Βάρη kettlebell

49.99 €

ΜΑΥΡΟ

ΑΝΑΦ. 4136/980/040

Τα βάρη kettlebell αποτελούνται από τρεις δίσκους με διαφορετικό βάρος ο καθένας (2,27kg, 1,3kg και 1,8kg), για να κάνετε με αυτά ασκήσεις για μυϊκή τόνωση. Προσφέρουν τη δυνατότητα προσαρμογής του βάρους για εξατομίκευση της προπόνησης, ανάλογα με το επίπεδο εμπειρίας, τη δομή και τη φυσική κατάσταση.
Συνολικό βάρος: 5 kg