Hem - OYSHO
ENTORNO DE PRUEBA / TEST ENVIRONMENT

INTEGRITETSPOLICY

EN ÖVERBLICK ÖVER VÅR INTEGRITETSPOLICY

 1. VILKA VI ÄR. Vi är OYSHO Sverige AB och OYSHO ESPAÑA, S.A., och vi hanterar dina personuppgifter som gemensamt personuppgiftsansvariga. Detta innebär att vi har ett gemensamt ansvar för hur vi behandlar och skyddar dina personuppgifter.  Se mer.
 2. VAD VI ANVÄNDER DINA PERSONUPPGIFTER TILL. Vi använder dina personuppgifter (som samlats in online eller personligen) bland annat för att hantera din registrering som en användare, för att hantera dina inköp av produkter och tjänster, för att besvara förfrågningar, och, om du så önskar, för att skicka anpassad kommersiell kommunikation. Se mer.
 3. VARFÖR VI ANVÄNDER DINA PERSONUPPGIFTER. Vi har laglig rätt att behandla dina personuppgifter av olika orsaker. Det huvudsakliga skälet är att vi behöver behandla dina uppgifter för att fullfölja vårt kontrakt  som du accepterar när du registrerar dig och när du gör ett köp eller när du åtnjuter någon av våra tjänster eller funktionaliteter, även om det kan finnas andra skäl som gör det möjligt för oss att använda dina uppgifter, exempelvis vårt intresse av att besvara dina förfrågningar eller det samtycke som du lämnat till oss för att skicka dig vårt nyhetsbrev. Se mer.
 4. VILKA VI DELAR DINA PERSONUPPGIFTER MED. Vi delar dina personuppgifter med tjänsteleverantörer som ger oss assistans och support. Det är företag i Inditexkoncernen eller tredje parts samarbetspartners, både inom och utanför Europeiska Unionen, med vilka vi har träffat överenskommelser. Se mer.
 5. DINA RÄTTIGHETER. Du har rätt att få tillgång till, att korrigera eller att radera dina personuppgifter. I vissa fall har du även rätt till andra rättigheter som t.ex. att invända mot att vi använder personuppgifter eller till att portera dem, enligt vad som förklaras mer i detalj nedan. Se mer.

Vi ber dig läsa hela vår Integritetspolicy nedan för att verkligen förstå sättet på vilket vi kommer att använda dina personuppgifter och dina rättigheter till desamma.

*******

Innan du börjar ...

 1. VEM ÄR DET SOM ÄR ANSVARIG FÖR BEHANDLINGEN AV DINA PERSONUPPGIFTER?

Personuppgiftsansvariga är:


 

Med andra ord, både OYSHO SVERIGE och OYSHO SPANIEN (tillsammans ”Vi”, ”Oss” eller ”de Gemensamt Personuppgiftsansvariga”), är Gemensamt Personuppgiftsansvariga för personuppgifterna. Detta innebär att vi har reglerat och är gemensamt ansvariga för behandling och skydd av dina personuppgifter.

 1. VARFÖR VI BEHANDLAR DINA PERSONUPPGIFTER

Beroende på syftet med varför vi behandlar dina personuppgifter från tid till annan, enligt vad som förklaras ovan, behöver vi behandla en eller annan personuppgift som rent allmänt kan vara, beroende på det enskilda fallet, något av följande:

Kom ihåg att, när vi ber dig att fylla i dina personuppgifter för att ge dig åtkomst till någon funktion eller tjänst på vår Plattform, markerar vi vissa fält som obligatoriska, eftersom detta är uppgifter som vi behöver för att kunna ge dig service eller för att ge dig åtkomst till funktionen i fråga. Tänk på att om du bestämmer dig för att inte göra sådana personuppgifter tillgängliga för oss, kan det hända att du inte kan fullfölja din användarregistrering eller inte kan åtnjuta dessa tjänster eller funktioner.

Beroende på hur du interagerar med vår Plattform tex. beroende på tjänsterna, produkterna eller funktionerna som du vill använda dig av, kommer vi att behandla dina personuppgifter för följande ändamål:

ÄNDAMÅL

+ info

1. För att hantera din registrering som användare på vår Plattform

Om du bestämmer dig för att bli en registrerad användare på Plattformen behöver vi behandla dina personuppgifter för att identifiera dig som användare av Plattformen och bevilja dig åtkomst till Plattformens olika funktioner, produkter och tjänster som är tillgängliga för dig som registrerad användare. Du kan annullera ditt konto som registrerad användare, genom att kontakta oss via vår Kundtjänst.

Du kan också använda din åtkomst eller inloggning genom ett socialt nätverk som tex. Facebook, antingen för att registrera dig som ny användare eller för att länka inloggningen till ditt  aktuella konto. I så fall kommer dina inloggningsuppgifter tillsammans med din e-postadress, om du godkänner det, att importeras från ditt sociala nätverkskonto. Om du använder det här inloggningsalternativet kan det sociala nätverket skicka oss ytterligare information om din offentliga profil, tex. ditt namn, ditt kön, ungefärlig ålder eller fotografi, i enlighet med användarvillkoren i det sociala nätverket, som vi uppmanar dig att noggrant läsa igenom. Om du inte ger oss tillstånd kommer vi inte att behålla dessa ytterligare uppgifter. Dessutom kan användningen av denna funktion innebära att du kommer att dela viss information om dina aktiviteter till det sociala nätverket. I vilket fall som helst rekommenderar vi att du granskar din integritetsinställning och de sociala nätverkens integritetspolicyer för att förstå hur de sociala nätverken använder dina personuppgifter.

2. För utveckling, fullföljande och verkställande av köp- eller tjänsteavtal som du genomfört på Plattformen

Detta ändamål inkluderar behandling av dina personuppgifter, främst

 • För att kontakta dig  för uppdateringar eller för informationsmeddelanden som berör de kontrakterade funktionerna, produkterna eller tjänsterna, inklusive kvalitetsenkäter och för att kunna fastställa graden av kundtillfredsställelse för de tjänster som vi tillhandahåller;
 • För att hantera betalning av produkter som du köper, oavsett vilket betalningssätt som du använder. Exempelvis:
 • Om du köper en av våra produkter via webbsidan eller appen och du väljer att aktivera funktionen spara dina kortuppgifter för kommande köp, behöver vi behandla de angivna uppgifterna för aktivering och utveckling av den funktionen. Samtycke till aktivering av denna funktion gör det möjligt att autokomplettera  betalningsdata  för kommande köp så att du inte behöver ange dem i varje ny process och dessa uppgifter kommer att anses vara giltiga och effektiva för efterföljande köp. Du kan ändra eller annullera dina kortuppgifter när som helst i avsnittet för betalningsinformation, antingen på ditt registrerade användarkonto på webbsidan eller via ”Wallet” funktionen i OYSHOAppen.
 • Om du använder ”Wallet” funktionen i appen för att betala dina ’över disken’ köp’, behöver vi behandla dina personuppgifter för att aktivera det så att du ska kunna börja göra inköp i de fysiska butikerna hos OYSHO i Sverige (“Brick-and-Mortar Stores”) som är aktiverade för detta ändamål.
 • För att aktivera de nödvändiga åtgärderna för att  kontrollera och förebygga potentiella bedrägerier riktade mot dig och mot oss under köpprocessen. Om vi anser att transaktionen kan vara bedräglig, kan behandlingen av processen bli föremål för blockering.
 • För att hantera eventuella returer och för att hantera förfrågningar om lagerstatus rörande artiklar, reservationer av produkter via Plattformen, eller för att förse dig med tjänster som sammanhänger med funktionen Personlig Anpassning, beroende på tillgängligheten av sådana alternativ från tid till annan.
 • För faktureringsändamål och för att tillgängliggöra kvitton och fakturor på köp som du har gjort via Plattformen.
 • För att säkerställa att du ska kunna använda andra tillgängliga funktioner eller tjänster, exempelvis för köp och hantering och användning av Presentkort eller en Gåvokupong, för att ge dig åtkomst och användning av Wi-Fi som vi tillhandahåller våra kunder i de fysiska butikerna (Brick-and-Mortar Stores).

3. För att ta hand om förfrågningar som du gör genom Kundtjänst

Vi behandlar bara de personuppgifter som är absolut nödvändiga för att hantera eller besvara din förfrågan eller ansökan.

4.  För marknadsföringsändamål.

Detta ändamål inkluderar behandling av dina personuppgifter, främst för:

 • Om och när du prenumererar på vårt Nyhetsbrev kommer vi att behandla dina personuppgifter för att hantera din prenumeration, inklusive skicka dig anpassad information om våra produkter på olika sätt (som tex. genom e-post eller SMS). Vi kan även göra denna information tillgänglig för dig genom ”push-meddelanden” om du har aktiverat detta i din mobiltelefon.
  • Beakta att denna behandling innebär analys av din användar- eller kundprofil för att kunna fastställa dina preferenser och därmed vilka produkter och tjänster som bäst passar din stil när vi skickar dig information. Exempelvis baserat på din köp- och sökhistorik (tex. beroende på de artiklar som du har klickat på) kommer vi att föreslå produkter som vi tror att du kan vara intresserad av och om du är en registrerad användare, kommer vi att förse dig med en ”återhämtning av vagn” funktion.
  • Kom ihåg att du kan avbryta din prenumeration på Nyhetsbrevet när som helst kostnadsfritt via avsnittet ”Nyhetsbrev” i Plattformen, utöver i enlighet med de instruktioner som vi lämnar i varje meddelande. Om du inte vill få några ”push-meddelanden” kan du inaktivera denna funktion i din mobiltelefon.
 • Att utföra kampanjinsatser (tex. för att organisera tävlingar eller för att skicka en förteckning över artiklar på lager till den e-postadress som du har angivit).  När du deltar i en kampanj tillåter du oss att använda de personuppgifter, som du har delat med oss, beroende på kampanjen och tillåter oss att dela dem genom olika mediaplattformar såsom sociala nätverk eller själva Plattformen. I varje kampanj som du deltar i kommer du att få del av villkoren där vi kommer att tillhandahålla mer detaljerad information om hur dina personuppgifter behandlas.
 • Fotografier eller bilder som du delat offentligt kan behandlas för spridning i Plattformen eller genom våra kanaler i de sociala nätverken, förutsatt att du uttryckligen har lämnat ditt samtycke därtill.

5. Analys av användbarhet och kvalitet för att förbättra våra tjänster

Om du besöker Plattformen kommer vi att informera dig om att vi kommer att behandla dina sökuppgifter för analytiska och statistiska ändamål, dvs. för att förstå sättet på vilka våra användare interagerar med vår Plattform och därmed kunna förbättra Plattformen.

Dessutom utför vi bl.a. kvalitetsenkäter och insatser för att få veta graden av våra kunders och användares tillfredsställelse och för att upptäcka de områden inom vilka vi kan förbättra oss.

 1. HUR ÄR VI LAGLIGT BERÄTTIGADE ATT BEHANDLA DINA PERSONUPPGIFTER?

De legala villkor, enligt vilka det är tillåtet för oss att behandla dina personuppgifter, beror också på syftet med behandlingen av personuppgifterna, vilket förklaras i följande tabell:

Syfte

Rättslig ställning

1. För att hantera din användarregistrering på vår Plattform

Vi behandlar dina personuppgifter därför att detta är nödvändigt enligt villkoren för användning av Plattformen. Med andra ord, för att du ska kunna registrera dig som användare av Plattformen, behöver vi behandla dina personuppgifter då vi annars inte skulle kunna hantera din registrering.

Om du väljer att få åtkomst till eller att logga in genom ett socialt nätverk har vi laglig rätt att behandla dina personuppgifter med anledning av det samtycke som du lämnar när du godkänner överföringen av dina personuppgifter från det sociala nätverket.

2. Utveckling, genomförande och upprättande av köp- eller tjänstekontraktet

Vi behandlar dina personuppgifter eftersom detta är nödvändigt för oss för att kunna genomföra köp- eller upprätta tjänstekontraktet med dig.

Viss behandling av personuppgifter, som hänför sig till inköpsprocessen, aktiveras enbart därför att du begär eller godkänner det, vilket är fallet med lagring av betalnings- (kort) uppgifter för kommande köp eller där behandling av personuppgifter är nödvändigt för att skanna kvitton via ” Wallet” avsnittet i Appen eller för att tillhandahålla dig funktioner som ”kommer snart/snart tillbaka”. I dessa fall stöds behandlingen av dina personuppgifter av ditt eget samtycke.

Vi anser att vi har en laglig rätt att utföra dessa nödvändiga verifieringar för att upptäcka och förebygga potentiella bedrägerier när du gör ett köp. Vi anser att behandlingen av dessa personuppgifter är positiva för alla inblandade parter när ett köp betalas och i synnerhet för dig, eftersom detta gör det möjligt för oss att vidta åtgärder för att skydda dig från bedrägeriförsök från tredje parter.

3. Kundtjänst

Vi anser att vi har laglig rätt när det gäller att besvara förfrågningar eller konsultationer som du har initierat genom olika befintliga kontaktkanaler. Vi anser att behandlingen av dessa personuppgifter är till fördel för dig i den utsträckning som det gör det möjligt för oss att på ett tillfredsställande sätt besvara dina frågor.

När du tar kontakt med oss, särskilt när det gäller hanteringen av incidenter som berör din beställning eller produkt/tjänst som du har köpt genom Plattformen, är behandlingen av dina personuppgifter nödvändig för att fullfölja köpekontraktet.

När din förfrågan gäller utövandet av dina rättigheter, som vi informerar dig om nedan, eller när det gäller anspråk på våra produkter eller tjänster, har vi laglig rätt att behandla dina personuppgifter för att kontrollera att de överensstämmer med våra juridiska skyldigheter.

4. Marknadsföring

Vi har laglig rätt att behandla dina personuppgifter för marknadsföringsändamål med hänvisning till det samtycke som du har gett oss, tex. när du accepterar att ta emot anpassad information från ett flertal källor där du tillåter att vi skickar ”push-meddelanden” till din mobiltelefon eller när du godkänner de legala villkoren för att delta i marknadsföringsinsatser där vi publicerar dina bilder på Plattformen eller i våra sociala nätverkskanaler.

För att visa dig anpassad information anser vi att vi har laglig rätt att utföra en profilering med hjälp av informationen som vi har om dig (som tex. din nätsurfing, dina preferenser eller din köphistorik) och de personuppgifter du har försett oss med, som din ungefärliga ålder eller språk, eftersom vi anser att behandlingen av dessa uppgifter också är fördelaktig för dig då de gör det möjligt att förbättra din upplevelse och tillgång till information som stämmer överens med dina preferenser.

5. Analys av användbarhet och kvalitet

Vi anser att vi har en laglig rätt när det gäller att analysera Plattformens användbarhet och användarens tillfredsställelsegrad då vi anser att behandlingen av dessa uppgifter även är till fördel för dig, eftersom syftet är att förbättra användarupplevelsen och tillhandahålla en service av hög kvalitet.

 1. HUR LÄNGE BEHÅLLER VI DINA PERSONUPPGIFTER

Tiden som vi kommer att behålla dina personuppgifter beror på syftet för vilket de behandlas, enligt vad som anges nedan:

Syfte

Tid under vilken uppgifterna behålls

1. För att hantera din användarregistrering på vår Plattform

Vi kommer att behandla dina personuppgifter under den tid som du är en registrerad användare (det vill säga tills du beslutar dig för att avbryta registreringen).

2. Utveckling, fullföljande och verkställande av köp- eller tjänstekontrakt

Vi kommer att behandla dina personuppgifter under den tid som det tar att hantera köpet av produkter eller tjänster som du har förvärvat, inklusive eventuella returer, klagomål eller anspråk som berör köpet av produkten eller tjänsten ifråga.

Ibland kommer vi att behandla personuppgifterna under den tid som du bestämmer, vilket är fallet med betalning- (kort) information som du har begärt att vi ska spara för kommande köp.

3. Kundtjänst

Vi kommer att behandla dina personuppgifter under den tid som är nödvändig för att uppfylla din begäran eller din ansökan.

4. Marknadsföring

Vi kommer att behandla dina personuppgifter tills du avanmäler dig från eller annullerar din prenumeration på Nyhetsbrevet.

Om du deltar i någon kampanj kommer vi att behålla uppgifterna under sex (6) månader efter att kampanjen är slutförd.

5. Analys av användbarhet och kvalitet

Vi kommer att behandla dina personuppgifter då och då under den tid som vi fortsätter utföra specifik kvalitetsåtgärd eller enkät eller tills vi anonymiserar dina uppgifter om dina surfingvanor.

Trots det faktum att vi kommer att behandla dina personuppgifter under den tid som är absolut nödvändig för att uppnå syftet i fråga, kommer vi följaktligen att bevara dem vederbörligen skyddade under den tid då ansvar för behandlingen av dem kan utkrävas, i enlighet med gällande lagstiftning från tid till annan. När var och en av de potentiella åtgärderna är preskriberade, kommer vi att radera personuppgifterna.

 1. DELAR VI DINA PERSONUPPGIFTER MED TREDJE PARTER

För att uppnå de syften som är omnämnda i Integritetspolicyn måste  vi bereda åtkomst till dina personuppgifter för enheter inom Inditex koncernen och för tredje parter som tillhandahåller stöd i de tjänster som vi erbjuder dvs.:

För effektivitetsändamål ur tjänstesynpunkt är vissa av dessa tjänster belägna i områden utanför Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet, som inte erbjuder en nivå av dataskydd som är jämförbar med det dataskydd som finns i Europeiska unionen, eller med andra ord, USA. I sådana fall informerar vi dig att vi kommer att föra över dina personuppgifter med tillämpning av lämpliga skyddsåtgärder och alltid hålla dina personuppgifter skyddade:

https://www.privacyshield.gov/welcome

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en

Dessutom informerar vi dig om att vi behöver dela dina personuppgifter med vårt moderbolag  Industria de Diseño Textil, S.A. (Inditex, S.A.), Inditex koncernens holdingbolag, för att uppfylla moderbolagets skyldigheter.

 1. VILKA DINA RÄTTIGHETER ÄR NÄR DU GER OSS TILLGÅNG TILL DINA PERSONUPPGIFTER

Vi åtar oss att hålla dina personuppgifter konfidentiella och säkerställa att du kan utöva dina rättigheter. Med tanke på att vi, i egenskap av gemensamt personuppgiftsansvariga, har godkänt att du kostnadsfritt kan utöva dina rättigheter genom att skicka oss ett e-postmeddelande till en enda e-postadress (dataprotection@oysho.com) och helt enkelt informera oss om anledningen till din begäran samt den rättighet som du vill utöva. Om vi anser det nödvändigt att du identifierar dig kan vi begära att du förser oss med en kopia av ett dokument som styrker din identitet.

I synnerhet har du, oaktat för vilket syfte eller på vilken rättslig grund vi behandlar dina personuppgifter, följande rättigheter:

Om du har gett oss ditt samtycke till att behandla dina uppgifter för något ändamål har du också rätt att när som helst ta tillbaka ditt samtycke. Några av de sätt du kan använda dig av för att ta tillbaka ditt samtycke förklaras i avsnitt 2 där vi förklarar i vilket syfte vi behandlar dina personuppgifter.

När vi har rättslig grund för att behandla dina personuppgifter på grund av ditt samtycke eller för att upprätta avtalet, enligt avsnitt 3, kommer du också att ha rätt att begära att dina personuppgifter porteras. Detta innebär att du har rätt att ta emot personuppgifter, som har gjorts tillgängliga för oss på ett strukturerat, vanligen använt och i ett maskinläsbart format, som gör det möjligt att överföra dem direkt till en annan enhet utan några hinder från vår sida.

Dessutom, när behandlingen av dina personuppgifter är baserad på ett berättigat intresse, kommer du också att ha rätt att göra invändningar mot behandlingen av dina personuppgifter.

Slutligen informerar vi dig om att du har rätt att framställa anspråk till den ansvariga  tillsynsmyndigheten, framför allt till:

 1. VAD HÄNDER NÄR DU FÖRSER OSS MED PERSONUPPGIFTER FRÅN TREDJE PART

Vi erbjuder funktioner eller tjänster som kräver att vi behandlar personuppgifter från tredje part, som du måste tillhandahålla, till exempel vid aktivering av presentkort och då presentkort skickas eller vid hanteringen av ansökan om presentkort. Om du förser oss med personuppgifter från tredje part, garanterar du att du har informerat dem om syftet med och sättet på vilket vi behöver behandla deras personuppgifter.

 1. ÄNDRINGAR I INTEGRITETSPOLICYN

Vi kan behöva ändra informationen i denna Integritetspolicy när vi anser det lämpligt. Skulle vi göra detta, kommer vi att meddela dig på olika sätt genom Plattformen (exempelvis genom en banner, en pop-up eller ett ”push-meddelande”) eller så kan vi komma att skicka dig ett meddelande till din e-postadress när ändringen ifråga berör din integritet, för att du ska kunna granska ändringen, bedöma den och i förekommande fall invända mot den eller avregistrera dig från en tjänst eller funktionalitet. Under alla omständigheter föreslår vi att du granskar Integritets- och Cookiepolicyn då och då för den händelse att mindre ändringar görs eller om vi gör en interaktiv förbättring, eftersom du alltid kommer att kunna använda den som en permanent informationskälla på vår Webbsida och i vår App.

 1. INFORMATION OM COOKIES

Vi använder cookies och liknande tekniker för att underlätta surfing på Plattformen, för att förstå hur du interagerar med oss och, i vissa fall, för att kunna visa dig annonser i enlighet med dina surfingvanor. Läs vår Cookiepolicy för att bättre förstå cookies och liknande tekniker som vi använder och för att förstå annan information av intresse för dig.