OYSHO {7} | Sport-, zwem- en strandkleding | Officiële website

PRIVACY BELEID

ONS PRIVACYBELEID IN EEN NOTENDOP

 1. WIE ZIJN WE? We zijn FASHION RETAIL, S.A. en  OYSHO ESPAÑA, S.A. en we verwerken uw persoonsgegevens als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken. Dit betekent dat we gezamenlijk instaan voor de manier waarop uw gegevens worden gebruikt en beschermd.  Meer zien.
 2. WAARVOOR GEBRUIKEN WE UW GEGEVENS? We gebruiken uw gegevens (die we online of in persoon van u verkrijgen) o.a. om uw registratie als gebruiker en de aankoop van producten of diensten te beheren, te antwoorden op uw vragen en, desgewenst, u onze gepersonaliseerde mededelingen te sturen. Meer zien.
 3. WAAROM GEBRUIKEN WE ZE? We hebben om verschillende redenen een wettelijke basis om uw gegevens te verwerken. De voornaamste reden is dat we ze moeten verwerken voor de tenuitvoerlegging van de overeenkomst die u aangaat met ons wanneer u zich registreert, een aankoop doet of gebruik maakt van onze diensten of functies, hoewel er nog andere redenen ons hiertoe het recht geven, zoals o.a. ons belang bij hetantwoorden op uw vragen of de toestemming die u ons geeft om u onze nieuwsbrief te sturen. Meer zien.
 4. MET WIE DELEN WE UW GEGEVENS? We delen uw gegevens met dienstverleners die ons helpen of ondersteuning bieden, of dit nu ondernemingen van de Inditex Groep zelf of derde partijen medewerkers zijn waarmee we een overeenkomst hebben gesloten en die zowel binnen als buiten de Europese Unie zijn gevestigd. Meer zien.
 5. UW RECHTEN. U hebt het recht op inzage, rectificatie van of verwijdering van uw persoonsgegevens. In bepaalde gevallen hebt u nog andere rechten, zoals bijvoorbeeld het recht om zich ertegen te verzetten dat we uw gegevens gebruiken of ten aanzien van dataportabiliteit, zoals hieronder gedetailleerd beschreven. Meer zien.

We nodigen u uit hieronder ons volledige Privacy beleid te lezen voor een gedetailleerde toelichting met betrekking tot het gebruik dat we maken van uw persoonsgegevens en de rechten waarover u in dit opzicht beschikt.

*******

VOORDAT WE BEGINNEN...

 1. WIE IS VERANTWOORDELIJK VOOR DE VERWERKING VAN UW GEGEVENS?

Uw verwerkingsverantwoordelijken zijn:

Met andere woorden zijn zowel OYSHO NEDERLAND als OYSHO SPANJE (hierna gezamenlijk “Wij” of “de Gezamenlijke Verwerkingsverantwoordelijken” genoemd) Gezamenlijke Verwerkingsverantwoordelijken voor de gegevens. Dit betekent dat we gezamenlijk instaan voor de manier waarop uw gegevens worden gebruikt en beschermd en dit gereguleerd hebben.

 1. MET WELK DOEL VERWERKEN WE UW PERSOONSGEGEVENS?

Afhankelijk van de producten, diensten of functies waarvan u op elk moment wenst te genieten, moeten we bepaalde gegevens verwerken. Het betreft in het algemeen en afhankelijk van het geval de volgende:

Denk eraan dat we als we u vragen uw persoonsgegevens in te vullen om u toegang te verlenen tot een bepaalde functie of dienst van het Platform sommige velden als verplicht aanduiden, aangezien het gegevens betreft die we nodig hebben om u de dienst te kunnen verlenen of u toegang te verlenen tot de functie in kwestie. Gelieve er rekening mee te houden dat het, indien u beslist ons die gegevens niet te verschaffen, mogelijk is dat u zich niet kunt registreren als gebruiker of dat u niet van de diensten of functies in kwesties kunt genieten.

Afhankelijk van de wijze waarop u in contact staat met het Platform, met andere woorden, afhankelijk van de diensten, producten of functies die u wilt gebruiken, verwerken we uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

DOEL

+ info

1. Om uw registratie als gebruiker van het Platform af te handelen

Als u beslist zich te registreren als gebruiker op ons Platform, moeten we uw gegevens verwerken om u te identificeren als gebruiker ervan en u toegang te verlenen tot de verschillende functies, producten en diensten ervan waarover u beschikt als geregistreerde gebruiker. U kunt uw geregistreerde gebruikersaccount annuleren door contact met ons op te nemen via de Klantenservice.

U hebt ook de mogelijkheid om toegang te verkrijgen of in te loggen via een sociaal netwerk zoals Facebook, hetzij om zich te registreren als nieuwe gebruiker hetzij om uw inloggegevens te koppelen aan uw huidig account. In dat geval worden uw inloggegevens samen met uw e-mail, als u hier toestemming voor geeft, via uw sociale netwerkaccount geïmporteerd. Door deze inlogoptie te gebruiken, kan het sociale netwerk ons bepaalde bijkomende informatie van uw openbare profiel sturen, zoals: uw naam, geslacht, leeftijd bij benadering of profielafbeelding, in overeenstemming met de gebruiksvoorwaarden van het sociale netwerk, die we u aanbevelen aandachtig te lezen. Tenzij u ons toestemming geeft, bewaren we deze bijkomende gegevens niet. Bovendien kan het gebruik van deze functie inhouden dat u bepaalde informatie over uw activiteit verschaft aan het sociale netwerk. In elk geval raden we u aan de configuratie van uw privacy en het privacybeleid van de sociale netwerken te bekijken om te weten hoe deze sociale netwerken uw gegevens verwerken.

2. Voor de ontwikkeling, naleving en tenuitvoerlegging van de koop- of dienstenovereenkomst die u met ons hebt gesloten op het Platform

Dit doel omvat de verwerking van uw gegevens om voornamelijk:

 • Contact met u op te nemen met betrekking tot actualiseringen of informatieve mededelingen op het gebied van de aanvaarde functies, producten of diensten, met inbegrip van het verzenden van kwaliteitsenquêtes ten aanzien van de klanttevredenheid over de verleende diensten.
 • De betaling af te handelen van de producten die u koopt, ongeacht de gebruikte wijze van betaling. Bijvoorbeeld:
 • als u bij het kopen van een van onze producten via de Website of de App ervoor kiest de functie kaartgegevens bewaren voor aankopen in de toekomst te activeren, moeten we de aangeduide gegevens verwerken om deze functie te activeren en te ontwikkelen. Door in te stemmen met de activering van deze functie, worden uw betaalgegevens automatisch ingevuld bij aankopen in de toekomst zodat u deze niet opnieuw hoeft in te voeren bij elk nieuw proces en worden ze als geldig en juist beschouwd voor aankopen nadien. U kunt uw kaarten te allen tijde wijzigen of verwijderen via de tab betaalinformatie, ofwel van uw geregistreerde gebruikersaccount op de Website ofwel van de Wallet-functie van de App van OYSHO.
 • Als u de Wallet-functie van de App gebruikt om uw aankopen in fysieke winkels te betalen, moeten we uw gegevens verwerken om deze functie te activeren zodat u uw betalingen kunt uitvoeren voor de aankopen die u doet in de fysieke winkels van OYSHO in NEDERLAND (hierna “de Fysieke Winkels”) waar dit mogelijk is.
 • De nodige mechanismen te activeren om eventuele fraude tegen u en tegen Ons te controleren en voorkomen tijdens het aankoopproces. Als we van mening zijn dat de transactie frauduleus kan zijn, kan deze verwerking ertoe leiden dat de transactie wordt geblokkeerd.
 • Eventuele retours te beheren wanneer u een aankoop hebt gedaan en informatieverzoeken over de beschikbaarheid van artikelen en reserveringen van producten via het Platform te beheren of u de diensten te verlenen met betrekking tot de functie Personal Tailoring afhankelijk van de beschikbaarheid van dergelijke opties van tijd tot tijd.
 • Voor factureringsdoeleinden of om u de kassabonnen en facturen van de aankopen die u via het Platform hebt gedaan ter beschikking te stellen.
 • Het gebruik van andere beschikbare functies of diensten te waarborgen, zoals het kopen, beheren en gebruiken van de Cadeaubon of de Geschenkkaart, alsook om u toegang te verlenen tot en gebruik te laten maken van de Wifi die we in onze Fysieke Winkels ter beschikking van onze klanten stellen.

3. Om uw verzoeken of aanvragen via de kanalen van de Klantenservice te behandelen

We verwerken enkel de persoonsgegevens die strikt noodzakelijk zijn om uw verzoek of aanvraag te behandelen of op te lossen.

4.  Voor marketingdoeleinden

Dit doel omvat de verwerking van uw gegevens om voornamelijk:

 • Als u zich inschrijft voor onze Nieuwsbrief, verwerken we uw persoonsgegevens om uw inschrijving te beheren, met inbegrip van het verzenden van gepersonaliseerde informatie met betrekking tot onze producten of diensten via de verschillende kanalen (zoals e-mail of SMS). Bovendien kunnen we u deze informatie bezorgen via push meldingen als u deze hebt geactiveerd op uw mobiele toestel.
  • Houd er bijgevolg rekening mee dat deze gegevensverwerking inhoudt dat uw gebruikers- of klantprofiel wordt geanalyseerd om uw voorkeuren te bepalen en zo vast te stellen welke producten en diensten het meest bij uw stijl passen wanneer we u informatie sturen. Op basis van uw aankoop- en browsegeschiedenis (m.a.w. afhankelijk van de artikelen waarop u hebt geklikt) suggereren we u producten waarvan we denken dat ze u kunnen interesseren en als u geregistreerd gebruiker bent, bieden wij u de “winkelwagentje ophalen” functie.
  • Denk eraan dat u zich te allen tijde en kosteloos kunt uitschrijven voor de Nieuwsbrief via de tab “Nieuwsbrief” van het Platform, of door de aanwijzingen te volgen die we u bij elke communicatie geven. Als u geen push meldingen wenst te ontvangen, kunt u deze optie uitschakelen op uw mobiele toestel.
 • Promotieacties voeren (bijvoorbeeld voor wedstrijden of om uw lijst van bewaarde artikelen naar de door u opgegeven e-mail te sturen). Door aan een promotieactie deel te nemen, geeft u ons toestemming om de door u met ons gedeelde gegevens te verwerken afhankelijk van elke promotieactie en om deze via verschillende kanalen zoals sociale netwerken of op het Platform zelf openbaar te maken. Bij elke promotieactie waaraan u deelneemt beschikt u over de wettelijke voorwaarden waarin we u meer gedetailleerde informatie verschaffen over de verwerking van uw gegevens.
 • Het verspreiden op het Platform of via onze sociale-netwerkkanalen van foto’s of afbeeldingen die u openbaar hebt gedeeld, op voorwaarde dat u hiermee uitdrukkelijk instemt.

5. Bruikbaarheids- en kwaliteitsanalyse om onze diensten te verbeteren

Als u toegang verkrijgt tot ons Platform, informeren we u dat we uw browsegegevens verwerken voor analytische en statistische doeleinden, m.a.w. om te begrijpen hoe de gebruikers ons Platform gebruiken en op basis daarvan verbeteringen eraan te kunnen aanbrengen.

Bovendien houden we nu en dan kwaliteitsenquêtes en -onderzoeken om de tevredenheidsgraad van onze klanten en gebruikers te bepalen en vast te stellen welke aspecten voor verbetering vatbaar zijn.

 1. OP WELKE RECHTSGROND MOGEN WE UW GEGEVENS VERWERKEN?

De wettelijke voorwaarden op basis waarvan we uw persoonsgegevens mogen verwerken, hangen ook af van het doel waarvoor we ze verwerken, zoals toegelicht in de volgende tabel:

Doel

Rechtsgrond

1. Afhandeling van uw registratie als gebruiker van het Platform

De verwerking van uw gegevens is nodig voor de tenuitvoerlegging van de voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van het Platform. Met andere woorden, om zich te kunnen registreren als gebruiker van het Platform, moeten we uw persoonsgegevens verwerken aangezien we zo niet uw registratie niet kunnen afhandelen.

Als u ervoor kiest zich te registreren of in te loggen via een sociaal netwerk, zijn we wettelijk gerechtigd om uw gegevens te verwerken op basis van de instemming die u verleent wanneer u toestemming geeft om uw gegevens over te dragen via het sociale netwerk.

2. Ontwikkeling, naleving en tenuitvoerlegging van de koop- of dienstenovereenkomst

De verwerking van uw gegevens is nodig voor de tenuitvoerlegging van de koop- of dienstverleningsovereenkomst die u met ons aangaat.

Het is mogelijk dat sommige verwerkingen van aan het aankoopproces gekoppelde gegevens enkel worden geactiveerd omdat u dit vraagt of ons hier toestemming voor geeft, zoals voor het bewaren van uw betaal(kaart)gegevens  voor aankopen in de toekomst of de verwerking van gegevens om de kassabonnen te scannen via de tab Wallet van de App of om u te voorzien van de Binnenkort Beschikbaar / Binnenkort Terug functies. In dergelijke gevallen is de rechtsgrond op basis waarvan we uw gegevens verwerken uw eigen instemming.

We zijn van mening dat we een rechtmatig belang hebben om de nodige controles uit te voeren om eventuele fraude op te sporen en te voorkomen wanneer u een aankoop doet. We achten dat de verwerking van deze gegevens positief is voor alle betrokken partijen wanneer een aankoop wordt betaald en in het bijzonder voor u, aangezien we op die manier maatregelen kunnen treffen om u te beschermen tegen pogingen tot fraude door derden.

3. Klantenservice

We zijn van mening dat we een rechtmatig belang hebben om de verzoeken die of het overlegdat u via de verschillende beschikbare contactkanalen doet te beantwoorden. We zijn van mening dat de verwerking van deze gegevens ook voordelig is voor u aangezien we op die manier u gepast kunnen bijstaan en de vragen in kwestie kunnen beantwoorden.

Wanneer u contact met ons opneemt met betrekking tot beheer van incidenten in verband met uw bestelling of via het Platform gekochte producten of diensten, is de verwerking nodig voor de tenuitvoerlegging van de koopovereenkomst.

Wanneer uw raadpleging verband houdt met de uitoefening van uw rechten waarover we u hieronder van verdere informatie voorzien, of met klachten in verband met onze producten of diensten, zijn we gerechtigd om uw gegevens te verwerken onze wettelijke verplichtingen na te leven.

4. Marketing

De rechtsgrond op basis waarvan we uw gegevens mogen verwerken voor marketingdoeleinden is de instemming die u verleent, bijvoorbeeld wanneer u aanvaardt gepersonaliseerde informatie te ontvangen via verschillende kanalen, wanneer u toestemming geeft voor het sturen van push meldingen op uw mobiele toestel, of wanneer u de wettelijke voorwaarden voor deelname aan een promotieactie of om uw foto’s te publiceren op het Platform of onze sociale-netwerkkanalen aanvaardt.

Om u gepersonaliseerde informatie te tonen, hebben wij een rechtmatig belang om een profiel samen te stellen met uw informatie waarover we beschikken (zoals uw browsegedrag, voorkeuren of aankoopgeschiedenis) en de persoonsgegevens die u ons verschaft zoals leeftijdsgroep of taal, aangezien de verwerking van deze gegevens ook voordelig is voor u, omdat u op die manier uw gebruikservaring kunt verbeteren en toegang heeft tot de informatie in lijn met uw voorkeuren.

5. Bruikbaarheids- en kwaliteitsanalyse

We menen dat we een rechtmatig belang hebben om de bruikbaarheid van het Platform en de tevredenheidsgraad van de gebruiker te analyseren, aangezien de verwerking van deze gegevens ook voordelig is voor u, omdat het doel ervan bestaat in het verbeteren van de ervaring van de gebruiker en het aanbieden van een kwaliteitsvollere dienstverlening.

 1. HOE LANG BEWAREN WE UW GEGEVEN?

De bewaartermijn van uw gegevens hangt af van het doel waarvoor we ze verwerken, zoals hieronder toegelicht:

Doel

Bewaartermijn

1. Afhandeling van uw registratie als gebruiker van het Platform

We verwerken uw gegevens zolang u de hoedanigheid van geregistreerd gebruiker hebt (m.a.w. tot u beslist zich uit te schrijven).

2. Ontwikkeling, naleving en tenuitvoerlegging van de koop- of dienstenovereenkomst

We verwerken uw gegevens zo lang als nodig om de aankoop van de producten of diensten af te handelen, met inbegrip van eventuele retours, klachten of aanspraken met betrekking tot de aankoop van het product of de dienst in kwestie.

In sommige gevallen verwerken we de gegevens enkel totdat u anders beslist, zoals het geval is bij betaal(kaart)gegevens  die u ons hebt gevraagd te bewaren voor eventuele aankopen in de toekomst.

3. Klantenservice

We verwerken uw gegevens zo lang als nodig om uw verzoek of aanvraag te behandelen.

4. Marketing

We verwerken uw gegevens tot u zich uitschrijft of u uw inschrijving voor de nieuwsbrief annuleert.

Als u deelneemt aan promotieacties bewaren we uw gegevens gedurende een termijn van 6 maanden na afloop van de actie.

5. Bruikbaarheids- en kwaliteitsanalyse

We verwerken uw gegevens incidenteel zo lang we een concrete actie of kwaliteitsenquête uitvoeren of tot we uw browsegegevens anoniem maken.

Niettegenstaande het feit dat we uw gegevens verwerken gedurende de strikt noodzakelijke tijd om te voldoen aan het overeenkomstige doeleinde, bewaren we ze nadien naar behoren beschermd gedurende de termijn waarin aansprakelijkheid met betrekking tot de verwerking van toepassing kan zijn, in overeenstemming met de voorschriften die op elk ogenblik gelden. Wanneer de eventuele vorderingen in elk afzonderlijk geval eenmaal zijn verjaard, verwijderen we de persoonsgegevens.

 1. DELEN WE UW GEGEVENS MET DERDEN?

Om te voldoen aan de in het onderhavige Privacy beleid beschreven doeleinden, moeten we de entiteiten van de Inditex Groep en derden die ons ondersteuning bieden voor de diensten die we aanbieden, toegang verlenen tot uw persoonsgegevens, namelijk:

Vanwege efficiëntiedoeleinden, zijn sommige van de vermelde dienstverleners in landen buiten de Europese Economische Ruimte gevestigd waar het gegevensbeschermingsniveau niet vergelijkbaar is met dat van de Europese Unie, m.a.w. de Verenigde Staten. In dergelijke gevallen informeren we u dat we uw gegevens met de gepaste garanties en steeds veilig overdragen:

https://www.privacyshield.gov/welcome

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en

Tevens informeren we u dat we uw gegevens moeten delen met ons moederbedrijf, Industria de Diseño Textil, S.A. (Inditex, S.A), een holding van de Inditex Groep, om te voldoen aan de verplichtingen die op het moederbedrijf van toepassing zijn.

 1. WAT ZIJN UW RECHTEN WANNEER U ONS UW GEGEVENS VERSCHAFT?

We verbinden ons ertoe de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te eerbiedigen en u de uitoefening van uw rechten te waarborgen. Als Gezamenlijke Verwerkingsverantwoordelijken zijn we overeengekomen dat u deze volledig kosteloos kunt uitoefenen door ons een e-mail te sturen naar één enkel e-mailadres dataprotection@oysho.com, met de vermelding van de reden van uw verzoek en het recht dat u wenst uit te oefenen. Indien we het nodig zouden achten om u te kunnen identificeren, kunnen we u om een kopie van uw identiteitsbewijs vragen.

U hebt, ongeacht het doel of de grondslag op basis waarvan we uw gegevens verwerken, in het bijzonder het recht om:

Als u ons uw instemming hebt verleend om uw gegevens om welke reden dan ook te verwerken, hebt u ook het recht om die instemming te allen tijde in te trekken. Een aantal van de wijzen waarop u uw instemming kunt intrekken worden beschreven in punt 2, waarin wordt toegelicht voor welke doeleinden we uw gegevens verwerken.

Wanneer we gerechtigd zijn om uw gegevens te verwerken op basis van uw instemming of de tenuitvoerlegging van de overeenkomst, zoals aangegeven in punt 3, hebt u ook het recht om de portabiliteit van uw persoonsgegevens te verzoeken. Dit betekent dat u het recht hebt om de door u verschafte persoonsgegevens in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat te ontvangen om dit rechtstreeks aan een andere entiteit te bezorgen, op voorwaarde dat dit technisch mogelijk is.

Tevens hebt u wanneer de verwerking van uw gegevens is gebaseerd op ons rechtmatige belang ook het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van uw gegevens.

Tot slot informeren we u over uw recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende instantie op het gebied van gegevensbescherming, met name bij:

 1. WAT GEBEURT ER ALS U ONS GEGEVENS VAN DERDEN VERSCHAFT?

We bieden functies of diensten aan waarvoor de door u verschafte persoonsgegevens van een derde moeten worden verwerkt, bijvoorbeeld voor de activering en verzending van de Geschenkkaart of de afhandeling van het verzoek van de Geschenkbon. Als u ons persoonsgegevens van derden verschaft, waarborgt u dat u hen op de hoogte hebt gesteld van de doeleinden waarvoor en de wijze waarop we hun persoonsgegevens moeten verwerken.

 1. WIJZIGINGEN VAN HET PRIVACY BELEID

Het is mogelijk dat we de informatie in dit Privacy beleid wijzigen wanneer we dit gepast achten. Als we dit doen, stellen we u hiervan via de verschillende kanalen van het Platform op de hoogte (bijvoorbeeld via een banner, een pop-up of een push melding), of delen we u dit zelfs mee op uw e-mailadres als de verandering in kwestie van aanzienlijk belang is voor uw privacy, zodat u de veranderingen kunt bekijken, beoordelen en, in voorkomend geval, zich ertegen kunt verzetten of zich kunt uitschrijven voor een bepaalde dienst of functie. In elk geval raden we u aan dit Privacy beleid af en toe opnieuw door te nemen voor als er kleine veranderingen zijn aangebracht of we een interactieve verbetering hebben aangebracht. U vindt het Privacy beleid steeds op onze Website en onze App.

 1. INFORMATIE OVER COOKIES

We gebruiken cookies en vergelijkbare instrumenten om u het browsen op ons Platform te vergemakkelijken, te weten hoe u in contact staat met Ons en, in bepaalde gevallen, u reclame te kunnen tonen op basis van uw browsegedrag. Gelieve ons Cookiebeleid te lezen voor meer gedetailleerde informatie over de cookies en vergelijkbare instrumenten die we gebruiken, het doel ervan en verdere belangrijke informatie.