OYSHO {7} | Šport, plavky a plážové oblečenie | Oficiálna stránka

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

NAŠE ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV V SKRATKE

 1. KTO SME? Sme spoločnosť OYSHO SLOVAKIA, S.R.O. a OYSHO ESPAÑA, S.A. a Vaše osobné údaje spracovávame ako spoloční prevádzkovatelia. To znamená, že nesieme spoločnú zodpovednosť za spôsob spracovania a ochranu Vašich osobných údajov.  Zobraziť podrobnosti.
 2. K ČOMU POUŽÍVAME VAŠE ÚDAJE. Vaše údaje (získané online alebo osobne), okrem ďalších účelov, použijeme na spravovanie registrácie Vás ako užívateľa, na spravovanie Vašich nákupov produktov alebo služieb, riešenie Vašich požiadaviek, ako aj na zasielanie našich personalizovaných oznámení, pokiaľ si to želáte. Zobraziť podrobnosti.
 3. PREČO POUŽÍVAME VAŠE ÚDAJE. K spracovaniu Vašich údajov nás oprávňujú rôzne právne dôvody. V prvom rade ich potrebujeme spracovať, aby sme mohli plniť zmluvu, ktorú s nami uzatvárate pri registrácii a nákupe alebo využívaní niektorých z našich služieb či funkcií. Existujú však aj iné dôvody, ktoré nás oprávňujú k ich využitiu, ako napríklad náš záujem na vybavení Vašich požiadaviek či súhlas, ktorý nám udeľujete na zasielanie newsletteru. Zobraziť podrobnosti.
 4. S KÝM VAŠE ÚDAJE ZDIEĽAME. Vaše údaje zdieľame s poskytovateľmi služieb, ktorí nám poskytujú pomoc alebo podporu. Ide o spoločnosti Skupiny Inditex, alebo externých spolupracovníkov v rámci Európskej únie aj mimo nej, s ktorými sme uzavreli dohodu. Zobraziť podrobnosti.
 5. VAŠE PRÁVA. Máte právo na prístup, opravu či vymazanie svojich osobných údajov. V niektorých prípadoch máte aj ďalšie práva, ako napríklad právo namietať proti používaniu Vašich údajov či právo na ich prenosnosť, ako podrobne vysvetľujeme nižšie. Zobraziť podrobnosti.

Aby ste dôkladne porozumeli tomu, ako Vaše osobné údaje používame a aké práva v tejto súvislosti máte, prečítajte si naše Zásady ochrany osobných údajov uvedené nižšie v úplnom znení.

*******

KÝM ZAČNETE…

 1. KTO JE PREVÁDZKOVATEĽOM VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľmi Vašich osobných údajov sú:

Inak povedané, tak OYSHO SLOVENSKU ako aj OYSHO ŠPANIELSKO (ďalej spoločne ako „My“ či „Spoloční prevádzkovatelia“) sme Spoločnými prevádzkovateľmi údajov. Znamená to, že spoločne riadime spracovanie a zodpovedáme za ochranu Vašich osobných údajov.

 1. PREČO SPRACOVÁVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE

V závislosti od účelu spracovania Vašich osobných údajov, bude nevyhnutné spracovávať určité Vaše osobné údaje, ako je vysvetlené vyššie, pričom vo všeobecnosti, a v závislosti od prípadu, to budú tieto:

Nezabudnite, že keď Vás požiadame o vyplnenie Vašich osobných údajov, aby sme Vám mohli poskytnúť prístup k niektorej funkcii či službe danej Platformy, budú určite polia označené ako povinné. Robíme tak preto, že sa jedná o údaje, ktoré sú potrebné pre poskytnutie danej služby či pre prístup k danej funkcii. Majte prosím na pamäti, že ak sa rozhodnete neposkytnúť nám tieto údaje, je možné, že nebudete môcť dokončiť svoju registráciu ako užívateľ, prípadne nebudete môcť využiť dané služby či funkcie.

V závislosti od Vašej interakcie s našou Platformou budeme spracovávať Vaše osobné údaje na tieto účely:

ÚČEL

+ info

1. Spravovanie Vašej registrácie ako užívateľa Platformy

V prípade, že sa rozhodnete stať sa registrovaným užívateľom našej Platformy, budeme musieť spracovať Vaše údaje, aby sme Vás mohli identifikovať ako užívateľa tejto Platformy a udeliť Vám prístup k jej funkciám, produktom a službám, ktoré majú registrovaní užívatelia k dispozícii. Svoj zaregistrovaný účet môžete zrušiť, keď kontaktujete náš Zákaznícky servis.

Môžete tiež využiť pre prístup alebo prihlásenie pomocou sociálnej siete ako napríklad Facebook, či už pri registrácii nového užívateľa, alebo na prepojenie prihlásenia k aktuálnemu účtu. V takom prípade budú Vaše prihlasovacie údaje, ako aj Váš e-mail v prípade súhlasu, importované z Vášho účtu na sociálnej sieti. Použitím tejto funkcie pri prihlásení nám bude môcť sociálna sieť zaslať určité doplňujúce údaje z Vášho verejného profilu, ako napríklad Vaše meno, pohlavie, približný vek alebo profilovú fotografiu, a to v súlade s podmienkami používania sociálnej siete, ktoré Vám odporúčame si pozorne prečítať. Bez Vášho súhlasu nebudeme tieto dodatočné údaje ukladať. Používanie tejto funkcie môže znamenať, že poskytujete určité informácie o Vašej aktivite na sociálnej sieti. V každom prípade Vám odporúčame skontrolovať nastavenia súkromia a zásady ochrany súkromia na sociálnych sieťach, aby ste vedeli, ako tieto siete s Vašimi údajmi pracujú.

2. Príprava, dodržiavanie a presadzovanie kúpnej zmluvy či zmluvy o poskytovaní služieb, ktoré ste na Platforme s nami uzatvorili

Tento účel zahŕňa spracovanie údajov predovšetkým na:

 • Kontaktovanie Vás v súvislosti s aktualizáciami alebo informatívnymi oznámeniami súvisiacimi so zmluvnými funkciami, produktmi či službami, vrátane zasielania dotazníkov prieskumov kvality, aby sme boli schopní určiť stupeň spokojnosti zákazníkov s poskytnutými službami.
 • Spracovanie platby za kúpené produkty, nezávisle od spôsobu platby. Napríklad:
 • Ak si pri kúpe niektorého nášho produktu prostredníctvom našej Webovej stránky alebo Aplikácie zvolíte funkciu uložiť údaje o platobní karte pre ďalšie nákupy, budeme musieť Vaše údaje spracovať na účely aktivácie a rozšírenia danej funkcie. Súhlas na aktiváciu tejto funkcie umožňuje, aby sa Vaše platobné údaje pri ďalších nákupoch automaticky vyplnili, takže ich nebudete musieť zadávať pri každom nákupe, pričom budú považované za platné a účinné pre každý ďalší nákup. Údaje o svojich platobných kartách môžete zmeniť alebo vymazať kedykoľvek, a to prostredníctvom príslušnej sekcie pri platobných informáciách zo svojho registrovaného užívateľského účtu na Webovej stránke, alebo z funkcie Wallet v Aplikácii OYSHO.
 • Ak používate funkciu Wallet v Aplikácii na platenie nákupov v kamenných predajniach, potrebujeme spracovať Vaše údaje na aktiváciu tejto funkcie, aby ste mohli vykonávať platby za nákupy v kamenných predajniach OYSHO v Slovensku (ďalej „kamenné predajne“), ktoré sú k tomu vybavené.
 • Aktiváciu mechanizmov potrebných na prevenciu potenciálnych podvodov voči Vám aj nám počas procesu nákupu. Pokiaľ uvážime, že operácia môže byť podvodná, toto spracovanie môže mať za následok zablokovanie transakcie.
 • Vybavovanie možných vrátení tovaru či služieb po uskutočnení nákupu a správa žiadostí o informácie o dostupnosti tovarov a ich rezerváciu prostredníctvom Platformy, či poskytovanie služieb spojených s funkciou Personal Tailoring, podľa aktuálne dostupných možností.
 • Fakturovanie a poskytnutie dokladov a faktúr za nákupy, ktoré ste vykonali prostredníctvom Platformy.
 • Zabezpečenie, že máte možnosť používať  ostatných dostupných funkcií či služieb, ako nákup, správa a používanie darčekovej karty či darčekového poukazu, ako aj poskytnutie prístupu a používanie siete Wifi, ktorá je pre našich klientov k dispozícii v kamenných predajniach.

3. Vybavenie žiadostí a požiadaviek, ktoré urobíte prostredníctvom Zákazníckeho servisu

Spracovávame iba osobné údaje, ktoré sú nevyhnutne potrebné na spravovanie či riešenie Vašich žiadostí a požiadaviek.

4.  Marketingové účely

Tento účel zahŕňa spracovanie údajov predovšetkým:

 • Keď sa prihlásite na náš Newsletter, spracujeme Vaše osobné údaje za účelom spracovania Vášho prihlásenia, vrátane zasielania personalizovaných informácií ohľadne našich produktov a služieb prostredníctvom rôznych prostriedkov (e-mail alebo SMS). Tieto informácie Vám tiež môžeme doručiť prostredníctvom push upozornení, pokiaľ si ich aktivujete vo svojom mobilnom zariadení.
  • Majte preto na pamäti, že toto spracovanie údajov zahŕňa analýzu Vášho užívateľského/zákazníckeho profilu, s cieľom zistiť, aké sú Vaše preferencie, a ktoré by tak mohli byť produkty či služby, ktoré sa najviac hodia k Vášmu štýlu, keď Vám informácie zasielame. Napríklad na základe Vašej histórie nákupov a prezerania (ide teda o produkty, na ktoré ste klikli), Vám napríklad navrhneme produkty, o ktorých si myslíme, že by Vás mohli zaujímať, a pokiaľ máte registráciu, poskytneme Vám funkciu „obnovenie košíka“.
  • Nezabudnite, že sa kedykoľvek môžete odhlásiť z odberu Newsletteru, a to zdarma a prostredníctvom sekcie „Newsletter“ na Platforme, ako aj spôsobom, ktorý uvádzame na každom zaslanom oznámení. Ak si neželáte dostávať push upozornenia, môžete ich deaktivovať vo svojom mobilnom zariadení.
 • Realizácia propagačných akcií (napríklad súťaže či zasielanie zoznamu uložených produktov na uvedený e-mail). Pri účasti v niektorej propagačnej akcii nám dávate oprávnenie na spracovanie údajov, ktoré ste nám poskytli v súvislosti s každou propagačnou akciou, a na ich komunikáciu prostredníctvom rôznych médií, ako sú sociálne siete či samotná Platforma. V každej propagačnej akcii, ktorej sa zúčastníte, budete mať k dispozícii všeobecné podmienky, kde Vám poskytneme detailnejšie informácie o spracovaní Vašich osobných údajov.
 • Šíriť prostredníctvom Platformy alebo našich kanálov na sociálnych sieťach fotografie alebo obrázky, ktoré ste zdieľali verejne, pokiaľ nám na to dáte súhlas.

5. Analýza využiteľnosti a kvality pre zlepšenie našich služieb

Pri vstupe do našej  Platformy Vás informujeme, že budeme spracovávať Vaše údaje o prezeraní, a to na analytické a štatistické účely, inak povedané, na to, aby sme pochopili spôsob, akým užívatelia používajú Platformu, vďaka čomu ju budeme môcť zlepšovať.

V určitých prípadoch tiež uskutočňujeme prieskumy kvality a dotazníky určené k tomu, aby sme poznali stupeň spokojnosti našich zákazníkov a užívateľov a zistili, ktoré oblasti môžeme vylepšiť.

 1. AKÉ JE NAŠE ZÁKONNÉ OPRÁVNENIE NA SPRACOVANIE VAŠICH ÚDAJOV?

Právny základ, ktorý nám umožňuje spracovávať Vaše osobné údaje závisí tiež od účelu, na ktorý ich spracovávame, a to nasledovným spôsobom:

Účel

Právny základ

1. Spravovanie Vašej registrácie ako užívateľa Platformy

Spracovávanie Vašich údajov je potrebné na splnenie podmienok, ktoré upravujú používanie Platformy. Inak povedané, aby ste sa mohli na Platforme zaregistrovať ako užívateľ, potrebujeme spracovať Vaše osobné údaje, inak by sme registráciu nemohli vykonať.

V prípade, že sa rozhodnete využiť prístup či prihlásenie prostredníctvom sociálnej siete, dôvodom, ktorý nás oprávňuje spracovať Vaše osobné údaje, je súhlas, ktorý dávate autorizáciou postúpenia Vašich údajov zo sociálnej siete.

2. Príprava, dodržiavanie a presadzovanie kúpnej zmluvy či zmluvy o poskytovaní služieb

Spracovanie Vašich údajov je nevyhnutné na uzavretie kúpnej zmluvy  alebo zmluvy o poskytovaní služieb s Vami.

Niektoré spracovanie osobných údajov spojených s nákupným procesom bude aktivované iba v prípade, že o to požiadate alebo nás k tomu autorizujete, ako napríklad uloženie platobných údajov (platobná karta) pre ďalšie nákupy, či spracovanie údajov potrebných na skenovanie účteniek prostredníctvom služby Wallet v Aplikácii, alebo na informovanie o dostupnosti našich produktov. V týchto prípadoch je základom, podľa ktorého Vaše údaje spracujeme, Váš vlastný súhlas.

Domnievame sa, že máme oprávnený záujem realizovať potrebné kontroly na zisťovanie možných podvodov a predchádzanie takýmto podvodom, keď uskutočňujete nákup. Spracovanie týchto údajov je z nášho pohľadu prospešné pre všetky strany, ktoré sú zahrnuté do platby za nákup, a predovšetkým pre Vás, pretože nám to umožňuje aplikovať opatrenia na Vašu ochranu pred možnými podvodmi od tretích strán.

3. Zákaznícky servis

Domnievame sa, že máme oprávnený záujem riešiť žiadosti či otázky, ktoré nám predkladáte prostredníctvom rôznych kontaktných kanálov. Vnímame to tak, že spracovanie týchto údajov je prospešné aj pre Vás, pretože nám umožňuje adekvátne Vám pomôcť a riešiť Vaše požiadavky.

Keď nás kontaktujete, napríklad kvôli riešeniu problémov s objednávkou alebo produktom či službou dodanou prostredníctvom Platformy, spracovanie je potrebné na naplnenie kúpnej zmluvy.

Pokiaľ sa Vaša otázka týka uplatnenia práv, o ktorých Vás informujeme nižšie, alebo reklamácií v súvislosti s našimi produktmi či službami, k spracovaniu Vašich údajov nás oprávňuje plnenie zákonných povinností z našej strany.

4. Marketing

Právnym základom pre spracovanie Vašich údajov na účely marketingu je súhlas, ktorý nám dávate napríklad vtedy, keď súhlasíte so zasielaním personalizovaných informácií prostredníctvom rôznych kanálov, keď povolíte zasielanie push upozornení vo Vašom zariadení, alebo keď prijmete právne podmienky pre účasť v propagačnej akcii či publikovanie Vašich fotografií na Platforme alebo našich sociálnych sieťach.

Aby sme Vám mohli zobrazovať personalizované informácie, domnievame sa, že máme oprávnený záujem vykonávať profilovanie na základe informácií, ktoré o Vás máme (ako je napríklad Vaše prezeranie, preferencie či história nákupov), a osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, ako vekové rozmedzie či jazyk, pretože si myslíme, že spracovanie týchto údajov je prospešné aj pre Vás, keďže Vám umožňuje mať lepší užívateľský zážitok a získavať informácie podľa Vašich preferencií.

5. Analýza využiteľnosti a kvality

Domnievame sa, že máme oprávnený záujem analyzovať využiteľnosť Platformy a stupeň spokojnosti užívateľa, pretože sme toho názoru, že spracovanie týchto údajov je pre Vás prospešné, pretože jeho účelom je zlepšovať užívateľský zážitok a ponúkať kvalitnejšie služby.

 1. AKO DLHO BUDEME VAŠE ÚDAJE UCHOVÁVAŤ

Doba uchovávania Vašich údajov bude závisieť od účelov, na ktoré ich spracujeme, a to nasledovne:

Účel

Doba uloženia

1. Spravovanie Vašej registrácie ako užívateľa Platformy

Vaše údaje budeme spracovávať počas doby, kým budete registrovaným užívateľom (takže až dovtedy, kým účet nezrušíte).

2. Príprava, dodržiavanie a presadzovanie kúpnej zmluvy či zmluvy o poskytovaní služieb

Vaše údaje budeme spracovávať po dobu, ktorá bude potrebná na správu nákupov produktov či služieb, ktoré ste si zakúpili, vrátane možných vrátení, sťažností či reklamácií v súvislosti s nákupom konkrétneho produktu či služby.

V určitých prípadoch budeme údaje spracovávať len do chvíle, kedy o tom sami rozhodnete, ako napríklad v prípade platobných údajov (údajov o karte), o ktorých uloženie nás požiadate pre budúce nákupy.

3. Zákaznícky servis

Vaše údaje budeme spracovávať počas doby, ktorá bude potrebná na vyriešenie Vašej žiadosti či požiadavky.

4. Marketing

Vaše údaje budeme spracovávať do doby, kým nezrušíte registráciu alebo sa neodhlásite z odberu newsletteru.

Ak sa zúčastňujete propagačných akcií, uložíme Vaše údaje po dobu 6 mesiacov od skončenia akcie.

5. Analýza využiteľnosti a kvality

Vaše údaje budeme spracovávať presne počas doby, v ktorej prejdeme k uskutočneniu konkrétneho prieskumu kvality či dotazníka, alebo až do zanonymizovania Vašich údajov o prezeraní.

Vaše údaje budeme ukladať počas striktne vymedzenej doby potrebnej na splnenie príslušného účelu. Následne je uchováme riadne uschovane a chránene počas doby, v ktorej by mohla vzniknúť právna zodpovednosť vyplývajúca z ich spracovania, v súlade s aktuálne platnou legislatívou. Akonáhle dôjde k uplynutí lehôt na jednotlivé úkony, pristúpime k vymazaniu osobných údajov.

 1. ZDIEĽAME VAŠE ÚDAJE S TRETÍMI STRANAMI

Na účely uvedené v týchto Zásadách ochrany osobných údajov je potrebné, aby sme Vaše údaje sprístupnili spoločnostiam Skupiny Inditex a tretím stranám, ktoré nám poskytujú podporu pri poskytovaní služieb, konkrétne:

Pre účely efektívnosti služieb sú niektorí zo spomínaných poskytovateľov situovaní v oblastiach mimo Európskeho hospodárskeho priestoru, kde nie je poskytovaná úroveň ochrany údajov porovnateľná s Európskou úniou. Ide napríklad o Spojené štáty americké. V takých prípadoch Vás budeme informovať, že prenášame Vaše údaje s dostatočnými zárukami a strážiac ich bezpečnosť:

https://www.privacyshield.gov/welcome

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en

Na druhej strane Vás informujeme, že je pre nás nevyhnutné Vaše údaje poskytnúť našej materskej spoločnosti, Industria de Diseño Textil, S.A. (Inditex, S.A), holdingovej spoločnosti Skupiny Inditex, a to na plnenie povinností materskej spoločnosti.

 1. AKÉ SÚ VAŠE PRÁVA, KEĎ NÁM POSKYTNETE SVOJE ÚDAJE

Zaväzujeme sa k tomu, že budeme rešpektovať dôvernosť Vašich osobných údajov a garantovať Vám uplatnenie Vašich práv. Ako spoloční prevádzkovatelia sme sa zhodli, že svoje práva môžete uplatniť bezplatne, zaslaním e-mailu na spoločnú e-mailovú adresu dataprotection@oysho.com, jednoducho s uvedením dôvodu svojej žiadosti a práva, ktoré si chcete uplatniť. V prípade, že to bude potrebné na Vašu identifikáciu, môžeme Vás požiadať o kópiu dokladu osvedčujúceho Vašu totožnosť.

Nezávisle na účele či právnom základe, na základe ktorého budeme Vaše údaje spracovávať, máte právo:

Ak ste nám poskytli svoj súhlas so spracovaním Vašich údajov na akékoľvek účely, máte právo kedykoľvek ho odvolať. Niektoré zo spôsobov, ktorými môžete svoj súhlas zrušiť, sú vysvetlené v odstavci 2, kde vysvetľujeme, na aké účely Vaše údaje spracovávame.

Keď naše oprávnenie na spracovanie Vašich údajov vznikne na základe Vášho súhlasu či plnením zmluvy, ako je uvedené v odstavci 3, budete mať tiež právo požiadať o prenosnosť svojich osobných údajov. To znamená, že budete mať právo získať osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, a to v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, aby ste ich mohli priamo poskytnúť inému subjektu, a to vždy, keď to bude technicky možné.

Navyše, keď sa bude spracovanie Vašich údajov zakladať na našom oprávnenom záujme, budete mať taktiež právo namietať proti spracúvaniu Vašich údajov.

Na záver Vás informujeme o Vašom práve podať sťažnosť dozornému orgánu vo veci ochrany príslušných údajov, a to konkrétne:

 1. ČO SA STANE, AK NÁM POSKYTNETE ÚDAJE TRETEJ STRANY?

Ponúkame funkcie a služby, ktoré vyžadujú, aby sme spracovali údaje tretích strán, ktoré nám poskytnete, ako napríklad pri aktivácii a zaslaní darčekového poukazu, či pri správe uplatnení darčekového poukazu. Pokiaľ nám poskytnete osobné údaje tretích osôb, garantujete, že ste tieto osoby informovali o účeloch a spôsobe, akým potrebujeme ich osobné údaje spracovať.

 1. ZMENY V ZÁSADÁCH OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Pokiaľ tak uznáme za vhodné, môžeme zmeniť informácie obsiahnuté v týchto Zásadách ochrany osobných údajov. V prípade, že sa tak stane, upozorníme Vás na to rôznymi spôsobmi, a to prostredníctvom Platformy (napríklad pomocou banneru, vyskakovacieho okna či push upozornenia). Taktiež Vám pošleme oznámenie na Váš e-mail, pokiaľ bude zmena dôležitá pre ochranu Vášho súkromia, aby ste si zmeny mohli prejsť, vyhodnotiť a prípadne s nimi nesúhlasiť či sa odhlásiť z niektorej funkcie alebo služby. V každom prípade Vám radíme, aby ste si tieto Zásady ochrany osobných údajov z času na čas prezreli, pretože môžu nastať menšie zmeny, prípadne nejaké interaktívne vylepšenie. Vždy ich nájdete ako stále zverejnené informácie na našej Webovej stránke a v našej Aplikácii.

 1. INFORMÁCIE O COOKIES

Súbory cookies a podobné technológie používame na zjednodušenie prezerania Platformy, na získanie informácií o tom, ako s nami komunikujete, a v určitých prípadoch na to, aby sme Vám mohli zobrazovať reklamu na základe Vašich návykov pri prezeraní. Prečítajte si prosím naše Zásady používania cookies, aby ste sa podrobnejšie oboznámili so súbormi cookies a podobnými technológiami, ktoré používame, s ich účelom a ďalšími podobnými informáciami.