registreeruda ja tooteid osta, vastata teie päringutele ning, juhul kui soovite, siis ka teile kohandatud turundusteateid saata. Lugege lähemalt.
 3. MIKS ME TEIE ANDMEID KASUTAME? Meil on õigus teie andmeid töödelda mitmel põhjusel. Peamine põhjus on see, et peame täitma lepingut, mille meiega sõlmite, kui end kasutajaks registreerite ja meilt midagi ostate või kui meie pakutavaid teenuseid ja funktsioone kasutate. Samuti kasutame teie andmeid muudel põhjustel, näiteks selleks, et vastata teie päringutele või saata teile uudiskirju, milleks olete soovi avaldanud. Lugege lähemalt.
 4. KELLEGA ME TEIE ANDMEID JAGAME? Me jagame teie andmeid teenuseosutajatega, kes meid nõustavad või muul moel aitavad (tegemist on Inditex Groupi kuuluvate ettevõtetega või kolmandast isikust teenuseosutajatega), nii Euroopa Liidus kui ka väljaspool seda. Lugege lähemalt.
 5. TEIE ÕIGUSED. Teil on õigus oma isikuandmetega tutvuda, neid parandada ja kustutada. Teatud juhtudel on teil ka muud õigused, näiteks õigus keelata oma andmete kasutamine või edastamine, mida on põhjalikumalt käsitletud allpool. Lugege lähemalt.

Soovitame teil meie privaatsusavalduse põhimõtted läbi lugeda, et mõistaksite, kuidas me teie isikuandmeid kasutame ja millised on teie õigused oma andmeid käsutada.

*******

ENNE ALUSTAMIST …

 1. KES ON TEIE ANDMETE VASTUTAV TÖÖTLEJA?

Teie andmete vastutavad töötlejad

Teisisõnu, nii ITX MERKEN kui ka MÜÜJA (koos „meie“ või „ühiselt vastutavad töötlejad“) on andmete ühiselt vastutavad töötlejad. See tähendab, et me mõlemad vastutame teie isikuandmete töötlemise ja kaitsmise eest ning oleme selle üheskoos reguleerinud.

 1. MIKS ME TEIE ISIKUANDMEID TÖÖTLEME?

Olenevalt töötlemise eesmärgist ja konkreetsest olukorrast, võime töödelda teie üht- või teistlaadi andmeid:

Pange tähele, et kui palume teil registreerimisvormi sisestada oma isikuandmed, et saaksite platvormi mingile funktsioonile või teenusele juurdepääsu, siis on osa väljade täitmine kohustuslik (need on ära märgistatud), kuna vastava teenuse osutamiseks või funktsiooni võimaldamiseks läheb meil seda teavet vaja. Arvestage sellega, et kui otsustate need andmed meile esitamata jätta, siis ei pruugi teil olla võimalik registreerumist lõpule viia või neid teenuseid ja funktsioone kasutada.

Olenevalt sellest, kuidas te meie platvormiga lävite, s.t olenevalt teenustest, toodetest ja funktsioonidest, mida soovite kasutada, töötleme teie isikuandmeid alljärgnevatel eesmärkidel.

Eesmärk

Kirjeldus

1. Teie kui platvormi kasutaja registreeringu haldamine

Kui otsustate hakata meie platvormi registreeritud kasutajaks, on ITX MERKENIL teie andmeid vaja töödelda selleks, et teid platvormi kasutajana tuvastada ning tagada teile juurdepääs platvormi funktsioonidele, toodetele ja teenustele. Te saate oma registreeritud kasutajakonto sulgeda, kui pöördute meie klienditeeninduse poole.

Te võite platvormile juurdepääsuks või sisselogimiseks kasutada ka suhtlusvõrgustikku (näiteks Facebooki), seda nii siis, kui registreerite end platvormi uueks kasutajaks, kui ka siis, kui soovite oma sisselogimise siduda praeguse kontoga. Sellisel juhul imporditakse sisselogimisandmed ja e-posti aadress teie loal suhtlusvõrgustiku kontolt üle. Selle sisselogimisvõimaluse kasutamisel võib suhtlusvõrgustik saata ITX MERKENILE lisateavet teie avaliku profiili kohta (näiteks teie nime, soo, ligikaudse vanuse ja profiilipildi) vastavalt suhtlusvõrgustiku kasutustingimustele, mille ITX MERKEN soovitab teil tähelepanelikult läbi lugeda. Lisateavet ei säilitata, kui te ITX MERKENILE selleks luba ei anna. Eelnevale lisaks võib selle funktsiooni kasutamine kaasa tuua selle, et hakkate suhtlusvõrgustikuga jagama mingit teavet oma tegevuse kohta. Igal juhul soovitab ITX MERKEN teil üle vaadata oma privaatsusseaded ja suhtlusvõrgustike privaatsusavaldused, et teada saada, kuidas nad teie andmeid kasutavad.

2. Platvormi kasutamiseks teie ja meie vahel sõlmitava ostu- või teenuselepingu koostamine, järgimine ja täitmine

Me töötleme teie andmeid eelkõige järgmistel eesmärkidel.

 • Selleks, et teavitada teid uuendustest või edastada infot lepingus nimetatud funktsioonide, toodete või teenuste (sh kvaliteediuuringute) kohta, ning selleks, et tagada klientide rahulolu osutatavate teenustega.
 • Selleks, et hallata ostetud toodete eest tehtud makseid, sõltumata kasutatud makseviisist. Näiteks järgmistel juhtudel.
 • Kui veebilehe või rakenduse vahendusel meie tooteid ostate ja soovite oma kaardiandmed tulevaste ostude tarbeks salvestada, siis peame neid andmeid vastava funktsiooni võimaldamiseks ja täiustamiseks töötlema. Selle funktsiooniga nõustumine võimaldab teil varasema makse andmed kuvada ka järgmiste ostude tegemisel, mille tulemusena ei pea te samu andmeid enam edaspidi sisestama, kusjuures kogu infot käsitletakse kehtivana ka järgmiste ostude korral. Te saate oma kaartide andmeid makseteabe jaotises igal aja muuta või need kustutada, kasutades selleks oma veebipõhist kasutajakontot või OYSHO rakenduse rahakotifunktsiooni.
 • Kui kasutate rakenduse rahakotifunktsiooni, et maksta n-ö silmast silma tehtavate ostude eest, siis peame teie andmeid funktsiooni aktiveerimiseks töötlema. Selle tulemusena on teil edaspidi võimalik seda OYSHO EESTIS füüsilistes kauplustes (edaspidi „kauplused“) ostude tegemisel rakendada.
 • Selleks, et võtta tarvitusele vajalikud abinõud kontrollimaks ja hoidmaks ostu tegemisel ära võimalikke teie ja meie vastu suunatud pettusi. Kui kahtlustame, et tehing võib olla pettuslik, võidakse see töötlemise tulemusena tõkestada.
 • Selleks, et hallata kauba võimalikku tagastamist pärast seda, kui olete ostu teinud; hallata platvormi kaudu tooteartiklite saadavuse ja broneeringute tegemise kohta esitatud päringuid või osutada teile teenuseid.
 • Selleks, et esitada ning teha teile kättesaadavaks platvormi kaudu ostetud kauba piletid ja arved.
 • Selleks, et võimaldada teil kasutada muid pakutavaid funktsioone või teenuseid (näiteks kinkekaardi ostmine, haldamine ja kasutamine) ning tagada teile kui kliendile meie kauplustes juurdepääs Wi-Fi-võrgule.

3. Klienditeeninduse kaudu meile esitatud päringutele ja taotlustele vastamine

Me töötleme ainult neid isikuandmeid, mille töötlemine on rangelt vajalik selleks, et lahendada teie päringuid ja hallata teie taotlusi.

4.  Turundamine

ITX MERKEN töötleb teie andmeid eelkõige järgmistel eesmärkidel.

 • Kui registreerute meie uudiskirja saajaks, siis töötleb ITX MERKEN teie isikuandmeid selleks, et hallata teie tellimust, sh edastada kohandatud teavet meie toodete või teenuste kohta erinevate kanalite vahendusel (nt e-kirja või SMS-ina). ITX MERKEN võib selle info teha teile kättesaadavaks ka tõuketeadetena, juhul kui olete vastava funktsiooni oma mobiilseadmes sisse lülitanud.
  • Arvestage sellega, et andmete töötlemise raames analüüsitakse teie kasutaja- või kliendiprofiili, et selgitada võimalikult asjakohase teabe saatmiseks välja teie eelistused ning nende kaudu omakorda see, millised tooted ja teenused teie stiiliga kõige paremini sobivad. Näiteks teie ostu- või sirvimisajaloo põhjal (s.t olenevalt artiklitest, mida olete klõpsanud) teeb ITX MERKEN teile ettepanekuid toodete kohta, mis ITX MERKENI arvates võiksid teid huvitada. Kui olete registreeritud kasutaja, siis võimaldame teile ka ostukäru sisu taastamise funktsiooni.
  • Pidage meeles, et võite uudiskirja saamisest igal ajal loobuda, ilma et peaksite selle eest midagi maksma. Loobuda saate platvormi uudiskirja jaotise kaudu, aga ka iga uudiskirja lõpus esitatud suuniseid järgides. Kui te soovite loobuda tõuketeadetest, siis need saate välja lülitada oma mobiilseadmes.
 • Selleks, et viia läbi reklaamtegevusi (nt võistluste korraldamiseks või selleks, et saata teie salvestatud (toote)üksuste nimekiri teie määratud e-posti aadressil). 
 • Selleks, et levitada platvormil või meie suhtlusvõrgustike kanalite kaudu fotosid ja pilte, mida olete avalikult jaganud, tingimusel et annate selleks ITX MERKENILE selgesõnalise nõusoleku.

5. Meie pakutavate teenuste kasutatavuse ja kvaliteedi analüüsimine, et teenuseid parandada

Kui lähete meie platvormile, annab ITX MERKEN teile teada, et kasutab teie sirvimisandmeid analüüsi ja statistika tegemiseks, s.t selleks, et paremini mõista, kuidas kasutajad platvormi kasutavad, ning selle tulemusena platvormi täiustada.

Lisaks viib ITX MERKEN aeg-ajalt läbi kvaliteediuuringuid ja muid sellega seotud toiminguid, et selgitada välja klientide ja kasutajate rahulolutase ning teha kindlaks valdkonnad, mida peaksime parandama.

 1. MILLISEL ÕIGUSLIKUL ALUSEL ON MEIL LUBATUD TEIE ANDMEID TÖÖDELDA?

Õiguslik alus, millest lähtuvalt meil on lubatud teie isikuandmeid töödelda, oleneb muu hulgas andmete töötlemise eesmärgist, nagu on kirjeldatud järgmises tabelis.

Eesmärk

Õiguslik alus

1. Teie kui platvormi kasutaja registreeringu haldamine

ITX MERKEN töötleb teie andmed seepärast, et see on vajalik platvormi kasutamist reguleerivate tingimuste järgi. Teisisõnu, ITX MERKEN peab teie isikuandmeid töötlema selleks, et saaksite platvormi kasutajaks registreeruda, sest vastasel juhul poleks meil võimalik teie kontot hallata.

Kui otsustate juurdepääsu või sisselogimise vormistada suhtlusvõrgustiku kaudu, siis põhineb ITX MERKENI õigus teie andmeid töödelda nõusolekul, mille annate, kui lubate kasutada suhtlusvõrgustiku andmeid.

2. Ostu- või teenuselepingu koostamine, järgimine ja täitmine

Me töötleme teie andmeid seepärast, et saaksime teiega sõlmida ostu- või teenuselepingu.

Teatud ostuandmete töötlemine viiakse läbi üksnes seetõttu, et olete seda ise taotlenud või selleks loa andnud, näiteks makse- (kaardi-) andmete salvestamine tulevaste ostude tarbeks ning selliste andmete töötlemine, mida on vaja rakenduse rahakotifunktsiooni kaudu kviitungi skaneerimiseks või sellise funktsiooni kasutamiseks, mis teavitab teid peagi saabuvast uuest kaubast. Niisugustel juhtudel põhineb teie andmete töötlemine teie enda nõusolekul.

Oleme seisukohal, et ostu tegemise ajal on meil õigustatud huvi viia läbi teatavad tõendamisprotseduurid tegemaks kindlaks ja hoidmaks ära võimalikke pettusi. Kui ostu eest on juba tasutud, on selliste andmete töötlemine kasulik kõigile osapooltele ja iseäranis teile, kuna sedasi saame teid kaitsta kolmandate isikute toimepandavate pettuste eest.

3. Klienditeenindus

Oleme seisukohal, et meil on õigustatud huvi vastata päringutele, mille olete meile esitanud olemasolevate kontakteerumiskanalite kaudu. Selliste andmete töötlemine tuleb kasuks ka teile, kuna see võimaldab meil teid asjatundlikumalt nõustada ja teie küsimustele vastata.

Kui pöördute meie poole näiteks platvormi kaudu tehtud tellimuse või saadud toote/teenusega seotud probleemide lahendamise asjus, siis on teie andmeid vaja töödelda selleks, et täita ostulepingut.

Kui nõustamine puudutab teie õiguste teostamist, mida käsitleme allpool, või meie toodete või teenustega seotud nõudeid, siis on meil õigus töödelda teie andmeid selleks, et saaksime täita oma juriidilisi kohustusi.

4. Turundamine

ITX MERKENIL on õigus töödelda teie andmeid turunduseesmärkidel, tuginedes nõusolekule, mille ise meile annate, näiteks kui nõustute saama kohandatud teavet erinevate kanalite vahendusel või kui annate loa saata teie mobiilseadmele tõuketeateid või avaldada teie pilte platvormil või suhtlusvõrgustikes.

Töötleme teie andmeid ka selleks, et näidata teile kohandatud teavet. ITX MERKENIL on õigustatud huvi viia läbi profileerimine, mis põhineb tema käes oleval teid puudutaval infol (näiteks sirvimisajalugu, eelistused ja varasemad ostud) ning teie enda antud isikuandmetel (näiteks vanusevahemik, keel). ITX MERKEN on seisukohal, et selliste andmete töötlemine tuleb kasuks ka teile, kuna see võimaldab parandada teie kasutuskogemust ja saada teil teavet, mis vastab teie eelistustele.

5. Kasutatavuse ja kvaliteedi analüüsimine

ITX MERKENIL on õigustatud huvi analüüsida platvormi kasutatavust ja kasutajate rahulolutaset. Oleme seisukohal, et selliste andmete töötlemine tuleb kasuks ka teile, kuna töötlemise eesmärk on parandada kasutuskogemust ja osutada kvaliteetsemat teenust.

 1. KUI KAUA ME TEIE ANDMEID SÄILITAME?

Ajavahemik, mille vältel me teie andmeid säilitame, oleneb töötlemise eesmärgist, nagu on kirjeldatud allpool.

Eesmärk

Andmete säilitamise aeg

1. Teie kui platvormi kasutaja registreeringu haldamine

ITX MERKEN töötleb teie andmeid ajal, kui olete platvormi registreeritud kasutaja (s.t seni, kuni otsustate registreeringu peatada).

2. Ostu- või teenuselepingu koostamine, järgimine ja täitmine

Me töötleme teie andmeid seni, kuni on vaja, et hallata teie soovitud toodete või teenuste ostu (sh kauba tagastused ning kaebused ja nõuded, mis on seotud ostetud toote või teenusega).

Mõnikord töötleme neid andmeid ainult nii kaua, kui te ise otsustate, näiteks makse- (kaardi-) andmete puhul, mille te lubate meil säilitada edaspidiste ostude tarbeks.

3. Klienditugi

Me töötleme teie andmeid seni, kuni on vaja, et vastata teie päringule või taotlusele.

4. Turundamine

ITX MERKEN töötleb teie andmeid seni, kuni peatate oma registreeringu või loobute uudiskirja tellimisest.

5. Kasutatavuse ja kvaliteedi analüüsimine

Mõnikord töötleb ITX MERKEN teie andmeid ajal, kui viime läbi spetsiifilisi kvaliteeditoiminguid või -uuringuid, või seni, kuni teie andmed muudetakse anonüümseks.

Me töötleme teie andmeid üksnes nii kaua, kui on vastava eesmärgi saavutamiseks hädavajalik, seevastu talletame ja kaitseme neid kooskõlas kohaldatavate seadustega ka edaspidi, s.t nii kaua, kui on võimalik, et päevakorda võib tulla nende töötlemisega seotud vastutuse küsimus. Kui kõikide võimalike toimingute tähtajad on möödunud, siis kustutame teie isikuandmed.

 1. KAS ME JAGAME TEIE ANDMEID KOLMANDATE ISIKUTEGA?

Selleks, et saavutada meie privaatsusavalduses põhimõtetes nimetatud eesmärgid, peab ITX MERKEN tagama juurdepääsu teie isikuandmetele Inditex Groupi üksustele ja kolmandatele isikutele, kes aitavad meil teile teenuseid osutada:

Teenuste osutamise tõhustamiseks asub osa neist isikuist väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda, riikides, mille andmekaitsetase ei ole nii kõrge kui Euroopa Liidus, teisisõnu – Ameerika Ühendriikides. Sellistel juhtudel anname teile teada, et ITX MERKEN edastab teie andmed asjakohaseid abinõusid rakendades ja tagab igas olukorras nende kaitstuse.

https://www.privacyshield.gov/welcome

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en

Samuti annab ITX MERKEN teile teada, kui peame teie andmeid jagama meie emaettevõttega – Industria de Diseño Textil, S.A.-ga (Inditex, S.A.), Inditex Groupi valdusühinguga, mis asub Hispaanias –, et emaettevõte saaks oma kohustusi täita.

Lisaks ostu- või teenuselepingu koostamise, järgimise ja täitmise ning klienditeenindusega seotud eesmärkide saavutamisele võib MÜÜJAL osutuda vajalikuks avaldada või edastada teie esitatud andmeid ka teatud muudele APRANGA Groupi üksustele.

 1. MILLISED ÕIGUSED TEIL ANDMETE ESITAMISEGA SEOSES ON?

Me kohustume hoidma teie isikuandmed konfidentsiaalsena ja tagame teie õiguste teostamise võimaluse. Seda silmas pidades oleme ühiselt vastutavate töötlejatena kokku leppinud, et te saate oma õigusi teostada tasuta, esitades meile kirjaliku taotluse e-posti aadressil dataprotection@oysho.com ning teavitades meid oma taotluse põhjusest ja teostatavast õigusest. Vajaduse korral võime teie isiku tuvastamiseks paluda teil esitada isikut tõendava dokumendi koopia.

Hoolimata töötlemise eesmärgist või õiguslikust alusest, millele andmete töötlemisel tugineme, on teil järgmised õigused.

Kui olete andnud meile nõusoleku oma andmeid ükskõik millisel eesmärgil töödelda, siis on teil õigus see nõusolek ka igal ajal tagasi võtta. Mõningad juhud, kui teil on õigus oma nõusolek tagasi võtta, on esile toodud 2. jaotises, kus selgitasime, millistel eesmärkidel me andmeid töötleme.

Kui meil on seaduslik õigus teie andmeid töödelda, sest olete andnud meile nõusoleku või lepingu eesmärk näeb seda ette, nagu on kirjeldatud 3. jaotises, siis on teil õigus nõuda ka oma isikuandmete ülekandmist. See tähendab, et teil on õigus nõuda meilt oma isikuandmeid struktureeritud, üldkasutatavas vormingus ja masinloetaval kujul, et saaksite need edastada otse mõnele teisele üksusele ilma meiepoolse takistuseta.

Juhul, kui teie andmete töötlemine põhineb meie õigustatud huvil, on teil muu hulgas õigus andmete töötlemine keelata.

Lõpetuseks tuletame teile meelde sedagi, et teil on õigus esitada vastutavale andmekaitseasutusele kaebus, näiteks:

 1. MIS JUHTUB SIIS, KUI ESITATE MEILE KOLMANDA ISIKU ANDMED?

Me pakume funktsioone või teenuseid, mille puhul tuleb meil töödelda teie esitatud kolmanda isiku andmeid, näiteks kinkekaardi aktiveerimisel ja saatmisel või kinkekaardi avalduse haldamisel. Kui esitate meile kolmandate isikute andmeid, siis kinnitate, et olete neid teavitanud töötlemise eesmärgist ja viisist, kuidas me nende andmeid töötleme.

 1. PRIVAATSUSAVALDUSE PÕHIMÕTETE MUUTMINE

Vajaduse korral on meil õigus privaatsusavalduses põhimõtetes esitatud teavet muuta. Muudatuse tegemisel teavitame teid sellest platvormi vahendusel erinevate protseduuride kaudu (nt riba-, hüpik- või tõuketeate kaudu) või teavitame teid lausa e-posti teel, juhul kui kõnealune muudatus on seotud teie eraelu puutumatusega. Nii saate muudatused üle vaadata, neile hinnangu anda ja olenevalt olukorrast kas need vastustada või teenuse/funktsiooni kasutamisest loobuda. Igal juhul soovitame teil privaatsusavalduse põhimõtted aeg-ajalt üle vaadata, et oleksite teadlikud ka pisematest muudatustest või interaktiivsetest täiendustest. Kasutage võimalust: kogu teave on alaliselt kättesaadav nii meie veebilehel kui ka rakenduses.

 1. TEAVE KÜPSISTE KOHTA

Me kasutame küpsiseid ja muid sarnaseid vahendeid, et muuta platvormil liikumine teie jaoks mugavamaks, saada paremini aru, kuidas te meiega lävite, ning teatud juhtudel näidata teile reklaame, mis lähtuksid teie sirvimisharjumustest. Palun lugege meie küpsiste ja muude sarnaste vahendite kasutamise põhimõtted tähelepanelikult läbi ning tutvuge nende eesmärgi ja muu asjakohase teabega.