join life

Manifest

Vi engagerar oss hårt för en framtid som tar hand om vår planet.

Vi samarbetar med leverantörer som garanterar bättre kvalitet med mindre miljöpåverkan och mindre påverkan på personer.

Packaging

De nya förpackningarna för onlinebeställningar har redan implementerats i de flesta länder där vi är verksamma och vi fortsätter att jobba för att dessa ska införas på alla marknader med e-handel under de kommande månaderna.

Förpackningsmaterialet är tillverkat av återvunna material och har erhållit internationella certifieringar som främjar hållbara metoder i skogar över hela världen.

 • KUVERTVÄSKA

  + 25 % återvunnet papper

  + 100 % från hållbart förvaltade skogar

 • PAPPKARTONGER

  + 100% återvunnet papper

  + 100% återvinningsbar

  + Certifikat gällande uppfyllande av kraven i Europadirektivet 94/62/EG

 • TYGPÅSE

  + Tillverkad av 100 % återvunna plastmaterial

  + Påsar som kan återanvändas i andra ändamål

I våra butiker

Ta med dig de kläder som du inte längre använder till en av våra butiker och lägg dem i en container för återvinning

För närvarande hittar du containrar i ett antal av våra butiker i Spanien.

Alla kläder som samlas in via vårt butiksnätverk i Spanien doneras direkt till Cáritas där de sorterar och klassificerar alla plagg för att de ska komma till maximal nytta

Denna välgörenhetsorganisation utan vinstintresse ser till att dina kläder doneras, återvinns, förvandlas till nya tyger eller säljs via organisationens solidariska kanaler för att på så sätt finansiera deras sociala projekt.

Recogida de ropa

Plagg tillverkade av 100 % bomull eller ull är enkla att återvinna och vi arbetar med utvecklingsprojekt för att kunna återvinna andra tygtyper i framtiden.

För att förbättra kapaciteten för insamling och klassificering av donerade artiklar har vi åtagit oss att göra en donation till Cáritas för att de ska kunna förbättra sina befintliga installationer samt främja skapande av arbetstillfällen för personer som befinner sig i en risksituation eller som riskerar att hamna i socialt utanförskap.

Vi har samarbetat med företaget Lenzing för att ta fram REFIBRA™, fiber som tillverkas av bomull och trä från skogar som förvaltas på ett hållbart sätt. Vi har skapat ett cirkelformat system som låter oss överlämna tygrester till dem från vår produktionskedja. Dessa förvandlas sedan till nya fibrer.

Vi samarbetar även för att driva på initiativ från spanska universitet eller forskningscentrum för att främja en cirkulär ekonomi inom textilbranschen. Detta kan göras tack vare hållbarhetsfonden ”Fondo MIT-Spain Inditex para la Sostenibilidad”.

Hjälp oss att återvinna #recycle #recycle #joinlife

VÅRA PRODUKTER:

Våra plagg uppfyller de allra strängaste kraven vad gäller hälsa, säkerhet och miljömässig hållbarhet.

Vi utför kvalitetskontroller längs hela produktionskedjan för att försäkra oss om att våra produkter är bra för både människor och miljö.

Mer hållbara råmaterial

Valet av råmaterial hjälper oss att minska vår miljöpåverkan och skyddar den biologiska mångfalden.

Bomull

Det är ett av de material som vi använder mest. Ett av våra mål är att öka den mängd bomull som kommer från mer hållbara källor.

 • Vad är ekologisk bomull eller ecologically grown cotton?

  Vid produktionen av denna bomull vårdar man miljön, den biologiska mångfalden samt de personer som odlar den. Den ekologiska bomullen odlas med naturliga gödningsmedel och bekämpningsmedel och fröna är inte genetiskt modifierade.

 • Vad är Better Cotton?

  Bomull av typen Better Cotton odlas av jordbrukare som har ackrediterats av Better Cotton Initiative. Better Cotton Initiative (BCI) är en organisation som utbildar jordbrukarna inom områdena för anständigt arbete, effektiv användning av vatten samt hur man vårdar jorden och de naturliga habitaten.

TENCEL® lyocell

Det är en typ av fiber som kommer från trä som hämtas från hållbart förvaltade skogar. Träden odlas på ett kontrollerat sätt och det finns program för skogsplantering.

Dessutom utförs tillverkningsprocessen i en sluten krets och tack vare denna kan 100 % av vattnet och 95 % av kemikalierna som används återvinnas.

Återvunna tyger

Tillverkningsprocesserna för tygerna och de återvunna fibrerna förbrukar mindre vatten, energi och naturresurser och ger mindre avfall, vilket i sin tur gör att miljöpåverkan blir mindre. När de återvunna tygerna kan vara av samma kvalitet som nya tyger kallar vi det för ”upcycling”.

REFIBRA™ Lyocell

REFIBRA™ Lyocell är en typ av fiber som tillverkas av bomull och trä från skogar som förvaltas på ett hållbart sätt.

Vi samarbetar med företaget Lenzing för att utveckla detta nya material. Vi har skapat ett cirkelformat system som låter oss överlämna tygrester till dem och dessa förvandlas sedan till nya fibrer av vår partner.

Återvunnen polyester

Den återvunna polyestern tillverkas av gamla plastflaskor. Tack vare detta kan vi minska plastavfallet och ge materialet nytt liv.

Konventionell textilåtervinning

Vid den konventionella återvinningen mals textilavfallet och blandas med rena fibrer för att skapa nya tyger.

Återvunnen polyamid

Den återvunna polyamiden framställs av gamla fiskenät, heltäckningsmattor samt stuvbitar från tillverkningsprocessen. Tack vare denna process kan vi ge dessa avfall nytt liv och på så sätt spara naturresurser samt minska avfallet.

RDS

Responsible Down Standard (RDS på engelska) eller standarden för en ansvarsfull användning av dun är en garanti för att dun och fjädrar kommer från ankor och gäss som har behandlats väl. Standarden följer även spårbarhetssystemet ända från bondgården till den färdiga produkten, vilket gör att konsumenterna kan vara säkra på att dunet och fjädrarna i produkterna verkligen uppfyller kraven i RDS-standarden

Reciclados 2 Reciclados 3 Reciclados 4 Reciclados 1 Reciclados 5 Reciclados 6

Join Life är det märke som vi använder för att märka de plagg som tillverkas med hjälp av de bästa processerna och de mest hållbara råmaterialen, för att du enkelt ska kunna identifiera dem.

 • + Care for Fiber

  Alla plagg som tillverkats med de mest hållbara råmaterialen, som ekologisk bomull, TENCEL® lyocell eller återvunna fibrer.

 • + Care for Water

  Plagg som tillverkats med tekniker som ger en lägre vattenförbrukning.

 • + Care for Planet

  Plagg som produceras med processer som gör det möjligt att minska utsläppen.

Information om Join Life +

Forest Friendly

Vi arbetar hårt för att skydda våra skogar.

Båda våra möbler och våra pappersprodukter (påsar, etiketter, kontorspapper) är certifierade av organisationer som Forest Stewardship Council (FSC) eller Program for the Endorsement of Forest Certification (PEFC). Båda dessa främjar hållbara metoder vid förvaltningen av skogar över hela världen.

Vi undviker att använda material som kommer från urskogar eller från hotade skogar. Vi försöker också minska användningen av nytt trä genom att använda återvunna produkter eller sådana produkter som innehåller återvunnet trä.

Upptäck mer om vår policy för att skydda skogarna +

Animal Friendly

Alla produkter av animaliskt ursprung kommer från djur som har behandlats på ett etiskt och ansvarsfullt sätt.

Vi använder varken päls eller produkter som kommer från djur som slaktats enbart för att komma åt deras päls, snäckskal, horn, ben, fjädrar, dun eller något annat material. Vi säljer inte smink som har testats på djur.

Dessutom samarbetar vi med djurskyddsorganisationer som Fur Free Alliance och deras program Fur Free Retailer för att undvika exploateringen av djur.

Upptäck mer om vår djurskyddspolicy +

Säkerhet och hälsa

Under 2016 analyserade vi över 600 000 produkter och utförde över 55 000 inspektioner.

Vi ser till att våra produkter är bra både för dig och för miljön genom att utföra regelbundna kvalitetskontroller under hela tillverkningsprocessen.

Information om Inditex program för säkerhet och hälsa +

Vårt mål är att produkterna ständigt ska bli mer hållbara

#recycle #joinlife

VÅRA LEVERANTÖRER

Vår leveranskedja respekterar både personalen och miljön.

Vi arbetar endast med leverantörer som uppfyller våra stränga krav.

Vart och ett av våra plagg går igenom olika processer innan den färdiga produkten kommer fram till butiken.

För att garantera att man respekterar de anställdas arbetsvillkor, våra produkters säkerhetsnivåer och miljön i hela produktionskedjan arbetar vi med ett system som gör att vi vet var och hur alla våra plagg har klippts, färgats, tvättats och sytts.

Uppförandekod för tillverkare och leverantörer +

Över 55 % av de fabriker där vi tillverkar produkter ligger i eller nära Spanien, som Portugal och Marocko. Vi har även anläggningar i Turkiet.

Under 2016 arbetade vi med över 1 800 leverantörer i över 6 500 fabriker:


 • Tyg

  932
 • Sömnad 4 269

  306
 • Sömnad 4 269

  4.269
 • Färgning och tvätt

  573
 • Färdigställning

  636
Spårbarhet i Inditex leverantörskedja 2016 +

För att garantera att vi uppfyller reglerna i vår uppförandekod utför vi utvärderingar, implementerar förbättringsplaner och genomför ständiga uppföljningar av tillverkare och leverantörer.

Granskningar

Vi samarbetar med externa och interna revisorer som utvärderar våra leverantörer. Under 2016 utfördes över 10 000 granskningar.

UTVÄRDERING AV INDITEX LEVERANSKEDJA 2016 + +
Förbättringsplaner

Om en leverantör bryter mot någon av reglerna i uppförandekoden arbetar vi tillsammans för att ta fram åtgärdsplaner för att rätta till detta. Om tidsfristen för förbättringen har gått ut och problemen bakom regelbrottet fortfarande inte har lösts fullt ut så slutar vi arbeta med den leverantören.

Utbildningar

Vi kompletterar våra granskningar och förbättringsplaner med utbildningsprogram gällande hållbarhet för våra leverantörer och försäljningsgrupper. Vi tar fram utbildningar för olika områden av uppförandekoden, processer och råmaterial för en hållbar tillverkning och för att öka medvetenheten om frågor som jämställdhet mellan könen och fackförbundens vikt.

En hållbar produktionskedja på lång sikt

Vi arbetar för att produktionskedjan ska vara hållbar på lång sikt och få en positiv inverkan på alla inblandade parter: anställda, arbetsgivare, icke-statliga organisationer, fackförbund och regeringar.

För att åstadkomma detta skapar vi lokala arbetsgrupper (kluster) där alla parter kan samarbeta och föra en dialog. För närvarande finns det fungerande kluster hos leverantörer i Spanien, Portugal, Turkiet, Marocko, Indien, Pakistan, Vietnam, Kambodja, Bangladesh, Kina, Brasilien och Argentina.

STRATEGISK PLAN FÖR EN STABIL OCH HÅLLBAR LEVERANSKEDJA 2014–2018 + +

Vi arbetar med olika organisationer för att värna om de anställdas arbetsrätt och skyddet av vår miljö.

 • IndustriALL Global Union +
 • Internationella arbetsorganisationen (ILO) +
 • Initiativet för etisk handel (ETI) +
 • FN:s Global Compact +
 • Koalitionen för hållbara beklädnadsartiklar (SAC) +

Vårt åtagande är att fortsätta arbeta i alla delar av leveranskedjan för att garantera en hållbar utveckling

VÅRA BUTIKER

91 % av våra butiker är nu ekoeffektiva

Vi sparar energi och vatten

I våra ekoeffektiva butiker sparas upp till 20 % av energin och 50 % av vattnet.

Vi programmerar belysningen, värmen och luftkonditioneringen för att anpassa dessa parametrar efter behoven i butikerna vid varje givet tillfälle. På så sätt kontrollerar vi energiförbrukningen och minskar utsläppen av CO2.

Vi återanvänder och återvinner

Vi förlänger livslängden på våra kartonger, påsar, klädhängare och larm genom att återanvända dem tills det är dags att återvinna dem. På så sätt minskar vi mängden avfall. Målet är att uppnå noll procent avfall i våra butiker samt på våra kontor och logistikcentrum år 2020.

De pappkartonger som kommer fram till butikerna återanvänds upp till fem gånger innan de återvinns. De passerar förbi våra leverantörer, distributionscentrum och centrallager innan de kommer fram till butikerna. När de kommer fram så återanvänds de så länge de är i ett tillräckligt gott skick för att kunna användas för förvaring eller transport av plagg och butiksmaterial. Och när de inte längre kan återanvändas så återvinns de.

Påsar i butik

På Oysho vill vi förlänga våra påsars livslängd, så att de kan återanvändas tills de återvinns. Därför tillhandahåller vår butik plastpåsar som har en tjocklek på över 50 mikron och består av 70 % återvunnen plast. Alternativt använder vi papperspåsar som är certifierade enligt PEFC/FSC-standarderna. Vi ger dessa påsar till våra kunder utan kostnad, i enlighet med EU-normativ och andra gällande föreskrifter.

För att begära styrkande dokumentation som lämnats av våra tillverkare kan du kontakta vår kundtjänst via de ordinarie kontaktvägarna.

Om du vill läsa mer om våra miljöåtgärder kan du besöka vårt företags webbplats www.inditex.com

Effektiva leveranser: green to pack

Det levereras produkter två gånger i veckan till våra butiker. Bakom dessa plagg finns en historia där transporten spelar en enormt viktigt roll. Den är även kopplad till en rad andra viktiga faktorer, som typen av emballage och leveransernas densitet. Under detta år kommer vi att arbeta med alla dessa aspekter för att försöka minska energiförbrukningen och utsläppen från vår logistikverksamhet.

Andra åtgärder för att optimera förpackningsmaterialet

Tidigare levererades några av plaggen från våra leverantören med en klädhängare i plast. Denna har eliminerats. Tack vare denna åtgärd har vi eliminerat 11 miljoner plastklädhängare och detta betyder en besparing på 153 000 kilo plast per år. Förutom att vi använder mindre plast så har borttagningen av klädhängarna från kartongerna även gjort att leveransernas densitet har blivit högre. Detta leder i sin tur till att vi använder 85 000 färre kartonger per år.

Alla nyöppnade butiker uppfyller kraven om maximal hållbarhet.

Vi samarbetar med den amerikanska organisationen U.S. Green Building Council för att se till att våra butiker uppnår en maximal nivå av ekoeffektivitet.

U.S. Green Building Council är en icke vinstdrivande organisation som främjar hållbarhet inom design, konstruktion och funktion för byggnader.

Deras certifikat – Leadership in Energy and Environmental Design eller LEED – är en av de viktigaste certifieringarna inom hållbart byggande på global nivå.

+ UPPTÄCK LEED-PROGRAMMET

Vårt och gruppens åtagande

Vi har tagit fram utbildningsprogram för mer hållbara metoder, som återanvändning, återvinning, minskad energiförbrukning samt vattenanvändning. Detta hjälper oss att se till att våra butiker blir ekoeffektiva.

Vårt mål är att alla butiker ska vara ekoeffektiva år 2020

STÖD TILL DE SAMHÄLLEN DÄR VI ÄR VERKSAMMA

Vi samarbetar i sociala projekt för att utveckla de samhällen där vi är aktiva

Våra sociala initiativ fokuserar på social välfärd, utbildning och humanitärt bistånd.

Social välfärd

Vi arbetar med initiativ för utveckling av samhället via program för social integration av utsatta befolkningsgrupper. Dessutom driver vi på utvecklingen av projekt som bedrivs av olika organisationer över hela världen.

Vi stödjer Cáritas i projekt som främjar sysselsättningen och företagandet i Spanien samt program för att utveckla samhällen där det finns personer med behov i Bangladesh och Kambodja. Vi samarbetar med Every Mother Counts för att hjälpa mammor i hela världen att få tillgång till en grundläggande mödravård.

Utbildning

Vi utvecklar olika program för att främja utbildning och ser denna som en pådrivare för social förändring i olika länder.

Sedan 2001 samarbetar vi med den icke-statliga organisationen Entreculturas i 14 länder i Afrika, Asien och Amerika för att tillhandahålla program för teknisk och professionell utbildning av personer i utsatt situation. Dessa fokuserar främst på yngre personer.

Inom det akademiska området samarbetar vi med olika universitet för fördjupad forskning inom sociala områden. För närvarande har vi ett nätverk av lärosäten som samarbetar med institutioner som Pontificia de Comillas-universitetet, universitetet i Santiago de Compostela, universitetet i A Coruña, Miguel Hernández-universitetet i Alicante samt universitetet i Dhaka (Bangladesh). Dessutom samarbetar vi med Tsinghua-universitetet (Kina) i ett stipendieprogram som riktar sig till universitetsstudenter.

Vi samarbetar med organisationer som Läkare utan gränser, Water.org, Röda Korset, Entreculturas, Cáritas och Every Mother Counts för att utveckla sociala projekt

Humanitär hjälp

Våra program för humanitär hjälp fokuserar på att ge stöd vid nödsituationer, som vid naturkatastrofer eller väpnade konflikter.

Sedan 2011 samarbetar vi kontinuerligt med en akutvårdsenhet på Läkare utan gränser för att de ska kunna ha de resurser som krävs när de måste rycka ut i humanitära nödsituationer. Vi kompletterar detta långsiktiga samarbete med andra åtgärder vid nödsituationer över hela världen.

Under 2016 har vi deltagit i stödprojekt för att skydda liv, hälsa och välbefinnande för personer som påverkats av de väpnade konflikterna i Syrien, Jemen och Nigeria, flyktingkrisen på och runt Medelhavet samt efter jordbävningarna i Italien och Ecuador.

Under 2017 har vi dessutom gett stöd till de som drabbats av jordbävningen i Mexiko genom att lansera ett nödprogram tillsammans med mexikanska Röda Korset.

Under 2016 tog 1,1 miljoner människor direkt del av den hjälp som via förmedlar via våra sociala program INDITEX:s investeringar i sociala program under 2016 +

om du vill veta mer om vårt långsiktiga åtagande kan du klicka här

#recycle #joinlife