ENTORNO DE PRUEBA / TEST ENVIRONMENT
 
 
สิ่งนี้ผลักดันเรา พัฒนาพันธสัญญาเพื่อความยั่งยืน

เราเชื่อในอนาคตที่ยั่งยืน เรากำลังออกแบบและผลิตคอลเลคชันโดยใช้วิธีการที่มีความรับผิดชอบ

เราดำเนินงานในทุกระดับเพื่อให้มั่นใจว่าสินค้าของเราส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมน้อยที่สุด เราให้ซัพพลายเออร์ของเรามีส่วนร่วมในการพัฒนาห่วงโซ่การผลิตที่เคารพสิ่งแวดล้อมในทุกกระบวนการ

เรามุ่งมั่นสร้างอนาคตที่เป็นมิตรต่อโลกใบนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับ Join life
คอลเลคชัน Join life
พันธสัญญา

เรามีพันธสัญญาด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นสาเหตุที่เราพัฒนาวิธีการใหม่ ๆ ที่ส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมอยู่เสมอ
เป้าหมายของเราคือการนำเสนอคอลเลคชันที่ยั่งยืน ผลิตด้วยวิธีการที่มีความรับผิดชอบและมีจริยธรรม

2019
39,1% คอลเลคชัน JOIN LIFE
100% ร้านค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
2020
พันธสัญญา CANOPYSTYLE เพื่อการอนุรักษ์ป่าไม้

การปล่อยสารเคมีอันตรายเป็นศูนย์ (ZDHC) 
100% รับบริจาคเสื้อผ้าใช้แล้วที่ร้าน
2023
100% เส้นใยเซลลูโลสแบบยั่งยืน
100% หีบห่อที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
100% ปราศจากการให้ถุงพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวแก่ลูกค้า
2025
100% ฝ้ายแบบยั่งยืน
100% ลินินแบบยั่งยืน
100% พอลิเอสเตอร์รีไซเคิล
80% ใช้พลังงานทดแทน

เรามุ่งมั่นทำงานในทุกขั้นตอนของห่วงโซ่การผลิตเพื่อรับรองว่าจะมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน

#JOINLIFE #RECYCLE
CARE FOR FIBER

เราใช้วัตถุดิบแบบยั่งยืนในการสร้างสรรค์คอลเลคชัน Join Life โดยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากทุกกระบวนการ

ผ้าฝ้าย

ฝ้ายที่ปลูกด้วยวิธีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมคืออะไร

วิธีการทำการเกษตรที่ใช้ผลิตฝ้ายที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนั้นคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ความหลากหลายทางชีวภาพโดยรอบ และเกษตรกรผู้ปลูก ฝ้ายที่ปลูกด้วยวิธีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนั้นใช้ปุ๋ยและสารกำจัดศัตรูพืชจากธรรมชาติ และไม่มีการตัดแต่งทางพันธุกรรม

ไลโอเซลล์ TENCEL®

เส้นใยที่ผลิตจากไม้ที่ปลูกในป่าที่มีการจัดการอย่างยั่งยืน ที่ซึ่งต้นไม้ถูกเก็บเกี่ยวภายใต้สภาวะที่มีการควบคุมอย่างเข้มงวดและมีการรับรองว่าจะฟื้นฟูสภาพป่า

เช่นเดียวกัน การผลิตเส้นใยนั้นทำในระบบปิดที่น้ำ 100% และสารเคมี 95% ถูกนำกลับมาใช้ใหม่

ผ้ารีไซเคิล

กระบวนการผลิตผ้าและเส้นใยรีไซเคิลใช้น้ำและพลังงานน้อยกว่า ใช้ทรัพยากรธรรมชาติน้อยกว่า จึงทำให้ผลิตของเสียน้อยลงตามไปด้วย นั่นหมายความว่าจะเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยลง เมื่อเนื้อผ้ารีไซเคิลนั้นมีคุณภาพเทียบเท่าผ้าใหม่ เราเรียกสิ่งนี้ว่า "upcycling"

ไลโอเซลล์ REFIBRA™

ไลโอเซลล์ REFIBRA™ คือเส้นใยที่ทำจากฝ้ายรีไซเคิลและไม้จากป่าที่มีการจัดการอย่างยั่งยืน

เราทำงานร่วมกับบริษัท Lenzing เพื่อพัฒนาวัสดุใหม่นี้: เราได้สร้างระบบหมุนเวียนซึ่งช่วยให้เราสามารถนำเศษผ้าที่เหลือไปให้พวกเขาผลิตเป็นเส้นใยใหม่ได้

ไลโอเซลล์ REFIBRA™ เปลี่ยนเศษผ้าให้เป็นทรัพยากรที่ใช้ประโยชน์ได้ ผลิตโดยใช้กระบวนการเดียวกับไลโอเซลล์ TENCEL® ตามมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมที่เคร่งครัดที่สุด ขณะที่ยังรักษาคุณสมบัติดั้งเดิมตามธรรมชาติไว้

พอลิเอสเตอร์รีไซเคิล

พอลิเอสเตอร์รีไซเคิลผลิตจากขวดพลาสติกรีไซเคิล การใช้วัตถุดิบเหล่านี้ช่วยเราลดปริมาณขยะพลาสติกโดยการมอบชีวิตใหม่ให้ขยะเหล่านั้น

ผ้ารีไซเคิลแบบทั่วไป

ในการรีไซเคิลผ้าแบบทั่วไป เศษผ้าจะถูกนำมาบดรวมกันและผสมกับเส้นใยบริสุทธิ์เพื่อผลิตออกมาเป็นผ้าใหม่

เสื้อผ้าที่ทำจากฝ้ายหรือผ้าวูลสามารถนำมารีไซเคิลได้ง่าย โดยเรากำลังทำงานร่วมกับ Cáritas สภากาชาด และ MIT ในโครงการพัฒนาต่าง ๆ ที่จะช่วยให้เราสามารถรีไซเคิลผ้าชนิดอื่น ๆ ได้ในอนาคต

พอลิเอไมด์รีไซเคิล

พอลิเอไมด์รีไซเคิลผลิตจากแหจับปลาใช้แล้ว พรม และเศษเหลือจากกระบวนการผลิตอื่น ๆ กระบวนการนี้ช่วยให้เราสามารถมอบชีวิตใหม่ให้กับผลิตภัณฑ์เหลือใช้เหล่านี้ได้ ช่วยประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ และลดปริมาณขยะ

RDS

Responsible Down Standard (RDS) เป็นการรับรองว่าขนเป็ดและขนสัตว์ปีกที่นำมาใช้นั้นมาจากเป็ดและห่านที่ได้รับการดูแลตามหลักจริยธรรม นอกจากนี้ มาตรฐานนี้ยังเป็นไปตามลำดับการครอบครองตั้งแต่ตอนที่อยู่ในฟาร์มจนถึงตอนที่มาเป็นผลิตภัณฑ์ในขั้นสุดท้าย นั่นหมายความว่าผู้บริโภคจะมั่นใจได้ว่าขนสัตว์ปีกที่นำมาใช้ในการผลิตนั้นเป็นไปตามมาตรฐาน RDS

เป้าหมายของเราคือการทำให้สินค้ามีความยั่งยืนมากขึ้น

#JOINLIFE #RECYCLE
ความห่วงใยต่อน้ำ

เรามุ่งมั่นลดการใช้น้ำและใช้น้ำอย่างรับผิดชอบ

เราลดการใช้น้ำในทุก ๆ กระบวนการการผลิต โดยใช้เทคโนโลยีที่ช่วยให้เราสามารถอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำสะอาดและใช้น้ำอย่างรับผิดชอบได้

เรามุ่งมั่นลดการปล่อยสารเคมีอันตรายให้เป็นศูนย์ หรือ Zero Discharge of Hazardous Chemicals (ZDHC) โดยมีเป้าหมายในการรับรองว่าจะไม่สร้างขยะสารเคมีที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมของเราในขั้นตอนการผลิต

เป้าหมายของเราคือการทำให้สินค้ามีความยั่งยืนมากขึ้น

#JOINLIFE #RECYCLE
ความห่วงใยต่อโลก

การจัดการที่มีประสิทธิภาพช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

กระบวนการของเราช่วยให้สามารถลดการปล่อยก๊าซและ/หรือการใช้สารเคมีในขั้นตอนการผลิตได้

เราใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น การใช้พลังงานทดแทน เพื่อผลิตคอลเลคชันของเราด้วยวิธีที่มีความยั่งยืนสูงสุดเท่าที่จะทำได้เราเข้าร่วมสนธิสัญญาแฟชั่น (Fashion Pact) โดยเป็นส่วนหนึ่งของพันธสัญญาด้านสิ่งแวดล้อมของเรา ลงนามในระหว่างการประชุม G7 ที่บียาริตส์ สนธิสัญญาแฟชั่นเป็นโครงการริเริ่มภายในอุตสาหกรรมแฟชั่นและสิ่งทอที่สนับสนุนความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม โดยอิงกับเป้าหมายที่มีพื้นฐานจากวิทยาศาสตร์ (SBT) ในด้านภูมิอากาศ ความหลากหลายทางชีวภาพ และมหาสมุทร

เป้าหมายของเราคือการทำให้สินค้ามีความยั่งยืนมากขึ้น

#JOINLIFE #RECYCLE
ใส่ใจชุมชน

เราดำเนินงานในทุกระดับเพื่อรับรองว่าจะเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมน้อยที่สุด 

เราต้องการให้เสื้อผ้าของเรานั้นดูแลทั้งผู้สวมใส่ ผู้ผลิต และโลกซึ่งเป็นแหล่งผลิตอย่างเท่าเทียมกัน

ซัพพลายเออร์

เราได้พัฒนาโปรแกรมการสืบทวนแหล่งที่มาซึ่งช่วยให้เราทราบว่าเสื้อผ้าของเรานั้นมาจากที่ใดและผลิตขึ้นอย่างไร

เพื่อเป็นการรับรองว่าเราดูแลและให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตของผู้ที่ทำงานให้เรา ระดับความปลอดภัย และมาตรฐานการผลิตสินค้าของเราในทุกขั้นตอนการผลิต เราจึงเริ่มใช้โปรแกรมที่ช่วยให้เราทราบว่าเสื้อผ้าของเราผ่านการตัดเย็บ ย้อมสี ฟอกสี และสร้างสรรค์ขึ้นจากแหล่งใด

ด้วยโปรแกรมการสืบทวนแหล่งที่มาและการร่วมมืออย่างต่อเนื่องกับผู้จัดหาของเรานี้เอง เรากำลังมุ่งพัฒนาเพื่อให้สามารถรับรองได้ว่าเราร่วมงานกับซัพพลายเออร์ที่ปฏิบัติตามหลักปฏิบัติของเราเท่านั้น

การสืบทวนแหล่งที่มาในห่วงโซ่การผลิต
ร้านค้า

ร้านค้าส่วนใหญ่ของเรา (98%) มีการจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

เราได้พัฒนาคู่มือจัดการพลังงานสำหรับร้านค้าที่กำหนดมาตรฐานสำหรับการออกแบบ การก่อสร้าง และการจัดการต่าง ๆ ในร้านค้าเพื่อลดการใช้น้ำและพลังงาน

เราทำงานร่วมกับสภาอาคารเขียวสหรัฐอเมริกา หรือ US Green Building Council (USGBC) เพื่อให้มั่นใจว่าร้านค้าของเราจะสามารถจัดการพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด U.S. Green Building Council เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่สนับสนุนความยั่งยืนทั้งในส่วนของการออกแบบ การก่อสร้าง และการใช้งานอาคารต่าง ๆ

เราได้เริ่มใช้โปรแกรมปรับปรุงประสิทธิภาพของบรรจุภัณฑ์ ซึ่งช่วยลดการใช้ไม้แขวนเสื้อพลาสติกลงได้ถึง 11 ล้านชิ้น คิดเป็นการลดการใช้พลาสติกจำนวนถึง 153,000 กิโลกรัมต่อปี

ช่วยเรารีไซเคิล #รีไซเคิล #JOINLIFE #RECYCLE  
นำเสื้อผ้าที่คุณไม่ใช้แล้วมาที่ร้านค้าของเราและวางไว้ในกล่องรับสินค้า

เรามีบริการนี้ในบางร้านค้า แต่เรากำลังพัฒนาในส่วนนี้อยู่ และอีกไม่นานคุณจะสามารถนำเสื้อผ้ามาให้เรารีไซเคิลได้ที่ร้านค้าทุกสาขาทั่วโลก

เสื้อผ้าทั้งหมดที่เราเก็บรวบรวมมาผ่านร้านค้าในสเปนนั้นจะถูกบริจาคให้กับ Cáritas โดยตรง และจะมีการแยกและแบ่งประเภทเพื่อส่งผ้าแต่ละชิ้นไปยังจุดหมายที่เหมาะสมที่สุด

 / 
เรานำสิ่งของกลับมาใช้ใหม่และรีไซเคิลสิ่งต่าง ๆ

เรายืดอายุการใช้งานของกล่อง กระเป๋า ไม้แขวน และอุปกรณ์ส่งสัญญาณเตือนของเราโดยการนำกลับมาใช้ใหม่จนถึงเวลาที่จำเป็นต้องนำไปรีไซเคิล ซึ่งช่วยลดปริมาณขยะได้

การบรรจุหีบห่อ
ซอง
กระดาษรีไซเคิล 25% จากป่าที่ปลูกแบบยั่งยืน 100% รีไซเคิลได้ 100% ใบรับรองจากองค์กรพิทักษ์ป่าไม้ FSC® (Forest Stewardship Council®)
กล่องกระดาษ
กระดาษรีไซเคิล 100% รีไซเคิลได้ 100% ใบรับรองการปฏิบัติตามระเบียบ European Directive 94/62/EC
การสนับสนุนชุมชน

เราร่วมทำโครงการเพื่อสังคมที่มุ่งพัฒนาชุมชน

โครงการริเริ่มด้านสังคมของเรานั้นมุ่งเน้นที่ความพยายามในการพัฒนาสวัสดิภาพทางสังคม การศึกษา และความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม

สวัสดิภาพทางสังคม
การศึกษา
ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม
งานกิจกรรม

เราช่วยให้ลูกค้าของเราเข้าร่วมโครงการริเริ่ม Join life ผ่านทางกิจกรรมต่าง ๆ

เสื้อยืดจากผ้ารีไซเคิล 100%
เศรษฐกิจหมุนเวียน Oysho Yoga
ถุงพลาสติกรีไซเคิล 100%

เป้าหมายของเราคือการทำให้สินค้ามีความยั่งยืนมากขึ้น

#JOINLIFE #RECYCLE
buy_look: เลือกซื้อตามลุค*** view_details: ดูรายละเอียด*** look: ลุค*** items: สินค้า***