ENTORNO DE PRUEBA / TEST ENVIRONMENT
 
 
 
 
 
OYSHO SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Daha sürdürülebilir bir geleceğe inanıyoruz. Bu nedenle Oysho bu değişimi teşvik etmek ve bütün süreçlerde sosyal ve çevresel etkiyi en aza indirmek için küresel eylem planını bir taahhüt olarak kabul ediyor.

Ürünlerimizin ürünleri kullananları, yapanları ve üretildikleri gezegeni eşit ölçüde korumasını istiyoruz.

Gezegene saygılı bir gelecek istiyoruz.

Çevreye ve insanlara en düşük etkiyi vererek en yüksek kaliteyi garanti eden tedarikçilerle çalışıyoruz.

Sürekli çevreyi düşünerek çevre yararına yeni çözümler arıyoruz.

#recycle #joinlife

En nuestras tiendas
Mağazalarımızda
Artık kullanmadığınız kıyafetlerinizi getirin ve mağazalarımızdaki kutulara bırakın.

Şu anda İspanya'daki bazı mağazalarımızda kutular bulunuyor.

Bu yıl içinde İspanya'daki tüm mağazalara kutular koyacağız ve önümüzdeki yıllarda dünya çapındaki mağazalarımızın tümünde geri dönüştürmek istediğiniz kıyafetleri bırakabilmenizi sağlamak için çalışmaya devam edeceğiz.

En nuestras tiendas

İspanyadaki mağaza ağımız aracılığıyla toplanan tüm giysiler doğrudan Caritas'a bağışlanmakta ve burada her bir giysi en uygun hedefe yönlendirilmek üzere ayrılarak sınıflandırılmaktadır.

Kar amacı gütmeyen bu örgüt giysilerinizin geri dönüşümünü sağlayacak, onları yeni kumaşlara dönüştürecek veya sosyal projelerine finansman sağlamak üzere kendi yardımlaşma kanallarında satacaktır.

%100 pamuk veya yün kıyafetlerin geri dönüşümü kolayca sağlanabilirken, gelecekte daha fazla kumaş türünü geri dönüştürmemize izin veren geliştirme projeleri üzerinde de çalışmaya devam ediyoruz.

Bağışlanan ürünleri toplama ve sınıflandırma kapasitesini artırmak için, tesislerin iyileştirilmesine izin verecek ve sosyal dışlanma yaşayan veya risk altındaki kişiler için iş imkanı yaratılmasını destekleyecek olan Caritas'a bağış taahhüdünde bulunduk.

Sürdürülebilir şekilde yönetilen ormanların ağaçlarından ve pamuktan üretilen bir iplik olan REFIBRA™ ipliğinin geliştirilmesinde Lenzing firması ile işbirliği yaptık. Üretim zincirimizden kalan kumaşları bu yeni ipliğe dönüştürmeleri için göndermemize izin veren döngüsel bir sistem yarattık.

Bu projenin amacı, gelecekte bu pamuğun mağazada toplanan kıyafetlerden gelmesini sağlamak.

Bu projenin amacı, gelecekte bu pamuğun mağazada toplanan kıyafetlerden gelmesini sağlamak.

Bize geri dönüşümde yardımcı olun #recycle #recycle #joinlife
ÜRÜNLERİMİZ Kıyafetlerimiz yerel tarımı destekler ve çevreye saygılıdır. KOLEKSİYONU KEŞFEDİN
Pamuk

Organik pamuk veya ekolojik olarak yetiştirilmiş pamuk nedir?

Yetiştirme tarzı çevreye, etrafındaki biyoçeşitliliğe ve yetiştiricilerine özen gösterir. Organik pamuk, doğal gübre ve pestisitler ile yetiştirilir ve tohumların genetiği değiştirilmemiştir.

Better Cotton nedir?

Better Cotton, Better Cotton Initiative tarafından onaylanan çiftçiler tarafından yetiştirilir. Better Cotton Inıtiative (BCI), onurlu çalışma prensibini teşvik etme ve suyun verimli kullanımı ile toprağa ve doğal yaşama saygı duyma konusunda çiftçileri eğitme amacı güden bir kuruluştur.

TENCEL® liyosel

Ormanın kalıcı olmasını sağlayan programlı ve kontrollü şekilde ekilen ağaçların bulunduğu, sürdürülebilir şekilde yönetilen ormanlardaki ahşaptan elde edilen bir ipliktir.

Ayrıca ipliklerin üretim süreci, suyun %100, kullanılan kimyasalların %95 yeniden kullanımına izin veren bir kapalı devrede gerçekleştirilir.

Geri Dönüştürülmüş Kumaşlar

Geri dönüşümlü ipliklerin ve kumaşların üretim süreçleri daha az su, enerji ve doğal kaynak tüketir ve daha az atık üretir, bundan dolayı çevresel etkisi daha azdır. Geri dönüştürülmüş kumaşlar, yeni kumaşlarla aynı kalitede olabildiğinde "upcycling" (ileri dönüşüm) kavramı devreye girer.

REFIBRA™ Liyosel

REFIBRA™ Liyosel, geri dönüştürülmüş pamuk ile sürdürülebilir biçimde işlenen ormanlardan elde edilen ahşaptan üretilmiş yeni bir ipliktir.

Bu yeni malzemenin geliştirilmesinde Lenzing şirketiyle işbirliği yapıyoruz ve artık kumaşlarımızı onlara teslim ettiğimiz, onların da kumaşları bu yeni ipliğe dönüştürdüğü dairesel bir sistem oluşturduk.

Geri dönüştürülmüş polyester

Geri dönüştürülmüş polyester kullanılmış plastik şişelerin geri dönüştürülmesiyle elde edilir; kullanımı, plastik atığı azaltmamıza ve ona yeni bir yaşam vermemize yardımcı olur.

Geleneksel geri dönüştürülmüş kumaş

Geleneksel geri dönüşümde artık kumaşlar parçalara ayrılır ve saf kumaşlarla karıştırılıp yeni kumaşlar elde edilir.

Pamuk veya yün kıyafetler kolayca geri dönüştürülebilir. Gelecekte de daha fazla sayıda kumaş çeşidiyle geri dönüşüm yapılmasına izin verecek projeler geliştirmek için Caritas, Kızıl Haç ve MIT gibi kuruluşlarla işbirliği yapıyoruz.

Geri dönüştürülmüş poliamid

Geri dönüştürülmüş poliamid, imalat artıkları, halı ve eski balık ağlarından elde edilir. Bu işlem sayesinde bu artıklara yeni bir yaşam veriyor, doğal kaynaklardan tasarruf edip atık miktarını azaltıyoruz.

RDS

Responsible Down Standard (RDS) veya Tüyün Sorumlu Kullanımı Standardı tüylerin iyi muamele görmüş ördek ve kazlardan elde edilmesini garantiler. Standart, ayrıca, tüketicilerin ürünlerdeki tüylerin RDS standardına gerçekten uyduğundan emin olmalarını sağlamak için çiftlikten ürüne kadar bir denetim zinciri de uygular.

SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİM AVRUPA KETENİ

Sürdürülebilir Avrupa keteni, yapay sulama ve genetiği değiştirilmiş tohumlar olmadan üretilmiş doğal bir liftir. Ekimi, gübre kullanımını azaltır ve yaprak döken ilaç kullanımını önler. Böylece toprağı ve nehirleri korumayı sağlar. Bu işlem keten ve kenevirin tüm üretim ve dönüşüm adımlarını izleyen ve kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan Avrupa Keten ve Kenevir Konfederasyonu (CELC) tarafından European Flax® ile sertifikalandırılmıştır.

DAHA SÜRDÜRÜLEBİLİR MODAL

Modal, çok dayanıklı ve sağlam özelliğe sahip biyoçözünür bir ipliktir. Lenzing modali, Avusturya’daki sürdürülebilir ormanlardaki ahşaptan elde edilir ve doğrudan Avusturya’da üretilir. Yakın bölgelerdeki sertifikalı ormanlardan gelen ahşabın kullanımı ve EU Ecolabel sertifikalı üretim süreci hem çevreyi hem de biyoçeşitliliği korumamıza yardımcı olur

DAHA SÜRDÜRÜLEBİLİR VİSKOZ

EcoveroTM, ham maddeden üretime kadar Avrupa Birliği’nin en sıkı çevre standartlarına uyan ipliklerin kullanımını garanti altına alan EU Ecolabel sertifikalıdır. Üretim işlemi su kaynaklarına saygılıdır ve CO2 emisyonlarını azaltır, böylece iklim değişikliğini önlememize ve biyoçeşitliliği korumamıza yardımcı olur.

En sürdürülebilir ham maddeler ve en gelişmiş süreçler kullanılarak üretilen kıyafetleri, kolayca tespit edebilmeniz için Join Life adıyla etiketliyoruz.

Care for Fiber

Organik pamuk, TENCEL® liyosel ve geri dönüşümlü iplik gibi en sürdürülebilir ham maddelerle üretilen tüm ürünler.

+ Care for Water

Su tasarrufu sağlayan teknolojilerle üretilmiş kıyafetler.

Emisyonları azaltmayı sağlayan süreçlerle üretilen kıyafetler.

Emisyonları azaltmayı sağlayan süreçlerle üretilen kıyafetler.