OYSHO {7} | Artykuły Sport, Beachwear i kąpielowe | Strona oficjalna

POLITYKA PRYWATNOŚCI

OGÓLNY ZARYS NASZEJ POLITYKI PRYWATNOŚCI

 1. KIM JESTEŚMY? Jesteśmy OYSHO POLSKA SP. Z O.O. i OYSHO ESPAÑA, S.A. i przetwarzamy dane osobowe użytkowników jako ich współadministratorzy. Oznacza to, że jesteśmy współodpowiedzialni za używanie i ochronę danych naszych użytkowników.  Dowiedz się więcej
 2. DO CZEGO UŻYWAMY DANYCH UŻYTKOWNIKÓW? Będziemy używać danych użytkowników (uzyskanych online lub osobiście), między innymi, w celu zarządzania ich rejestracją, zarządzania zakupami produktów lub usług, obsługiwania zapytań oraz, jeżeli użytkownik sobie tego życzy, aby wysyłać mu powiadomienia dostosowane do jego indywidualnych potrzeb. Dowiedz się więcej
 3. DLACZEGO ICH UŻYWAMY? Mamy prawo do przetwarzania danych naszych użytkowników z kilku powodów. Najważniejszym z nich jest potrzeba ich przetwarzania celem wykonania umowy, którą użytkownik akceptuje w momencie zarejestrowania się na naszej stronie oraz podczas dokonywania zakupów lub korzystania z którejkolwiek z naszych usług lub funkcji, aczkolwiek istnieją również inne upoważniające nas do tego przyczyny, takie jak możliwość obsługi zapytań lub upoważnienie, udzielane nam przez użytkownika do wysyłania mu, między innymi, naszego Newslettera. Dowiedz się więcej
 4. KOMU UDOSTĘPNIAMY DANE UŻYTKOWNIKÓW? Będziemy udostępniać dane naszych użytkowników współpracującym z nami usługodawcami, którymi mogą być zarówno firmy należące do Grupy Inditex jak i partnerzy zewnętrzni, z którymi mamy podpisane umowy, mogący posiadać siedzibę zarówno na terenie jak i poza terenem Unii Europejskiej. Dowiedz się więcej
 5. PRAWA UŻYTKOWNIKÓW Użytkownicy mają prawo do dostępu, poprawy lub usunięcia swoich danych osobowych. W niektórych przypadkach, posiadają również inne prawa, takie jak prawo do wyrażenia sprzeciwu do wykorzystywania swoich danych lub do ich przenoszenia, co wyjaśniamy szczegółowo poniżej. Dowiedz się więcej

Zapraszamy do przeczytania całej, zawartej poniżej Polityki Prywatności, aby zrozumieć, w jaki sposób będziemy wykorzystywać dane osobowe użytkowników oraz aby dowiedzieć się, jakie przysługują im względem nich prawa.

*******

ZANIM ZACZNIEMY...

 1. KTO JEST ODPOWIEDZIALNY ZA PRZETWARZANIE DANYCH UŻYTKOWNIKÓW?

Za przetwarzanie danych użytkowników odpowiedzialni są:

Innymi słowy, zarówno OYSHO POLSKA jak i OYSHO HISZPANIA (nazwane dalej łącznie „My” lub „Współadministratorzy przetwarzania”), jesteśmy Współadministratorami przetwarzania. Oznacza to, że ustanowiliśmy wspólnie stosowne regulacje i jesteśmy wspólnie odpowiedzialni za przetwarzanie i ochronę danych osobowych użytkowników.

 1. W JAKIM CELU PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKÓW?

W zależności od produktu, usługi lub funkcji, z której każdorazowo użytkownik będzie chciał skorzystać, będziemy potrzebowali różnych danych, które na ogół, w zależności od sytuacji, obejmują następujące informacje:

Prosimy pamiętać, że jeżeli poprosimy użytkownika o podanie jego danych osobowych, w celu udzielenia mu dostępu do którejkolwiek z naszych funkcji lub usługi na Platformie, niektóre z pól zaznaczone będą, jako obowiązkowe, ponieważ są to dane, które są nam niezbędne do świadczenia tej usługi lub do udzielenia użytkownikowi dostępu do konkretnej funkcji. Prosimy mieć na uwadze, że jeżeli użytkownik zdecyduje się nie udostępnić nam tych danych, możliwe, że nie będzie mógł on zarejestrować się, jako użytkownik lub że nie będzie on miał możliwości skorzystania z tych usług lub funkcji.

W zależności od sposobu, w jaki użytkownik korzysta z naszej Platformy, będziemy przetwarzać jego dane osobowe w następujących celach:

CEL

+ info

1. Zarządzanie rejestracją użytkownika Platformy

Jeżeli osoba zdecyduje się zarejestrować jako użytkownik naszej Platformy, będziemy potrzebowali przetwarzać jej dane, aby móc ją zidentyfikować, jako użytkownika oraz aby dać jej dostęp do poszczególnych funkcji, produktów i usług, które znajdują się do dyspozycji zarejestrowanych użytkowników. Konto zarejestrowanego użytkownika można w każdej chwili zamknąć, kontaktując się z nami za pośrednictwem Obsługi Klienta.

Istnieje również możliwość skorzystania z dostępu lub zalogowania się przy użyciu portali społecznościowych, takich jak Facebook, zarówno w celu rejestracji jako nowy użytkownik, jak i w celu powiązania logowania do istniejącego już konta. W takim przypadku, jeżeli użytkownik wyrazi na to zgodę, dane dotyczące logowania oraz jego adres e-mail, zostaną zaimportowane z jego konta na portalu społecznościowym. Jeżeli użytkownik skorzysta z takiej opcji logowania, portal społecznościowy będzie nam mógł wysłać niektóre informacje dodatkowe, dostępne na profilu publicznym użytkownika, takie jak na przykład: jego imię, płeć, przybliżony wiek lub zdjęcie profilowe, zgodnie z warunkami korzystania z portalu społecznościowego, z którymi zalecamy się szczegółowo zapoznać. Jeżeli użytkownik nas do tego nie upoważni, nie będziemy przechowywać danych dodatkowych. Ponadto, korzystanie z tej funkcji może wiązać się z wysłaniem przez użytkownika portalowi społecznościowemu określonych informacji, dotyczących jego aktywności w sieci. W każdym razie, zalecamy użytkownikom sprawdzić ustawienia prywatności oraz polityki prywatności portali społecznościowych, aby dowiedzieć się, w jaki sposób przetwarzają one dane osobowe swoich użytkowników.

2. Rozwój, zastosowanie i wykonanie umowy sprzedaży lub świadczenia usług, zawartej z Nami za pośrednictwem Platformie

W tym celu dane przetwarzane są głównie po to, aby:

 • Skontaktować się z użytkownikiem w celu poinformowania go o aktualizacjach lub przekazania mu informacji związanych z zamówionymi funkcjami, produktami czy usługami, w tym wysyłania ankiet dotyczących jakości produktów lub świadczonych usług.
 • Zarządzać płatnościami za zakupione produkty, niezależnie od wybranego sposobu płatności. Na przykład:
 • Jeżeli podczas dokonywania zakupu któregokolwiek z naszych produktów za pośrednictwem strony internetowej lub aplikacji użytkownik zaznaczy funkcję zachowania danych karty na potrzeby przyszłych zakupów, będziemy potrzebowali przetwarzać wskazane dane w celu uruchomienia i spełnienia wspomnianej funkcji. Zgoda na uruchomienie tej funkcji pozwala na automatyczne wypełnienie danych dotyczących płatności podczas dokonywania kolejnych zakupów, aby użytkownik nie musiał ich ponownie wpisywać podczas każdego nowego procesu i uważane one będą za informacje ważne i obowiązujące do celów następnych zakupów. Użytkownik będzie mógł w każdej chwili zmieniać lub usuwać karty, w zakładce z informacją dotyczącą płatności na koncie zarejestrowanego użytkownika na stronie internetowej lub za pośrednictwem funkcji Wallet w aplikacji mobilnej OYSHO.
 • Jeżeli do osobistego dokonywania zakupów użytkownik skorzysta z funkcji Wallet dostępnej w aplikacji mobilnej, będziemy potrzebowali przetwarzać jego dane w celu uruchomienia tej funkcji, aby mógł on dokonywać płatności podczas dokonywania zakupów w dostosowanych do tego celu stacjonarnych sklepach OYSHO w Polska (zwane dalej „Sklepami Stacjonarnymi”).
 • Uruchomić niezbędne mechanizmy, w celu zapobiegania ewentualnym nadużyciom względem użytkownika oraz względem Nas podczas procesu zakupów. Jeżeli w naszej opinii transakcja jest nielegalna, przetwarzanie danych może skutkować jej zablokowaniem.
 • Zarządzać ewentualnymi zwrotami po dokonaniu zakupu oraz aby zarządzać pytaniami o dostępność ubrań, rezerwacjami produktów za pośrednictwem Platformy lub świadczyć usługi związane z funkcją Personal Tailoring, w zależności od dostępności tych usług w danym momencie.
 • Do celów fakturowania oraz aby wystawiać paragony i faktury za zakupy dokonane za pośrednictwem Platformy.
 • Zapewnić możliwość korzystania z innych dostępnych funkcji lub usług, takich jak zakup, zarządzanie i używanie Karty Podarunkowej lub Paragonu Prezentowego oraz aby ułatwić dostęp i korzystanie z Wifi, które oferujemy naszym klientom w Sklepach Stacjonarnych.

3. Obsługa wniosków i żądań składanych za pośrednictwem kanałów Obsługi Klienta

Przetwarzamy wyłącznie dane osobowe, które są absolutnie niezbędne do zarządzania lub rozwiązywania wniosków i żądań.

4.  Cele marketingowe

W tym celu dane przetwarzane są głównie po to, aby:

 • W zakresie, w jakim użytkownik zapisze się na otrzymywanie naszego Newslettera, będziemy przetwarzać jego dane osobowe w celu zarządzania subskrypcją, w tym wysyłaniem informacji dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb, dotyczących naszych produktów lub usług, za pośrednictwem różnorakich środków (takich jak poczta elektroniczna lub SMS, jeżeli użytkownik wyrazi na to zgodę). Ponadto, będziemy mogli dostarczyć te informacje użytkownikom przy użyciu powiadomień push, jeżeli użytkownicy wyrazili na to zgodę i uruchomili je w swoich telefonach.
  • Należy mieć, zatem na uwadze, że tego rodzaju przetwarzanie danych niesie ze sobą analizę profilu użytkownika lub klienta, aby określić, jakie są jego preferencje, a co za tym idzie, jakie produkty i usługi najbardziej odpowiadają jego stylowi, celem wysyłania mu odpowiednich dla niego informacji. Na przykład, w oparciu o historię zakupów i preferencji użytkownika dotyczących przeglądania stron internetowych (tj., w zależności od ubrań, na które klika), będziemy sugerować mu produkty, które naszym zdaniem mogą go interesować, a jeżeli jest on zarejestrowanym użytkownikiem, udostępnimy mu także funkcję „odzyskiwania koszyka“.
  • Prosimy pamiętać, że użytkownik możne w każdej chwili bezpłatnie zrezygnować z otrzymywania Newslettera, za pośrednictwem dostępnej na Platformie zakładce „Newsletter“ lub stosując się do wskazówek zawartych w każdej korespondencji wysyłanej przez nas użytkownikom. Jeżeli użytkownik nie życzy sobie otrzymywać powiadomień push, może on wyłączyć tę opcję w swoim telefonie komórkowym.
 • Przeprowadzać działania promocyjne (na przykład, w celu przeprowadzania konkursów lub wysyłania listy produktów zachowanych przez użytkownika na wskazany przez niego adres e-mail). Poprzez uczestnictwo w jakiejkolwiek akcji promocyjnej, użytkownik upoważnia nas do przetwarzania udostępnionych przez niego danych, w zależności od akcji promocyjnej, jak również do przekazywania ich różnym mediom, takim jak portale społecznościowe lub w obrębie samej Platformy. Każda akcja promocyjna, w której użytkownik weźmie udział, posiadać będzie swoje własne podstawy prawne, w których zawarte będą bardziej szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych użytkownika.
 • Rozpowszechniać na Platformie lub za pośrednictwem naszych kanałów na portalach społecznościowych zdjęcia lub obrazy udostępnione przez użytkownika w sposób publiczny, pod warunkiem, że udzieli on nam na to zgody.

5. Analiza użyteczności i jakości w celu ulepszenia naszych usług

W przypadku korzystania z naszej Platformy, informujemy, że będziemy przetwarzać dane użytkownika dotyczące przeglądania stron internetowych, w celach analitycznych i statystycznych, to znaczy, aby zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej Platformy oraz aby móc wprowadzić do niej ulepszenia.

Ponadto, przeprowadzamy niekiedy działania i ankiety dotyczące jakości, służące poznaniu stopnia zadowolenia naszych klientów i użytkowników oraz zidentyfikowaniu obszarów, które wymagają ulepszeń.

 1. NA JAKIEJ PODSTAWIE MOŻEMY PRZETWARZAĆ DANE UŻYTKOWNIKA?

Podstawa prawna pozwalająca nam na przetwarzanie danych użytkownika zależy od celu ich przetwarzania, co wyjaśniamy w poniższej tabeli:

Cel

Podstawa prawna

1. Zarządzanie rejestracją użytkownika Platformy

Przetwarzanie danych użytkownika jest konieczne do spełnienia warunków regulujących korzystanie z Platformy. Innymi słowy, aby użytkownik mógł się zarejestrować na Platformie, potrzebujemy przetwarzać jego dane osobowe, gdyż w przeciwnym razie nie moglibyśmy zarządzać jego rejestracją.

Jeżeli użytkownik wybierze na dostęp lub logowanie za pośrednictwem portalu społecznościowego, podstawą upoważniającą nas do przetwarzania jego danych jest jego zgoda wyrażona w chwili udzielenia autoryzacji na przekazywanie danych z portalu społecznościowego.

2. Rozwój, zastosowanie i wykonanie umowy sprzedaży lub świadczenia usług

Przetwarzanie danych użytkownika jest niezbędne do wykonania umowy sprzedaży lub świadczenia usług, którą jesteśmy z nim związani.

Możliwe, że niektóre z typów przetwarzania danych, powiązane z procesem zakupów, uruchamiają się jedynie wtedy, gdy użytkownik sam o nie poprosi lub autoryzuje, tak jak w przypadku zapisywania danych dotyczących płatności (karty) w celu kolejnych zakupów lub też przetwarzanie danych potrzebne do skanowania paragonów zakupu w opcji Wallet dostępnej w naszej aplikacji lub do informowania użytkowników o dostępności naszych produktów. W takich przypadkach, podstawą do przetwarzania danych użytkownika jest jego własna zgoda.

Uważamy, że mamy prawnie uzasadniony interes do dokonywania niezbędnych weryfikacji, celem wykrywania i zapobiegania nadużyciom podczas dokonywania zakupów przez użytkownika W naszej opinii, przetwarzanie tych danych jest pozytywne dla wszystkich stron uczestniczących w procesie dokonywania płatności za zakupy, a zwłaszcza dla użytkownika, gdyż pozwala nam na podjęcie odpowiednich środków chroniących go przed próbami nadużyć ze strony osób trzecich.

3. Obsługa klienta

Uważamy, że mamy prawnie uzasadniony interes do obsługi wniosków i zapytań formułowanych przez użytkowników za pośrednictwem różnych, dostępnych środków kontaktu. W naszym rozumieniu, przetwarzanie tych danych jest korzystne dla użytkownika ze względu na możliwość jego odpowiedniej obsługi oraz na możliwość odpowiedzi na zadawane przez niego pytania.

Gdy użytkownik się z nami kontaktuje, zwłaszcza w celu zarządzania zdarzeniami związanymi z zamówieniem lub produktem/usługą zakupioną za pośrednictwem Platformy, przetwarzanie danych jest konieczne do wykonania umowy sprzedaży.

Jeżeli zapytanie użytkownika dotyczy skorzystania z praw, o których informujemy poniżej lub też reklamacji naszych produktów lub usług, to, co upoważnia nas do przetwarzania jego danych, to wymóg spełnienia z naszej strony spoczywających na nas obowiązków prawnych.

4. Marketing

Podstawą prawną do przetwarzania danych użytkownika w celach marketingowych jest jego zgoda wyrażana, na przykład, w chwili zaakceptowania przez niego otrzymywania informacji dostosowanej do jego indywidualnych preferencji za pośrednictwem różnych środków lub, gdy użytkownik autoryzuje wysyłanie powiadomień push w telefonie komórkowym albo też, gdy akceptuje on podstawy prawne uczestnictwa w określonej akcji promocyjnej lub w celu opublikowania zdjęć na Platformie lub na naszych kanałach portali społecznościowych.

Aby móc zaoferować użytkownikowi informacje dostosowane do jego indywidualnych preferencji, uważamy, że posiadamy uzasadniony interes do tego, aby sporządzić jego profil w oparciu o posiadane przez nas informacje (takie, jak preferencje dotyczące przeglądania stron internetowych, upodobania lub historia zakupów) oraz w oparciu o udostępnione nam dane osobowe czy język. Przetwarzanie tych danych jest, według nas, korzystne także dla użytkownika, gdyż pozwala mu na polepszenie jego doświadczenia oraz na dostęp do informacji zgodnej z jego preferencjami.

5. Analiza użyteczności i jakości

Uważamy, że posiadamy uzasadniony interes do przeprowadzenia badania użyteczności Platformy oraz stopnia zadowolenia użytkownika, gdyż w naszej opinii przetwarzanie tych danych jest również korzystne dla niego. Pozwala bowiem na ulepszenie jego doświadczenia jako użytkownika oraz na zaoferowanie mu lepszej jakości usług.

 1. PRZEZ JAKI OKRES PRZECHOWUJEMY DANE UŻYTKOWNIKÓW?

Okres przechowywania danych zależy od celów, do jakich będą one przetwarzane, zgodnie z poniższym wyjaśnieniem:

Cel

Czas przechowywania

1. Zarządzanie rejestracją użytkownika Platformy

Będziemy przetwarzać dane użytkownika przez czas, przez jaki utrzymywać będzie on status zarejestrowanego użytkownika (to znaczy do momentu, aż zdecyduje się on wyrejestrować).

2. Rozwój, zastosowanie i wykonanie umowy sprzedaży lub świadczenia usług

Będziemy przetwarzać dane użytkownika przez czas potrzebny do zarządzania zakupem nabytych przez niego produktów lub usług, w tym ewentualnymi zwrotami, skargami czy reklamacjami związanymi z określonym produktem lub usługą.

W niektórych przypadkach, będziemy przetwarzać dane użytkownika wyłącznie do wybranej przez niego samego chwili, na przykład w przypadku danych dotyczących płatności (karty), na których zapisanie użytkownik wyraża chęć na potrzeby ewentualnych, przyszłych zakupów.

3. Obsługa klienta

Będziemy przetwarzać dane użytkownika przez czas potrzebny do obsługi jego wniosku lub żądania.

4. Marketing

Będziemy przetwarzać dane użytkownika dopóki nie cofnie on zgody na otrzymywanie komunikatów marketingowych za pośrednictwem danego narzędzią (np. SMS, e-mail, powiadomienia typu push).

Jeżeli użytkownik weźmie udział w jakiejkolwiek akcji promocyjnej, będziemy przechowywać jego dane przez okres 6 miesięcy od momentu zakończenia tej akcji.

5. Analiza użyteczności i jakości

Będziemy przetwarzać dane użytkownika wyłącznie przez okres przeprowadzania przez nas konkretnego działania lub ankiety dotyczącej jakości lub do chwili dokonania przez nas anonimizacji danych odnoszących się do preferencji użytkownika dotyczących przeglądania stron internetowych.

Oprócz tego, że będziemy przetwarzać dane użytkownika przez czas absolutnie niezbędny do osiągnięcia odpowiedniego celu, będziemy je następnie przechowywać odpowiednio zapisane i chronione przez taki okres czasu, przez jaki mogłyby powstać odpowiedzialności z tytułu ich przetwarzania, zgodnie z regulacjami obowiązującymi w każdym momencie. Po przedawnieniu się ewentualnych działań, w zależności od każdego przypadku, przystąpimy do usunięcia danych osobowych użytkownika.

 1. UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH OSOBOM TRZECIM

Aby osiągnąć cele wymienione w niniejszej Polityce Prywatności, będziemy potrzebowali udostępnić dane osobowe użytkownika podmiotom należącym do Grupy Inditex oraz osobom trzecim, które wspierają nas w świadczeniu oferowanych przez nas usług, to znaczy:

W celu jak największej skuteczności świadczonej usługi, niektórzy z wymienionych usługodawców mają siedzibę w krajach położonych poza terenem Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w których poziom ochrony danych osobowych może nie być porównywalny do poziomu panującego w Unii Europejskiej, to znaczy w USA. W takich przypadkach, informujemy użytkownika o przekazywaniu jego danych z odpowiednimi gwarancjami i zawsze z zapewnieniem bezpieczeństwa jego danych:

https://www.privacyshield.gov/welcome

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en

Ponadto, informujemy, że potrzebujemy udostępnić dane użytkownika naszej spółce macierzystej, Industria de Diseño Textil, S.A. (INDITEX, S.A.), spółce holdingowej Grupy Inditex, w celu wywiązania się z obowiązków właściwych dla spółki macierzystej.

 1. JAKIE PRAWA PRZYSŁUGUJĄ UŻYTKOWNIKOWI PO TYM, JAK UDOSTĘPNI NAM SWOJE DANE?

Zobowiązujemy się do poszanowania poufności danych osobowych użytkownika oraz do zagwarantowania mu możliwości wykonania swoich praw. Jako Współadministratorzy uzgodniliśmy, że użytkownik może wykonywać swoje prawa bez ponoszenia żadnych kosztów ze swojej strony, wysyłając do nas wiadomość e-mail pod adres (dataprotection@oysho.com) i wskazując po prostu przyczynę swojego żądania oraz prawo, z którego chce skorzystać. Jeżeli uznamy to za potrzebne, do celów identyfikacji użytkownika możemy zażądać od niego kopii dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Mianowicie, niezależnie od celowości czy podstawy prawnej, w myśl której przetwarzamy dane osobowe użytkownika, ma on prawo do:

Jeżeli użytkownik udzielił nam zgody do przetwarzania swoich danych do dowolnego celu, ma również prawo do wycofania w każdej chwili tej zgody. Niektóre ze sposobów wycofania zgody wyjaśnione są w pkt. 2, w którym wymienione są również cele, do jakich przetwarzane są dane.

Jeżeli podstawą prawną do przetwarzania danych jest zgoda użytkownika lub wykonanie umowy, zgodnie z wyjaśnieniami zawartymi w pkt. 3, użytkownik posiada również prawo do zażądania przeniesienia swoich danych osobowych. Oznacza to, że użytkownik posiada prawo do otrzymania udostępnionych nam danych osobowych w usystematyzowanym formacie, powszechnego użytku, nadającym się do odczytu przez określone urządzenie, aby mógł on zostać przekazany bezpośrednio do innego podmiotu, pod warunkiem, że jest to możliwe z punktu widzenia technicznego.

Ponadto, jeżeli przetwarzanie danych opiera się na naszym uzasadnionym interesie, użytkownik posiada również prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych.

Informujemy również użytkowników o ich prawie do składania reklamacji przed organami nadzorczymi w odniesieniu do ochrony danych osobowych, a konkretnie przed:

 1. CO SIĘ DZIEJE, JEŻELI UŻYTKOWNIK UDOSTĘPNI NAM DANE OSÓB TRZECICH?

Oferujemy funkcje i usługi, które wymagają od nas przetwarzania danych osobowych osób trzecich udostępnianych nam przez użytkowników, tak jak w przypadku aktywacji i wysyłki Karty Podarunkowej lub przetwarzania żądania Paragonu Prezentowego. Udostępnienie nam przez użytkownika Danych Osobowych osób trzecich, oznacza, że poinformował ich on o celach i sposobie ich przetwarzania.

 1. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

Informacje zawarte w niniejszej Polityce Prywatności mogą ulec zmianie, wedle naszego uznania. W przypadku wprowadzenia przez nas jakichkolwiek zmian, poinformujemy o tym użytkowników za pośrednictwem różnych kanałów przy użyciu naszej Platformy (na przykład, poprzez wyświetlenie bannera, wyskakującego okienka lub powiadomienia push) lub wysyłając nawet do użytkowników wiadomość e-mail, jeżeli wprowadzana zmiana miałaby duży wpływ na ich prywatność, aby dać im możliwość zaznajomienia się ze zmianami, ocenienia ich i, jeżeli wyrażą taką chęć, sprzeciwienia się im lub wyrejestrowania się z określonej usługi lub funkcji. W każdym przypadku, zalecamy użytkownikom czytać regularnie niniejszą Politykę Prywatności i Plików Cookies, na wypadek gdyby wprowadzone w niej zostały niewielkie zmiany lub jakiekolwiek interaktywne ulepszenie, wykorzystując fakt, że stanowi ona stałe źródło informacji dostępne na naszej stronie internetowej i aplikacji mobilnej.

 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE PLIKÓW COOKIES

Używamy plików cookies i innych, podobnych mechanizmów, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z Platformy, poznać, w jaki sposób się z Nami kontaktują i, w niektórych przypadkach, aby wyświetlać im reklamy dostosowane do ich nawyków w zakresie korzystania z Internetu. Prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką Plików Cookies, aby dowiedzieć się więcej o plikach cookies i podobnych, używanych przez nas mechanizmach, o ich przeznaczeniu oraz aby poznać inne, ważne informacje.