Sākuma lapa - OYSHO
ENTORNO DE PRUEBA / TEST ENVIRONMENT

PRIVĀTUMA POLITIKA

ĪSS MŪSU PRIVĀTUMA POLITIKAS APRAKSTS

 1. PAR MUMS. Mēs esam SIA APRANGA OLV un ITX MERKEN, B.V., mēs apstrādājam jūsu personas datus kā kopīgie pārziņi. Tas nozīmē, ka mēs kopīgi atbildam par jūsu personas datu apstrādi un aizsardzību. Plašāka informācija.
 2. KĀDIEM NOLŪKIEM MĒS IZMANTOJAM JŪSU DATUS? Mēs jūsu datus izmantosim jūsu kā lietotāja reģistrācijas administrēšanai, jūsu produktu vai pakalpojumu iegādes administrēšanai, lai atbildētu uz jūsu jautājumiem un, ja vēlaties, nosūtītu jums individuāli pielāgotus paziņojumus. Plašāka informācija.
 3. KĀDĒĻ MĒS IZMANTOJAM JŪSU DATUS? Mums ir tiesības apstrādāt jūsu datus vairāku iemeslu dēļ. Galvenais jūsu datu apstrādes iemesls ir mūsu savstarpējā līguma, kura nosacījumus jūs pieņemat reģistrējoties, veicot pirkumus vai izmantojot kādu no mūsu pakalpojumiem vai iespējām, saistību izpilde. Jūsu datus izmantojam arī citiem nolūkiem, piemēram, lai atbildētu uz jūsu jautājumiem vai nosūtītu jums informatīvos izdevumus, kurus esat abonējis. Plašāka informācija.
 4. KAM MĒS IZPAUŽAM JŪSU DATUS? Mēs izpaužam jūsu datus pakalpojumu sniedzējiem, kas nodrošina mums palīdzību un atbalstu un tie var būt Inditex grupas uzņēmumi vai trešo personu pakalpojumu sniedzēji gan Eiropas Savienībā, gan ārpus tās. Plašāka informācija.
 5. JŪSU TIESĪBAS. Jums ir tiesības piekļūt jūsu personas datiem, kā arī tos labot un dzēst. Noteiktos gadījumos jums var būt arī citas tiesības, piemēram, iebilst pret datu izmantošanu, tiesības uz jūsu datu pārnešanu, ko turpmāk sīkāk paskaidrosim. Plašāka informācija.

Mēs aicinām jūs pilnībā izlasīt mūsu Privātuma politiku, lai labāk izprastu, kā mēs izmantosim jūsu personas datus un kādas ir jūsu tiesības attiecībā uz jūsu datiem.

*******

PIRMS SĀKAT...

 1. KAS IR JŪSU DATU PĀRZINIS?

Jūsu datu pārziņi ir:

Citiem vārdiem sakot, ITX MERKEN un PĀRDEVĒJS (turpmāk tekstā kopā saukti “Mēs”, “Mums” vai “Kopīgie pārziņi”) esam datu Kopīgie pārziņi. Tas nozīmē, ka esam reglamentējuši un kopā atbildam par jūsu personas datu apstrādi un aizsardzību.

 1. KĀPĒC MĒS APSTRĀDĀJAM JŪSU PERSONAS DATUS?

Atkarībā no nolūka, kādam mēs periodiski apstrādājam jūsu datus, kā iepriekš norādīts, mēs apstrādāsim noteiktus datus, kas atkarībā no situācijas būs šādi:

Atcerieties, ka tad, kad lūdzam sniegt personas datus, lai jūs varētu piekļūt jebkurai Platformas iespējai vai pakalpojumam, mēs norādām, ka noteiktu lauku aizpildīšana ir obligāta, jo šī informācija mums nepieciešama, lai sniegtu pakalpojumu vai nodrošinātu jums piekļuvi attiecīgajai iespējai. Lūdzu, ņemiet vērā, ka gadījumā, ja jūs nolemsiet neiesniegt šos datus, iespējams, nevarēsiet pabeigt lietotāja reģistrāciju vai arī nevarēsiet izmantot šos pakalpojumus vai iespējas.

Atkarībā no tā, kā jūs mijiedarbojaties ar mūsu Platformu, t. i., atkarībā no pakalpojumiem, produktiem vai iespējām, ko vēlaties izmantot, mēs apstrādāsim jūsu personas datus šādiem nolūkiem:

 

NOLŪKS

+ informācija

1. Lai administrētu jūsu kā Platformas lietotāja reģistrāciju

Ja nolemsiet kļūt par mūsu Platformas reģistrētu lietotāju, ITX MERKEN apstrādās jūsu datus, lai identificētu jūs kā Platformas lietotāju un nodrošinātu jums piekļuvi dažādām iespējām, produktiem un pakalpojumiem, kas pieejami reģistrētiem lietotājiem. Jūs varat atcelt savu reģistrētā lietotāja kontu, sazinoties ar mūsu klientu apkalpošanas dienestu.

Jūs varat arī piekļūt vai pierakstīties, izmantojot sociālos tīklus, piemēram, Facebook, lai reģistrētos kā jauns lietotājs vai arī piesaistītu pierakstīšanos esošam kontam. Tādā gadījumā jūsu pierakstīšanas akreditācijas dati, kā arī e-pasts, ja sniegsiet savu piekrišanu, tiks importēti no jūsu sociālā tīkla konta. Izmantojot šo pierakstīšanās iespēju, sociālais tīkls var nosūtīt ITX MERKEN noteiktu papildu informāciju, kas pieejama jūsu publiskajā profilā, piemēram, jūsu vārdu, dzimumu, aptuveno vecumu vai profila fotogrāfiju saskaņā ar sociālā tīkla izmantošanas noteikumiem, kurus ITX MERKEN iesaka jums rūpīgi izlasīt. ITX MERKEN nesaglabās šos papildu datus bez jūsu piekrišanas. Turklāt šīs iespējas izmantošana var paredzēt to, ka nodosiet sociālajam tīklam noteiktu informāciju par jūsu darbībām. Jebkurā gadījumā ITX MERKEN iesaka jums pārskatīt jūsu privātuma iestatījumus un sociālo tīklu privātuma politiku, lai saprastu, kā šādi sociālie tīkli izmanto jūsu datus.

2. Lai sagatavotu, izpildītu un noslēgtu ar Mums Platformā noslēgto pirkuma vai pakalpojumu sniegšanas līgumu

Šim nolūkam mēs pamatā apstrādāsim šādus jūsu datus:

 • Lai sazinātos ar jums saistībā ar atjauninājumiem un informatīviem paziņojumiem attiecībā uz līgumā paredzētajām iespējām, produktiem vai pakalpojumiem, tostarp kvalitātes aptaujām, un lai noteiktu klientu apmierinātības ar sniegto pakalpojumu līmeni;
 • Iegādāto produktu apmaksas administrēšanai, neskatoties uz izmantoto apmaksas veidu. Piemēram:
 • Ja, iegādājoties kādu no mūsu produktiem, izmantojot Tīmekļa vietni vai Lietotni, jūs izvēlaties aktivizēt karšu datu saglabāšanas iespēju turpmākajiem pirkumiem, mēs apstrādāsim norādītos datus, lai šo iespēju aktivizētu un attīstītu. Piekrišana šīs iespējas aktivizēšanai ļauj automātiski aizpildītajiem maksājumu datiem parādīties, veicot turpmākos pirkumus, tāpēc jums nav tie jāievada katru reizi; šie dati tiks uzskatīti par spēkā esošiem un derīgiem turpmākajiem pirkumiem. Jūs varat jebkurā laikā nomainīt vai atcelt jūsu kartes sadaļā par maksājuma informāciju, kas pieejama jūsu Tīmekļa vietnē reģistrētajā lietotāja kontā vai OYSHO Lietotnes Maciņa iespējā.
 • Ja izmantojat Lietotnes Maciņa iespēju tiešo pirkumu apmaksai, mēs apstrādāsim jūsu datus tās aktivizēšanai, lai jūs varētu izdarīt pirkumus OYSHO fiziskajos veikalos LATVIJĀ ("Fiziskie veikali"), kuros šo iespēju var izmantot.
 • Lai aktivizētu nepieciešamos pasākumus kontroles nodrošināšanai un novērstu iespējamu pret jums vai mums vērstu krāpniecību pirkšanas procesā. Ja mēs uzskatīsim, ka darījums var būt krāpniecisks, šādas apstrādes rezultātā darījums var tikt bloķēts.
 • Lai administrētu iespējamu produktu atgriešanu pēc to iegādes un administrētu pieprasījumus par produktu pieejamību, produktu rezervēšanu, izmantojot Platformu, ja šādas iespējas periodiski tiek piedāvātas.
 • Rēķinu izrakstīšanas nolūkiem, kā arī lai nodrošinātu kvīšu un Platformā veikto pirkumu rēķinu pieejamību.
 • Lai nodrošinātu citu pieejamo iespēju un pakalpojumu izmantošanu, piemēram, Dāvanu kartes vai Dāvanu kupona iegāde, administrēšana un izmantošana, kā arī lai nodrošinātu piekļuvi bezvadu internetam, kas ir pieejams mūsu klientiem mūsu Fiziskajos veikalos, un šī interneta izmantošanu.

3. Lai apstrādātu pieprasījumus un pieteikumus, kurus esat iesniedzis, izmantojot Klientu apkapošanas kanālus

Mēs apstrādājam tikai tādus personas datus, kas ir absolūti nepieciešami, lai administrētu un atbildētu uz jūsu pieprasījumu vai pieteikumu.

4. Mārketinga nolūkiem

ITX MERKEN apstrādās jūsu datus galvenokārt šādiem nolūkiem:

 • Ja jūs abonējat mūsu informatīvo izdevumu, ITX MERKEN apstrādās jūsu personas datus, lai administrētu jūsu abonementu, tostarp nosūtot individuāli pielāgotu informāciju par mūsu produktiem vai pakalpojumiem, izmantojot dažādus komunikācijas kanālus (piemēram, e-pastu vai SMS). ITX MERKEN var arī sniegt jums šo informāciju, izmantojot pašpiegādes paziņojumus, ja esat tos aktivizējis savā mobilajā ierīcē.
  • Tādēļ, lūdzu, ņemiet vērā, ka šī datu apstrāde nozīmē jūsu lietotāja vai klienta profila analīzi, lai informācijas nosūtīšanas nolūkos mēs noteiktu jūsu vēlmes, un tādējādi produktus un pakalpojumus, kas vislabāk atbilst jūsu stilam. Piemēram, pamatojoties uz pirkumu un pārlūkošanas vēsturi (t. i., atkarībā no precēm, uz kurām noklikšķinājāt), ITX MERKEN sniegs jums ieteikumus par produktiem, ko ITX MERKEN uzskata par jūs interesējošiem, un, ja esat reģistrēts lietotājs, mēs nodrošināsim jums "atgūtā groza" iespēju.
  • Atcerieties, ka jūs jebkurā laikā bez maksas varat atteikties no informatīvā izdevuma abonēšanas Platformas sadaļā “Biļetens”, kā arī, sekojot norādījumiem, kas iekļauti katrā mūsu sūtītajā paziņojumā. Ja nevēlaties saņemt pašpiegādes paziņojumus, jūs šo iespēju varat deaktivizēt savā mobilajā ierīcē.
 • Reklāmas pasākumiem (piemēram, konkursu organizēšanai vai, lai nosūtītu saglabāto priekšmetu sarakstu uz jūsu norādīto e-pasta adresi).
 • Lai Platformā un mūsu kanālos sociālajos tīklos izplatītu fotogrāfijas un attēlus, kurus esat publiskojis, ar nosacījumu, ka esat sniedzis savu skaidru un nepārprotamu piekrišanu šādai ITX MERKEN rīcībai.

5. Lietojamības un kvalitātes analīzei, lai uzlabotu mūsu pakalpojumus

Ja jūs piekļūstat mūsu Platformai, ITX MERKEN informē, ka tiks veikta jūsu pārlūkošanas datu apstrāde analītiskiem un statistikas nolūkiem, t. i., lai saprastu lietotāju saskarsmi ar Platformu, tādējādi ļaujot ieviest Platformas uzlabojumus.

Turklāt ITX MERKEN periodiski veic kvalitātes aptaujas un pasākumus, lai noteiktu mūsu klientu un lietotāju apmierinātības līmeni un tās jomas, kur nepieciešams veikt uzlabojumus.

 

 1. KĀDS IR MŪSU JURIDISKAIS PAMATS JŪSU DATU APSTRĀDEI?

Juridiskie nosacījumi, pamatojoties uz kuriem mēs drīkstam apstrādāt jūsu personas datus, ir atkarīgi no nolūka, kādā mēs tos apstrādājam, atbilstīgi turpmāk redzamajai tabulai:

Nolūks

Juridiskais pamats

1. Lai administrētu jūsu Platformas lietotāja reģistrāciju

ITX MERKEN apstrādā jūsu datus, jo šāda apstrāde ir nepieciešama saskaņā ar Platformas lietošanas nosacījumiem. Citiem vārdiem sakot, lai jūs varētu reģistrēties kā Platformas lietotājs, ITX MERKEN jāapstrādā jūsu personas dati, jo pretējā gadījumā nebūtu iespējama jūsu reģistrācijas administrēšana.

Ja jūs izvēlaties piekļūt vai pierakstīties, izmantojot sociālos tīklus, ITX MERKEN ir tiesīgs apstrādāt jūsu datus, balstoties uz piekrišanu, kuru esat sniedzis, atļaujot jūsu datu nodošanu no sociālā tīkla.

2. Pirkuma vai pakalpojuma sniegšanas līguma sagatavošana, izpilde un noslēgšana

Mēs apstrādājam jūsu datus, jo šī apstrāde ir nepieciešama, lai mēs varētu noslēgt ar jums pirkuma vai pakalpojuma sniegšanas līgumu.

Noteikta datu apstrāde saistībā ar iegādes procesu tiek aktivizēta tikai tad, ja jūs to pieprasāt vai pilnvarojat, tāpat kā maksājumu (kartes) datu glabāšanu nākotnes pirkumiem vai tādu datu apstrādi, kas nepieciešami, lai skenētu kases čekus, izmantojot Lietotnes sadaļu Maciņš, vai arī, lai mēs varētu piedāvāt jums iespējas "Drīzumā / Drīzumā atpakaļ". Šādos gadījumos jūsu datu apstrādes pamats ir jūsu piekrišana.

Mēs uzskatām, ka nepieciešamo pārbaužu veikšana, lai atklātu un novērstu iespējamu krāpniecību, kad izdarāt pirkumu, ir mūsu likumīgajās interesēs. Mēs uzskatām, ka šādu datu apstrāde, apmaksājot pirkumu, ir visu iesaistīto personu interesēs un jo īpaši jūsu, jo tādējādi mēs varam ieviest pasākumus, kas aizsargā jūs pret trešo personu krāpnieciskas rīcības mēģinājumiem.

3. Klientu apkalpošana

Mēs uzskatām, ka atbildes uz jūsu komunikācijas kanālos sniegtajiem pieprasījumiem vai lūgumiem sniegt konsultācijas ir mūsu likumīgajās interesēs. Mēs uzskatām, ka šādu datu apstrāde ir arī jūsu interesēs, ciktāl tā ļauj mums sniegt jums atbilstošu palīdzību un konsultācijas.

Sazinoties ar mums, jo īpaši saistībā ar incidentiem attiecībā uz jūsu Platformā veikto pasūtījumu vai iegādāto produktu/pakalpojumu, jūsu datu apstrāde nepieciešama pirkuma līguma izpildei.

Ja jūsu lūgums sniegt konsultāciju saistīts ar jūsu tiesību, par kurām turpmāk jūs informēsim, īstenošanu vai pretenzijām saistībā ar produktiem vai pakalpojumiem, mums ir tiesības apstrādāt datus, lai nodrošinātu mūsu juridisko saistību izpildi.

4. Mārketings

 

ITX MERKEN ir tiesības apstrādāt jūsu datus mārketinga nolūkos, pamatojoties uz jūsu sniegtu piekrišanu, piemēram, jūs piekrītat pielāgotas informācijas saņemšanai, izmantojot dažādus kanālus, piekrītat pašpiegādes paziņojumu nosūtīšanai jūsu mobilajā ierīcē vai publiskojat jūsu fotogrāfijas Platformā vai sociālo tīklu kanālos.

Lai rādītu jums individuāli pielāgotu informāciju. ITX MERKEN uzskata, ka profilēšana, izmantojot pieejamo informāciju par jums (piemēram, pārlūkošanu, izvēlēm vai pirkumu vēsturi) un jūsu sniegtos personas datus, piemēram, vecuma diapazonu vai valodu, ir tā likumīgās interesēs, jo ITX MERKEN uzskata, ka arī šo datu apstrāde ir arī jūsu interesēs, ļaujot uzlabot lietotāja pieredzi un piekļūt informācijai atbilstoši jūsu vēlmēm.

5. Lietojamības un kvalitātes analīze

Mēs uzskatām, ka Platformas lietojamības un lietotāja apmierinātības līmeņa analīze ir ITX MERKEN likumīgajās interesēs, jo mēs uzskatām, ka šo datu apstrāde ir arī jūsu interesēs tāpēc, ka tās mērķis ir uzlabot lietotāju pieredzi un nodrošināt augstākas kvalitātes pakalpojumus.

 

 1. CIK ILGI MĒS GLABĀSIM JŪSU DATUS?

Laikposms, cik ilgi mēs saglabāsim jūsu datus, būs atkarīgs no to apstrādes nolūkiem, kā turpmāk paskaidrots:

Nolūks

Saglabāšanas periods

1. Lai administrētu jūsu Platformas lietotāja reģistrāciju

ITX MERKEN apstrādās jūsu datus tik ilgi, kamēr esat reģistrēts lietotājs (t. i., līdz brīdim, kad nolemjat pārtraukt reģistrāciju).

2. Pirkuma vai pakalpojuma sniegšanas līguma sagatavošana, izpilde un noslēgšana

Mēs apstrādāsim jūsu datus tik ilgi, kamēr tas būs nepieciešams, lai administrētu jūsu produktu vai pakalpojumu iegādi, tostarp iespējamo preču atgriešanu, sūdzības un pretenzijas saistībā ar produktu vai pakalpojumu iegādi.

Dažkārt mēs apstrādāsim datus tikai tik ilgi, kamēr jūs to vēlēsieties, piemēram, ja lūgsiet mūs saglabāt jūsu maksājuma (kartes) informāciju nākotnes pirkumiem.

3. Klientu atbalsts

Mēs apstrādāsim jūsu datus tik ilgi, kamēr tas būs nepieciešams jūsu pieprasījuma vai pieteikuma apstrādei.

4. Mārketings

ITX MERKEN apstrādās jūsu datus līdz jūs atteiksieties no reģistrācijas vai anulēsiet savu informatīvā izdevuma abonementu.

5. Lietojamības un kvalitātes analīze

ITX MERKEN periodiski apstrādās jūsu datus laikposmā, kamēr mēs īstenosim konkrētus kvalitātes pasākumus vai aptauju, vai līdz jūsu pārlūkošanas datu anonimizācijai.

Neskarot to, ka mēs apstrādāsim jūsu datus tik ilgi, kamēr tas noteikti nepieciešams, lai īstenotu attiecīgo nolūku, mēs pēc tam šos datus saglabāsim un aizsargāsim laika periodā, kurā var iestāties atbildība par datu apstrādi saskaņā ar attiecīgajā laikā spēkā esošajiem tiesību aktiem. Tiklīdz katram iespējamajam pasākumam būs iestājies noilgums, mēs personas datus izdzēsīsim.

 

 1. VAI MĒS IZPAUŽAM JŪSU DATUS TREŠAJĀM PERSONĀM?

Lai īstenotu šajā Privātuma politikā minētos nolūkus, ITX MERKEN jānodrošina piekļuve jūsu datiem Inditex grupas struktūrvienībām un trešajām personām, kuras sniedz mums atbalstu jums piedāvāto pakalpojumu nodrošināšanā, t. i.:

Pakalpojumu sniegšanas efektivitātes nolūkos daži no šiem pakalpojumu sniedzējiem atrodas ārpus Eiropas Ekonomikas zonas teritorijās, kuras nenodrošina ar Eiropas Savienības līmeni salīdzināmu datu aizsardzības līmeni, citiem vārdiem sakot, Amerikas Savienotajās Valstīs. Šādos gadījumos ITX MERKEN nodos jūsu datus, piemērojot atbilstošus piesardzības pasākumus, kā arī vienmēr pārliecinoties par jūsu datu drošību:

https://www.privacyshield.gov/welcome.

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en.

Turklāt ITX MERKEN informē, ka saskaņā ar mūsu saistībām pret mātes uzņēmumu mums jānodod jūsu dati mūsu mātes uzņēmumam Industria de Diseño Textil, S.A. (Inditex, S.A.), Inditex grupas holdinga uzņēmumam, kas atrodas Spānijā.

Papildu, lai īstenotu nolūkus, kas saistīti ar pirkuma vai pakalpojumu sniegšanas līguma sagatavošanu, izpildi un noslēgšanu, kā arī ar Klientu pakalpojumiem, PĀRDEVĒJAM var būt pienākums izpaust vai nodot jūsu sniegto informāciju noteiktām citām struktūrvienībām, kas ietilpst APRANGA grupā.

 1. KĀDAS IR JŪSU TIESĪBAS, PADAROT JŪSU DATUS MUMS PIEEJAMUS?

Mēs apņemamies ievērot jūsu personas datu konfidencialitāti un nodrošināt jums iespējas īstenot jūsu tiesības. Ņemot to vērā, mēs, Kopīgie pārziņi, esam vienojušies, ka jūs varat īstenot savas tiesības bez maksas, rakstot mums uz vienotu e-pasta adresi (dataprotection@oysho.com), vienkārši informējot mūs par sava pieprasījuma iemesliem un tiesībām, kuras vēlaties īstenot. Ja mēs uzskatīsim, ka nepieciešama jūsu identifikācija, mēs varam palūgt jūs iesniegt jūsu personu apliecinoša dokumenta kopiju.

Jo īpaši, neskarot nolūku vai juridisko pamatu jūsu datu apstrādei, jums ir šādas tiesības:

Ja jūs esat sniedzis mums piekrišanu apstrādāt jūsu datus jebkādam nolūkam, jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt šādu piekrišanu. Daži no apstākļiem, kādos varat atsaukt savu piekrišanu, ir izklāstīti 2. sadaļā, kur mēs paskaidrojam, kādiem nolūkiem apstrādājam jūsu datus.

Ja mums ir juridisks pamats apstrādāt jūsu datus, balstoties uz jūsu piekrišanu vai līgumu, atbilstoši 3. sadaļā paskaidrotajam, jums ir tiesības arī pieprasīt jūsu personas datu pārnešanu. Tas nozīmē, ka jums būs tiesības saņemt personas datus, kurus jūs mums esat padarījis pieejamus, strukturētā, vispārpieņemtā un mašīnlasāmā formātā, lai tos varētu tieši pārsūtīt citai iestādei, neradot šķēršļus no mūsu puses.

Turklāt ja jūsu datu apstrāde ir balstīta mūsu likumīgajās interesēs, arī tad jums būs tiesības iebilst pret jūsu datu apstrādi.

Visbeidzot mēs jūs informējam, ka jums ir tiesības iesniegt sūdzību atbildīgajai datu aizsardzības regulatīvajai iestādei, jo īpaši:

 1. KAS NOTIEK, JA JŪS MUMS IESNIEDZAT TREŠO PERSONU DATUS?

Mēs piedāvājam iespējas vai pakalpojumus, kas pieprasa apstrādāt trešo personu datus, kurus iesniegt ir jūsu pienākums, piemēram, Dāvanu kupona aktivizēšanas un nosūtīšanas gadījumā vai Dāvanu kupona pieteikuma administrēšanai. Ja jūs sniedzat mums trešo personu datus, jūs apstiprināt, ka esat šīs personas informējis par nolūkiem un veidu, kādā mēs apstrādājam viņu personas datus.

 1. PRIVĀTUMA POLITIKAS IZMAIŅAS

Mēs esam tiesīgi grozīt šajā Privātuma politikā iekļauto informāciju, ja uzskatām to par nepieciešamu. Tādā gadījumā mēs jūs informēsim Platformā dažādos veidos (piemēram, izmantojot reklāmkarogu, uznirstošo vai pašpiegādes paziņojumu), vai arī nosūtīsim jums paziņojumu uz jūsu e-pasta adresi, ja attiecīgās izmaiņas skar jūsu privātumu, lai jūs varētu pārskatīt izmaiņas, izvērtēt tās un, atkarībā no situācijas, apstrīdēt vai atteikties no pakalpojuma vai iespējas izmantošanas. Jebkurā gadījumā mēs jums iesakām periodiski pārskatīt šo Privātuma politiku gadījumā, ja tiek veiktas nebūtiskas izmaiņas vai mēs veicam interaktīvus uzlabojumus, izmantojot iespēju, ka jums tā vienmēr būs pieejama kā informācijas avots mūsu Tīmekļa vietnē vai Lietotnē.

 1. INFORMĀCIJA PAR SĪKDATNĒM

Mēs izmantojam sīkdatnes un līdzīgas ierīces, lai atvieglotu pārlūkošanu Platformā, saprastu, kā jūs mijiedarbojaties ar mums, dažos gadījumos, lai rādītu reklāmas atbilstoši jūsu pārlūkošanas paradumiem. Lūdzu, izlasiet mūsu sīkdatņu politiku, lai labāk izprastu mūsu izmantotās sīkdatnes un līdzīgas ierīces, to nolūkus un citu jūs interesējošu informāciju.